Proposta USTEC·STEs (IAC) Acord d’estabilitat personal interí (període 2018-2023)

L’objectiu final és que cap docent interí perdi la feina, i menys els que durant anys han estat prestant serveis, acomiadats cada 31 d’agost i contractats de nou a 1 de setembre, pràctica del tot irregular i no aprovada pels cànons europeus ni espanyols de contractació de personal.

1 . OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA AMB ACCÉS DIFERENCIAT

L’ oferta d’ocupació ha d’estar lligada amb una convocatòria de places amb accés diferenciat ja sigui per la via restringida, o un concurs de mèrits d’acord amb l’article 61.1 del TREBEP (RDL 5/2015 de 30 d’octubre), o bé mitjançant una convocatòria d’un concurs-oposició sense parts eliminatòries, on la valoració dels serveis prestats arribi al màxim legal.

La Proposta és incloure en la Llei orgànica de reforma del sistema educatiu un procediment específic i transitori d’ingrés a la funció pública docent en què es valorin de forma preferent els serveis prestats pels interins docents. El Departament negociarà en el si de la Mesa sectorial l’esmentada proposta sobre el sistema excepcional i transitori d’ingrés a la funció pública docent per tal que sigui defensada en l’àmbit estatal corresponent.

En funció del resultat dels processos selectius de cada estiu es revisarà en mesa sectorial l’oferta d’ocupació dels cursos següents, tenint en compte els interins que queden al sistema.

2. ACORD D’ESTABILITAT DEL PERSONAL INTERÍ.

  1. Tramitació:

Cada interessat signarà un document acceptant les condicions de l’ACORD. Rebrà del Departament d’Ensenyament un document administratiu que n’especifiqui les condicions de continuïtat com a funcionari interí amb nomenament anual.

  1. Vigència:

Fins l’any 2023. Arribat aquest moment, en funció dels interins que restin al sistema, s’haurà de prorrogar.

  1. Qui s’hi pot acollir:

El professorat interí o substitut que hagi prestat 3 anys o més de serveis a 31 d’agost de 2019 i que estigui treballant aquest curs 2018-19

Aquest criteri d’antiguitat mínima serà revisat en el sí de la Mesa sectorial tenint en compte les dades d’interins que resten en el sistema al final de cada oposició. S’entén que es tracta d’una acord dinàmic; és a dir, que s’hi pugui incorporar el personal interí que vagi adquirint els requisits d’antiguitat.

  1. Condicions de l’ACORD:

El Departament d’Ensenyament garantirà durant el període de vigència de l’ACORD un nomenament anual com a interí o substitut. Els nomenaments dels docents interins acollits a aquest acord es faran per cursos escolars (de 12 mesos de duració).

El Departament adjudicarà destinació als interins acollits a l’ACORD en una fase prèvia a l’adjudicació dels interins que no estan inclosos a l’acord, és a dir, els interins de l’ACORD formaran un col·lectiu prioritari per davant del col·lectiu de propostes de continuïtat de les direccions.

Els majors de 55 anys de l’ACORD rebran una atenció especial que els hi permeti d’arribar a la data de la jubilació prestant serveis com a personal interí docent, i portin un mínim de 3 anys impartint docència en centres públics.

El Departament d’Ensenyament deixarà oberta l’alta a la Seguretat Social d’aquells docents interins que a data 31 d’agost del curs corresponent ja tinguin adjudicat per al següent curs un nomenament a vacant a jornada completa per evitar les situacions discriminació en els casos d’incapacitat temporal, maternitat, paternitat, o qualsevol altra situació incompatible amb una nova alta.

  1. Condicions que ha de complir el personal interí:

  • sol·licitar en les seves instàncies d’adjudicació de l’estiu un mínim de 4 comarques. En el cas que NO hi hagi vacant, el Departament d’Ensenyament els destinarà d’ofici dins el SSTT preferent. En el cas de no ser nomenat en vacant, se’ls nomenarà com a substituts amb nomenament anual en una petició mínima de 4 comarques en el cas de comarques de Barcelona i de mínim 4 comarques en els SSTT de Girona, Lleida, Tarragona o de les Terres de l’Ebre.

  • demanar en les adjudicacions d’estiu totes les especialitats que es tinguin demanades a la Borsa.

3. Cobrament de l’estiu per interins de fora de l’ACORD.

Aquell professorat que no estigui inclòs en l’ACORD i que no tingui nomenament durant els mesos de juliol i agost, i que hagi prestat cinc o més mesos de serveis com a substitut durant el curs (fins el 30 de juny) en centres dependents del Departament d’Ensenyament rebran un nomenament corresponent al mes de juliol, independentment que hagi treballat al darrer trimestre, com a substitut.

El curs del mes de juliol ha de ser voluntari, gratuït i gestionat directament pel Departament

Seguiment del pacte

En el sí de la Mesa Sectorial una vegada es coneguin els resultats de la darrera convocatòria d’ingrés a la funció pública docent s’analitzaran els resultats i es proposaran millores a l’ACORD.

Aquest seguiment és primordial per a efectuar l’anàlisi, l’avaluació i l’impuls de l’aplicació de l’Acord, i per harmonitzar les interpretacions i la casuística que pugui sorgir en el seu desenvolupament.

Correspon també a les tasques de seguiment vigilar el compliment dels continguts de l’ACORD i fer el seguiment i el control dels resultats de la seva aplicació.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes