Terminis importants d’aquest final de curs. Novetats.

A) Llista provisional d’admesos i exclosos en la darrera obertura de la borsa

Es poden presentar reclamacions del 21 de juny al 4 de juliol de 2018
Enllaç a l’aplicatiu

B) Documents d’organització i gestió del centre per al curs 2018-2019

S’han publicat els documents per a l’organització i gestió dels centres educatius per al curs 2018-2019.
C) Cobrament del juliol

NOVETAT: ja podeu consultar a l’ATRI el nomenament del mes de juliol.

Recordeu que la formació s’acredita presentant, fins al 31 de DESEMBRE de 2018 el document acreditatiu de la realització de la formació.(NO cal presentar el resguard d’inscripció).

Condicions:

– Tenen dret al nomenament de juliol aquells qui acabin el seu darrer nomenament del curs com a molt tard el 30 de juny sempre que hagin treballat 6 mesos o més durant el curs i almenys un dia dels mesos d’abril, maig o juny de 2018.
– La dedicaciódel nomenament serà la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el curs 2017-2018. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.
– El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l’empara de l’Ordre ENS/248/2012, tret que coincideixi amb la participació en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents. Els cursos de formació han de tenir unadurada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació.

Persones que s’han presentat a oposicions

Les persones que hagin participat en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res. Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 30 de juny, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria

NO podran ser nomenades:

– Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
– Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol han de sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta i pels dies que resten del mes de juliol. Les persones de col·lectius específics que tenen nomenament fins al 15 de juliol de 2018 i que reuneixen els requisits establerts al paràgraf anterior seran nomenades des del 16 fins al 31 de juliol.

  D) Adjudicacions d’estiu publicació provisional

Es preveu que la publicació de la resolució provisional serà sobre el 3 o 4 de juliol.

Es podran presentar reclamacions a la resolució provisional: tres dies des de la publicació de la resolució.

La publicació de la resolució definitiva: es preveu a mitjans de juliol de 2018

Us informem que USTEC·STEs ja ha impugat les adjudicacions d’estiu d’enguany (igual que ja ho va fer el curs passat amb data de judici novembre del 2018). La impugnació és tant contra el sistema d’entrevistes per adjudicar vacant (també les noves assignacions de mestres a l’ESO) com la possibilitat que el personal interí (de maternitat o IT) pugui no ser nomenat/da a 1 de setembre.

E) Número definitiu de barem de la borsa de personal interí

Durant la primera quinzena del mes de juliol.

 F) Aprovats oposicions i seleccionats

La data prevista de la publicació al DOGC de les llistes d’aspirants seleccionats que obre el termini de 20 dies per presentar la documentació és: finals de juny o començaments de juliol.

Enllaç amb la informació

G) Aprovats oposicions NO seleccionats

Les persones que van aprovar la fase d’oposició però que no van estar seleccionades i que ja formen part de la borsa de treball de personal interí docent amb un número d’ordre inferior a 40.000 mantenen el número que tenien assignat.

Les persones que van aprovar la fase d’oposició però que no van estar seleccionades i que NO formen part de la borsa de treball de personal interí docent: incorporació a la borsa és automàtica, no cal fer una sol·licitud, però si que cal que presentin tota la documentació: del 28 de juny al 21 de juliol, han de presentar la documentació als serveis territorials o al Consorci d’Educació de Barcelona, o a l’Oficina d’Atenció Ciutadana a Girona els documents següents:

Enllaç a la documentació

La consulta del número d’ordre i dades de la borsa estarà disponible a partir del 28 de juny de 2018.

H) Modificació de dades

Al llarg del curs 2018-2019 s’obriran nous terminis per modificar les dades que consten a la borsa de treball de personal docent:

– el 14,15,16 i 17 de setembre, (gràcies a la proposta d’USTEC·STEs ha deixat de ser només un dia),
– la darrera setmana del mes d’octubre,
– la darrera setmana del mes del mes de gener,
– la darrera setmana del mes de març
– i, si escau, altres períodes amb caràcter excepcional.
I) Calendari escolar

Podeu consultar el calendari del curs 2018-2019 al següent enllaç.

J) Reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys

El govern de Quim Torra es planteja una nova retallada a ensenyament: enllaç

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes