Meses Sectorials

Meses de negociació 11-12

fletxa Mesa. Dimecres 18/06/2012

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dia:  18 de juny de 2012

Hora: 9,30 h

Lloc: Sala 103 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona)

Ordre del dia:

  1. Document per a l’organització i el funcionament de les escoles i dels centres públics d’educació especial.
  2. Document per a l’organització i el funcionament  dels centres públics d’educació secundària.
  3. Document per a l’organització i el funcionament  dels centres i aules públics d’educació de persones adultes.
  4. Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 07/06/2012

1. Continuació del punt relatiu al seguiment de les mesures a aplicar des de l’Administració Educativa en el curs 2012-2013.

2. Projecte de Decret, de modificació del Decret 196/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regula la contractació de professionals com a professorat especialista en centres públics d’ensenyament no universitari dependents del Departament d’Ensenyament.

3. Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, amb relació a la consideració d’autoritat pública del professorat en l’exercici de la funció docent.

Novetats molt importants, resum i valoració de la mesa

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 31/05/2012

Seguiment de les mesures a aplicar des de l’Administració Educativa en el curs 2012-2013.

Novetats molt importants

linia verda

fletxa Mesa. Dijous 17/05/2012

Per indicació de la seva Presidenta, us convoco a la reunió de la Mesa General de Negociació Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat Catalunya el proper dijous, 17 de maig a les 12:30h a la seu del Departament de Governació i Relacions Institucionals, Via Laietana 26, planta baixa, amb el següent Ordre del dia

Punt únic:

Acord del Govern pel qual s’adopten mesures excepcionals de reducció de les despeses de personal per a l’exercici 2012 i s’adequa l’Acord del Govern de 28 de febrer de 2012.

Més informació sobre la MESA:

TV3: Mas anuncia reduccions en complements salarials, ajustos de plantilla

La Vanguardia: El tercer plan catalán de recortes crea tasas en la FP y reduce empleo público

linia verda

fletxa Mesa. Dimecres 16/05/2012

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 Dia:  16 de maig de 2012 Hora: 11.30 h

Lloc: Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona)

 Ordre del dia:

 1. Ordre ENS/xx/2012, de xx de xxxxx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2012-2013, per als centres educatius no universitaris de Catalunya.

 2. Torn obert de paraules.

linia verda

fletxa Mesa. 09/05/2012

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 Dia:  9 de maig de 2012

Hora: 11h Lloc: Seu del Departament d’Ensenyament

1. Resolucions per les quals es fixen els criteris generals per a la confección de les plantilles de professorat de les escoles i dels instituts per al curs 2012-2013 i de supressió o transformació dels actuals llocs de treball.

2. Torn obert de paraules.

Documents i dades anteriors en: http://www.sindicat.net/plantilles/index.php

linia verda

fletxa Mesa. 03/05/2012

Aquí podeu fer les vostres preguntes i propostes:

http://www.facebook.com/groups/ustecstes/permalink/399845543380012/

Sol·licituds: funcionaris del 17 de maig a l’1 de juny

Sol·licituds i modificacions: Prof. interí del 4 al 18 de juny

Resolució provisional: del 10 al 15 de juliol

Resolució definitiva: finals juliol

El Departament es nega a renovar el pacte d’estabilitat.

Resum i documents

 

Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dijous 3 de maig de 2012 9.30h:

Ordre del dia:

1. Resolució per la qual es dicten les instruccions sobre les adjudicacions de destinacions provisionals al personal funcionari i interí dels cossos docents en centres docents públics i serveis educatius dependents del Departament d’Ensenyament i altres llocs, amb efectes d’1 de setembre de 2012, i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres docents públics.

2. Resolució per la qual es dicten instruccions referides a la gestió de la borsa de treball de personal docent i per a la compactació de les vacants i substitucions en els centres públics dependents del Departament d’Ensenyament per al curs 2012-2013.

3. Torn obert de paraules

 

linia verda

fletxa Mesa. 26/04/2012

Hora: 10,30 h Lloc: Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona)

Ordre del dia:

1. Situació actual creada per les diferents mesures d’austeritat previstes.

2. Torn obert de paraules

 

El Departament d’ensenyament, que dirigeix Irene Rigau, donarà a conèixer dijous l’impacte a les aules catalanes de la nova normativa del Ministeri d’educació. El decret aprovat divendres deixa molt clar que els mestres d’infantil i primària hauran d’impartir obligatòriament 25 hores lectives a la setmana, mentre que a Catalunya n’imparteixen 24. A ESO i batxillerat, el mínim és de 20 hores setmanals, quan a Catalunya se’n fan 19. Això fa témer els docents que un gran nombre de professors interins es quedi sense feina el curs que ve. La distribució de la jornada del professorat és competència de la Generalitat, però ara el Ministeri la regula i diu que està avalat pel que va quedar aprovat als pressupostos de l’estat. Quant a l’augment de ràtio (el nombre d’alumnes per aula), Ensenyament tindria marge per no haver d’aplicar aquest increment. Tal com està redactat el decret, el deixa en mans de les comunitats autònomes. Pel que fa a les substitucions de mestres, sí que obliga a no cobrir-les fins que no passin com a mínim deu dies lectius (dues setmanes) des que es produeix la baixa. Fins ara aquest aspecte també el regulava la Generalitat

http://www.sindicat.net/n.php?n=16043

http://www.facebook.com/groups/ustecstes/permalink/397005196997380/

linia verda

fletxa MESA FUNCIÓ PÚBLICA. 30/03/2012

Lloc: Secretaria Administració i Funció Pública –

Ordre del dia: Punt únic.- Proposta d’Acord de la Mesa General de Negociació en l’Àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a la compactació del primer any de la reducció de jornada per guarda legal d’un fill o una filla menor de 6 anys.

linia verda

fletxa MESA FUNCIÓ PÚBLICA. 16 i 21/03/2012

Dies: 16 de març i dies successius, si s’escau, en funció de les dinàmiques de negociació

Acord del Govern pel qual s’aprova el Pla d’Ocupació per a la racionalització i optimització de l’organització i el personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 2012-2014.

document

linia verda

fletxa Mesa. 12, 15 i 23*/03/2012

* Us convoco a la reunió de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.. Dia: 23 de març de 2012 Hora: 12 h. Lloc: Sala 103 – Edifici Annex – Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona) Ordre del dia: 1. Plantilles de les escoles de les Zers, curs 2012-2013. 2. Torn obert de paraules Atentament,

DEPARTAMENT: proposta definitiva de retallades de la Rigau. Retalla la compactació, els estadis-sexennis, les hores de coordinació, les plantilles…

Resumhttp://www.sindicat.net/meses/mesa15032012.php

Documents: Mesures i Estadis – Zones Rurals – Taula Secundaria

linia verda

fletxa Mesa. 17/02/2012

2. Proposta de revisió de l’actual sistema de reconeixement d’estadis docents (Document annex).

3. Mesures organitzatives per atendre les necessitats d’escolarització.

linia verda

fletxa Mesa. 04, 11 i 18/01/2012

Estadisdocument presentat per la consellera

Us convoco a la reunió extraordinària de la Mesa Sectorial de negociació del personal docent no universitari en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Dia: 4 de gener de 2012

Hora: 12.00 h

Lloc: Seu del Departament d’Ensenyament (Via Augusta 202-226 de Barcelona)

Ordre del dia:

Punt únic.- Inici de la negociació sobre els estadis docents de promoció.

Atentament,

Responsable tècnica de Relacions Sindicals

Barcelona, 23 de desembre de 2011

linia verda

fletxa MESA FUNCIÓ PÚBLICA. 30/11/2011

Per ordre de la vicepresidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya, presidenta de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, us convoco a la reunió d’aquesta mesa, d’acord amb l’article 17.1 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Dies: 30 de novembre i 1 de desembre i, cautelarment, els dies successius, en funció de les necessitats que generi la dinàmica de les sessions.

Les sessions tindran l’ordre del dia següent:

Ordre del dia Punt únic. Negociació del aspectes relatius a les condicions de treball dels empleats públics, previstes a l’avantprojecte de llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2012 i al corresponent avantprojecte de llei de Mesures.

Atentament, La secretària de la Mesa General de Negociació

Barcelona, 23 de novembre de 2011

linia verda

fletxa Mesa. 20/10/2011

Aplicació del SEP als centres de primària i acollida d’alumnat per part del professorat d’infantil dels germans de l’alumnat que rep el SEP. (A petició de les organitzacions sindicals).

Anàlisi i valoració del desenvolupament del procediment i resolució de les adjudicacions provisionals de llocs de treball per al curs 2011-2012. Propostes. (A petició de les organitzacions sindicals).

Anàlisi i valoració i dades de l’inici de curs, plantilles dels centres, horaris en els centres de secundària, estat actual de la consideració horària del temps d’esbarjo en l’activitat horària del professorat i altres qüestions que es puguin plantejar. Propostes. (A petició de les organitzacions sindicals).

Anàlisi, valoració i dades dels normenaments telemàtics i telefònics des del día 31 d’agost. Propostes. (A petició de les organitzacions sindicals).

Resum

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes