Meses Sectorials

Resum Mesa Sectorial dijous 28 de novembre

 1. Concurs de selecció de direccions

S’ha publicat el concurs de selecció de direccions

http://www.sindicat.net/direccions/

USTEC·STEs ha demanat tornar a elecció de les direccions on tinguin més pes els òrgans col·legiats del centre. També ha denunciat (fet al qual s’han afegit la resta de sindicats) la vulneració de drets en el moment que l’article 1.4 s’agafa com a referència per negar que les direccions es puguin reduir la jornada. USTEC·STEs ha demanat la retirada d’aquest article que vulnera el dret dels/les fills/es de treballadors/es.

 1. Concurs de mèrits per places als Serveis Educatius

El Departament vol convocar durant el proper mes de gener concursos de mèrits per tal de proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docent vacants als EAP i CREDA (especialitat orientació educativa PSI), als CREDA (especialitat ALL), CREDAV(cos de mestres) i als CRP (cos de mestres i secundària).

La convocatòria està prevista fer-la a mitjan gener, per finalitzar a inicis de maig.

Les vacants que tenen previst treure són d’EAP i CREDA (vacants de l’especialitat orientació escolar PSI), de CREDA (especialitat ALL)  i CREDV (cos de mestres) i CRPs (cos de mestres i secundària). Les previsions inicials són treure sobre un 40% de vacants de CRP (unes 30 – 40 places), un 70% de vacants d’EAPs i CREDAs (unes 140 – 150 places de PSI i unes 70 d’ALL) i un 50% de CREDV (unes 15 places).

Les vacants LIC no sortirien atès l’especificitat de la seva tasca i se’ns ha informat d’una futura possible redefinició de funcions i actuacions. Igualment, per la seva especificitat, no trauran vacants dels Camps d’Aprenentatge.

USTEC·STEs valora positivament la convocatòria de places a SSEE per consolidar-ne les plantilles. Hem demanat també que se’ns faci saber la relació de vacants que pensen treure a concurs.

A la convocatòria s’hi poden presentar funcionaris de carrera i en pràctiques, tant si estan treballant o no a SSEE i tant si treballen a SSEE amb plaça definitiva com amb un altre tipus de situació (PP o comissió de serveis).

USTEC·STEs ha demanat que es fessin dos procediments diferenciats, el primer per facilitar la mobilitat de les persones que ja tenen plaça definitiva -per concursos de mèrits anteriors- als SSEE, i posteriorment el concurs per proveir amb caràcter definitiu llocs de treball docent vacants.
Creiem que les persones que ja han obtingut la plaça definitiva a algun SSEE no haurien de tornar a fer el concurs de mèrits per poder canviar de plaça definitiva al mateix tipus de Servei Educatiu (EAP, CRP, CREDA…).

Els concursos tindrien dos apartats: A i B.

 • Apartat A: Currículum professional (màxim: 25 punts; mínim:5 punts)
  1. Experiència professional (màxim: 15 punts)
   • a.1 càrrecs directius (màxim: 2 punts)
   • a.2 experiència docent (màxim: 9 punts)
   • a.3 cos de catedràtics (1 punt)
   • a.4 directiu professional docent (1 punt)
   • a.5 serveis Administració (màxim: 2 punts)
  1. Antiguitat (màxim: 5 punts)
  2. Formació i perfeccionament i publicacions (màxim: 5 punts)
   • c.1 Activitats formació impartides (màxim: 5 punts)
   • c.2 Activitats formació rebudes (màxim: 4 punts)
   • c.3 Publicacions (màxim: 1 punt)
  1. Mèrits acadèmics (màxim: 3 punts)

 

 • Apartat B: Entrevista (màxim: 15 punts; mínim:7’5 punts)

USTEC·STEs ha demanat que s’incrementi la valoració de l’experiència docent en els SSEE que es participi, petició a la qual s’han afegit la resta de sindicats.
Així mateix, hem denunciat la indefinició en els continguts del redactat actual de l’entrevista. A més, creiem que les persones definitives no haurien de fer-la, atès que ja la van fer quan van aconseguir la plaça definitiva que tenen en un SE del mateix tipus d’aquell al qual volen accedir. Si més no haurien de veure reflectit això en la valoració que es faci de l’entrevista.

El Departament ha manifestat que el barem no estava tancat i caldrà estar atents al text de la convocatòria i als canvis que hagin fet a l’esborrany presentat en Mesa.

USTEC·STEs està a la disposició de totes aquelles persones que vulguin aclariments sobre el tema, molt especialment dels SSEE que vulguin rebre informació més detallada, als quals ens oferim a fer-hi xerrades explicant aquest concurs.

 1. En el torn obert de paraules, USTEC·STEs ha exigit l’extensió a tot el professorat interí de la sentència que reconeix el 4t estadi a aquest col·lectiu, demanda que no ha estat contestada per part de l’administració.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes