Temperatures en el lloc de treball

Full informatiu

Reivindicacions d'USTEC-STEs (IAC)      

Legislació relacionada

Document informatiu del Departament sobre temperatures

 

Full informatiu

     Full informatiu 

 

Reivindicacions d'USTEC-STEs (IAC)

INSTEM ELS CENTRES A DENUNCIAR LES TEMPERATURES QUE SUPERIN el que l'article 7 del Reial decret 486/1997.

Reial Decret 486/1997 Article 7. Condicions ambientals:

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones: La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27º C. La temperatura de los locales 54 55 donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25º C.

 

• Per comunicar al Departament el risc per temperatures altes, es pot fer servir el Comunicat de risc de temperatures altes (descarregar document).

• El coordinador/a el trametrà per correu electrònic, fax, correu urgent o verbalment al cap de secció del servei territorial corresponent. En cas que sigui verbalment, amb posterioritat, l'hi farà arribar per escrit.

• Caldria enviar-ne una còpia al director/a del SSTT i a un/a delegat/a de prevenció del Comitè de Seguretat i Salut del SSTT corresponent. En el nostre cas, la còpia s’ha d’enviar a salut@sindicat.net per poder fer-ne el seguiment al Comitè i poder presentar, si cal, la denúncia a la Inspecció de Treball.

 

Legislació relacionada

Real Decret 486/1997

Artículo 7. Condiciones ambientales

En los locales de trabajo cerrados deberán cumplirse, en particular, las siguientes condiciones:
La temperatura de los locales donde se realicen trabajos sedentarios propios de oficinas o similares estará comprendida entre 17 y 27º C.La temperatura de los locales donde se realicen trabajos ligeros estará comprendida entre 14 y 25º C.

 

Document informatiu del Departament d'Educació

Accés al document

 

T'ha servit aquesta informació? Si us plau contesta l'enquesta següent. Ens ajudarà a millorar la web.