COMUNICAT USTEC·STEs (IAC) CONVOCATÒRIA OPOSICIONS

El DOGC del 7 de gener ha publicat la convocatòria de les oposicions que s’han de dur a terme l’estiu de 2019 i que tindran el calendari següent:

  • Des del 16 gener fins al 4 febrer de 2019: Termini de presentació de sol·licituds. (s’estableix el mateix termini també per a la participació voluntària com a membre dels tribunals)

  • Màxim 4 març de 2019: Publicació de persones admeses i excloses (10 dies hàbils per reclamar).
  • 14 de juny de 2019: Es realitzarà la prova de coneixements de les dues llengües oficials a Catalunya (en cas que sigui necessària) i aquest mateix dia se’n farà pública la qualificació. Els i les aspirants que obtinguin la qualificació de no apte no podran continuar el procediment selectiu.

  • 15 de juny 10:00 hores: Es realitzarà l’acte de presentació davant els tribunals, als quals s’haurà de lliurar, en el cas de la oposició d’ingrés lliure i de reserva, la programació didàctica.

  • Abans del 31 juliol 2019: Finalització de la fase oposició (llevat de situacions excepcionals).

  • Abans del 31 octubre 2019: Finalització de tot procés selectiu (llevat de situacions excepcionals).

A més del torn lliure i de reserva, també hi haurà els procediments d’accés a un cos superior i d’Adquisició de Noves Especialitats. Al final del comunicat hi ha les places de tots els processos.
Com a novetats d’aquesta convocatòria podem destacar:

  • Les oposicions començaran per la part de la defensa de la programació didàctica, una proposta d’USTEC·STEs. Tanmateix, el Departament va rebutjar la nostra proposta d’una doble via que permeti consolidar el personal interí que ocupa una vacant i que les proves no fossin eliminatòries. Tot i que entenem que el canvi en l’ordre de les proves pot afavorir les persones que tenen més experiència docent, el sistema d’accés a la funció pública aprovat pel Departament no és pas el que considerem adient: creiem que, amb vora un 40% del personal interí i substitut en els centres educatius, hi ha la situació extraordinària que justifica l’aplicació de l’article 61.6 de l’EBEP, de manera que amb rang de llei s’estableixi un sistema d’accés a la funció pública mitjançant un concurs de mèrits (a Canàries acaben d’aplicar una mesura semblant). Conscients que, per la seva situació personal o professional, el procés d’oposició és un obstacle insalvable per a moltes interines i interins, USTEC·STEs ha presentat al Departament una proposta d’ACORD D’ESTABILITAT PERSONAL INTERÍ (PERÍODE 2018-2023). Val a dir que, a l’hora de defensar aquestes propostes, USTEC·STEs s’ha sentit molt sola, molt poc acompanyada per la resta de la part social.

  • Una vegada superada la fase d’oposició, aquesta fase val el 60% (66% en les oposicions anteriors), i els mèrits el 40% (33% en la convocatòria anterior). Un altre canvi en la fase de mèrits és el fet que es té compte l’experiència docent fins a un màxim de 10 anys (en les anteriors oposicions només se’n tenien en compte 5), que passa a valer 7 punts en el barem (abans en valia 5).

  • USTEC·STEs valora molt negativament l’endarreriment dels nomenaments dels i les funcionàries en pràctiques i de carrera. A la Mesa Sectorial sobre oposicions vam defensar que, amb els recursos i tribunals suficients, es pot enllestir el procediment selectiu a temps perquè les persones seleccionades siguin nomenades en les adjudicacions d’estiu d’enguany, de manera que, com sempre i com passa a la resta de l’Estat, esdevinguin funcionàries en pràctiques l’1 de setembre del 2019.

També us enllacem l’oferta pública d’ocupació, que, a més d’incloure aquestes 5.005 places, n’inclou 5.005 més per als propers anys.

Tota la informació sobre les oposicions a la nostra pàgina web.

PLACES

Cos de mestres

Codi Especialitat L R T
ALL Audició i llenguatge 71 4 75
EES Pedagogia terapèutica 269 14 283
INF Educaci10ó infantil 560 29 589
PAN Llengua estrangera anglès 314 17 331
PEF Educació física 200 11 211
PFR Llengua estrangera: francès 8 0 8
PMU Música 166 9 175
PRI Educació primària 1836 96 1.932
  Total 3424 180 3.604

 

Cos de professors d’ensenyament secundari

Codi Especialitat E L R T
501 Administració d’empreses 19 54 4 77
502 Anàlisi i química industrial 7 21 2 30
503 Assessoria i processos d’imatge personal 6 17 1 24
505 Formació i orientació laboral 23 63 5 91
506 Hoteleria i turisme 6 17 1 24
507 Informàtica 35 97 7 139
508 Intervenció socio-comunitària 22 61 4 87
510 Organització i gestió comercial 18 51 4 73
511 Organització i processos de manteniment de vehicles 6 17 1 24
512 Organització i projectes de fabricació mecànica 6 19 1 26
513 Organització i projectes de sistemes energètics 2 6 0 8
515 Processos de producció agrària 4 11 1 16
516 Processos industria alimentària 3 7 1 11
517 Processos diagnòstics clínics i productes ortoprotètics 8 20 2

30

518 Processos sanitaris 11 29 2 42
519 Processos i mitjans de comunicació 3 7 1 11
522 Processos i productes d’arts gràfiques 2 8 0 10
524 Sistemes electrònics 2 6 0 8
525 Sistemes electrònics i automàtics 7 20 1 28
  Total 190 531 38 759

 

Cos de professors tècnics de formació professional

Codi Especialitat L R T
601 Cuina i pastisseria 29 2 31
603 Estètica 28 1 29
608 Laboratori 8 1 9
609 Manteniment de vehicles 47 2 49
610 Maquines, serveis i producció 3 0 3
611 Mecanització i manteniment de màquines 40 2 42
614 Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris 8 0 8
615 Operacions de processos 9 1 10
616 Operacions i equips de producció agrària 12 1 13
617 Patronatge i confecció 6 0 6
618 Perruqueria 15 1 16
619 Procediments de diagnòstic clínic i ortoprotètics 31 2 33
620 Procediments sanitaris i assistencials 92 5 97
621 Processos comercials 51 3 54
622 Processos de gestió administrativa 63 3 66
623 Producció en arts gràfiques 9 0 9
625 Serveis a la comunitat 66 3 69
626 Serveis de restauració 12 1 13
627 Sistemes i aplicacions informàtiques 76 4 80
629 Tècniques i procediments d’imatge i so 5 0 5
  Total 610 32 642

E= Accés a un cos superior
L= Lliure
R= Reserva (discapacitat)
T= Total

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes