Publicada la llista definitiva i les propostes de contractació de les oposicions estabilització L006/2022 (EDU, EEE, INS, AEE, NAJ, ..)

En data, 15 de gener de 2024, s’ha fet públic L’Acord de l’Òrgan Tècnic de Selecció del procés de concurs oposició d’estabilització (convocatòria L006/2022 de les categories de personal laboral del Departament d’Educació) on s’informa de: 

  • Resultats de les proves de llengua catalana i/o castellana. Annexos 1 i 2 
  • Valoració definitiva dels mèrits: Annex 3 
  • Puntuació total obtinguda per ordre de puntuació: Annex 4 
  • Persones amb proposta de contractació com a personal laboral fix, atenent el nombre de places convocades per a cada categoria: Annex 5 
  • Relació de persones aspirants que han d’aportar documentació de requisit (Annex 6) . Termini de presentació de la documentació: Del dia 16 de gener a les 8 h al 12 de febrer a través del següent ENLLAÇ. 

 Presentació de recursos: 

Davant d’aquest acord o qualsevol dels actes que se’n deriven, es pot presentar recurs entre el 16 de gener i el 15 de febrer de 2024 mitjançant el tràmit electrònic que podeu trobar en el següent ENLLAÇ. 

 

Adjudicació de llocs de treball amb caràcter provisional: 

Segons marca la Resolució de convocatòria del procés d’oposició d’estabilització L006/2023 de 21 de desembre de 2022, l’adjudicació dels llocs de treball en una plaça provisional,  es farà mitjançant els següents sistemes: 

  • Adjudicació directa 

Les persones aspirants que ja tinguin la condició de laborals temporals de la mateixa categoria professional i hagin estat proposades per a contractació com a personal laboral fix, se’ls adjudica directament, amb caràcter provisional, el lloc base que ocupen en règim de temporalitat, és a dir, la plaça ocupada actualment. 

  • Adjudicació per acte públic 

Per a la resta de casos, es realitzarà la convocatòria d’un acte públic d’adjudicació de llocs, també amb caràcter provisional. Data i funcionament (places i persones convocades),  pendent de publicació. 

 

Contractació com a personal laboral fix: 

Fetes les actuacions d’adjudicació, la persona titular de la Direcció General de Funció Pública dictarà resolució amb la relació de les persones que han superat el procés de selecció corresponent i el lloc de treball adjudicat, la qual es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Termini aproximat: 1 mes a partir de la publicació al DOGC 

Període de prova 

  • Les persones que ja estaven prestant serveis per a l’administració de la Generalitat de Catalunya en la mateixa categoria professional que han obtingut la condició de personal laboral fix, se’ls computarà el temps ja treballat a l’efecte de complir el període de prova. 
  • Per altra banda, les persones que fins al moment no ocupaven una plaça o lloc de treball temporal, hauran de superar el període de prova establert al conveni per cada categoria (article 22.6 del VI Conveni col·lectiu). 

Podeu consultar tota la informació en la web del Departament d’Educació i en l’apartat de Preguntes Freqüents. 

 Davant qualsevol dubte o consulta podeu adreçar-vos a les delegades del Personal Laboral de la USTEC·STEs (IAC) del vostre territori:

 Barcelona laboralsbarcelona@sindicat.net 

Girona  laboralsgirona@sindicat.net 

Lleida laboralslleida@sindicat.net 

Tarragona i Terres de l’Ebre laboralstarragona@sindicat.net 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes