Titulacions/especialitats

Quan t'apuntes a la Borsa, ho fas amb els títols i els estudis que tens. Com que no es passa cap oposició és el Departament d'Ensenyament que decideix amb quina titulació (o grup de titulacions) es pot impartir quina especialitat.

En aquestes aplicacions pots comprovar:

Formació pedagògica per exercir la docència:

 

 

Acreditació del títol oficial de màster en formació del professorat: s’ha publicat al DOGC Resolució EDU/1428/2021, de 10 de maig que les persones que formen part de la borsa de treball de personal interí docent, que van accedir-hi mitjançant la convocatòria d’accés oberta per la Resolució ENS/763/2018, de 12 d’abril, amb el compromís d’acreditar la titulació abans de l’inici del curs 2021-2022 se’ls amplia el termini fins a la finalització del curs 2021-2022