Tràmit dietes (Instruccions)

 

1. Accedir a l’ATRI personal

2. Entrar a Retribucions → Alta dietes 3.

3. Seleccionar Centre de cost

ZER 1= dieta mestres reunió ZER

ZER 2= dietes mestres itinerants

5. Escriure el MOTIU

NOVETAT A PARTIR DEL GENER DE 2024

1. A l’apartat “Motiu” heu d’especificar el centre on aneu.

Exemples: Itiner. Música Esc. Sant Serni Reunió ZER Esc. Sant Roc Reunió ZER Esc. Sant Jordi

2. Per tal de facilitar la tramitació dels fulls de dietes, heu d’enviar-los amb la nomenclatura següent:

Exemple: 2024_ZER2_Garcia_Garcia_Pere_2024001, es a dir:

   • primer, l’any en curs
   • segon, el centre de cost
   • tercer, cognoms i nom
   • quart, número de control (apareix al pdf, sota el nom de qui fa la dieta)

5. Introduir Data i horari (ex: 13.30 a 17.00)

6. Anar a itineraris

Tipus: desplaçaments entre diferents localitats
Vehicle: cotxe
Desplaçaments:
Ex: Origen – Paüls Destinació – Aldover
Anada i tornada: marcar aquesta opció solament en el cas de les ZER 1= dieta mestres reunió ZER

CLICAR – AFEGIR ITINERARI

7. Enregistra

8. Confirmació d’alta

9. Dieta donada d’alta correctament

Un cop hagis entrat totes les del mes

10. Tornar a Retribucions – Dietes – Gestió de dietes

11. Consulta la gestió de dietes

Introduir: centre de cost + data inici i data acabament (ficar tot el mes) i CERCA

12. Seleccionar les dietes i afegir

Descripció full ex1: Reunió ZER setembre
ex2: Itinerància EF ZER setembre

⇒ CLICAR TRAMITAR FULL I D’ACORD

13. Confirmar tramitació full

⇒ prémer continua tramitació full

14. Selecció Validador

NO MODIFICAR RES – El validador és el/la director/a dels Serveis Territorials (en general surt automàticament) als que pertanys.

15. CLICAR ACCEPTA

16. Prémer IMPRIMEIX i guardar aquest arxiu al vostre ordinador

17. Modificar nom arxiu= any_centre de cost_primer cognom_segon cognom_nom_número de control

Ex: 2024_zer1_sanchez_martinez_Júlia_24001

18. Fer-ho arribar a la direcció de la ZER tal i com ells us indiquin.