Professorat interí

Roda de premsa del Departament d'Educació, parlant sobre les contractacions de personal docent i no docent pel curs 2020/2021
Llista definitiva admesos i exclosos de les oposicions - Accés a l'aplicatiu
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1662/2020, de 9 de juliol, per la qual es declara aprovada la llista definitiva de persones aspirants admeses i excloses a la convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.
Més informació d'oposicions
Publicació resolució provisional d'admesos i exclosos a la borsa d'1 d'abril. Accés a l'aplicatiu (26/06/20). Es poden presentar reclamacions del 26 de juny al 6 de juliol de 2020.Informació del web del Departament
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1452/2020, de 18 de juny, per la qual es nomenen els tribunals del concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.
Concurs oposició curs 2018/2019. Informació actualitzada sobre les actuacions del tribunal de cuina i patisseria (15/06/20)
Personal substitut i Departament d'Educació: dues realitats paral·leles
Borsa de treball de professorat especialista en música i dansa de l'Institut escola artístic Oriol Martorell
Nou calendari de la convocatòria d'oposicions docents 2019-2020
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1233/2020, de 5 de juny, de modificació de la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats.
Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'estableixen les bases per a l'actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021 
Oposicions 2020. Es reprendrà el termini per presentar reclamacions a la llista provisional d'admesos i exclosos, del qual quedava 1 dia hàbil per a la seva finalització,  i les persones aspirants podran presentar al·legacions o reclamacions que considerin convenients, fins el dia 2 de juny inclòs. Accés a la consulta
Modificació de dades de la borsa de treball docent i autogestió de la disponibilitat. Accés a l'aplicatiu. Del 26 de maig al 4 de juny de 2020.
Aquestes modificacions tindran efectes a partir del 24 d’agost de 2020 i es tindran en compte per als nomenaments que es facin durant el curs 2020-2021.
Les persones que durant el curs 2020-2021 no vulguin ser nomenades ho han de sol·licitar mitjançant l'aplicació. Tenen temps per fer-ho fins al 2 de juliol de 2020
Informació sobre les adjudicacions d'estiu curs 2020-21. Accés a la sol·licitud
 
DOGC: RESOLUCIÓ EDU/1051/2020, de 15 de maig, per la qual es dicten les instruccions sobre l'adjudicació de destinacions provisionals amb efectes d'1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d'Educació.
Instruccions per a l’adaptació dels criteris per a l’avaluació del personal interí que el curs 2019-20 realitza el curs  d'iniciació a la tasca docent en un centre o servei educatiu, com a conseqüència de la crisi sanitària originada pel Covid-19 
Preguntes freqüents: atur, tràmits per permisos (personal docent). Actualitzat 07/05/2020
Adjudicacions d'estiu de destinacions per al curs 2020-2021: es preveu que s'inclogui la participació del personal de la borsa de treball de personal docent (fins i tot el personal que ha accedit a la darrera convocatòria d’accés a la  borsa de treball)
ADJUDICACIONS D'ESTIU PER A TOTHOM!
Comunicat #MateixaFeinaMateixosDrets - Col·lectiu de nou personal interí amb serveis prestats de la borsa de treball de personal docent
Els dies de nomenaments telemàtics del mes de maig de 2020 a tots els serveis territorials són: 7, 15, 19, 22, 26 i 29
Incorporació a la borsa (data de la convocatòria 01/04/2019) Llista d'admesos i exclosos 
Es deixa en suspens la resolució del concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament, convocat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, fins que, superats els efectes de l'estat d'alarma, això sigui materialment possible.
Represa dels nomenaments telemàtics
Nota informativa: Es deixa sense efecte la publicació de la llista de persones admeses i excloses a la borsa de treball docent
Propers nomenaments telemàtics d'abril: divendres 24 i dijous 30 d'abril de 2020. Les dates previstes pels nomenaments de maig i juny es publicaran properament
Nova publicació de la llista d’admesos i exclosos a la borsa de treball docent (17 d'abril)
NOMENAMENTS EXTRAORDINARIS JA!
Resolució de 17 d’abril de 2020, per la qual es resol la convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent, per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació, oberta per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març.
USTEC·STEs (IAC) demana que es modifiqui la normativa per a l’obtenció d’un nomenament el mes de juliol
Incorporació a la borsa. Llista definitiva d'admesos i exclosos. Accés a l'aplicatiu
LES SUBSTITUCIONS EN TEMPS DE CONFINAMENT: UNA NOVA RETALLADA A LES TREBALLADORES MÉS PRECÀRIES
                                                                    
RESOLUCIÓ EDU/822/2020, de 7 d'abril, sobre la continuïtat del procediment iniciat per la Resolució EDU/778/2019, de 22 de març, de convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d'Educació.
Comunicat Substitutes en lluita
Nou calendari de la convocatòria d'oposicions docents 2019-2020
VALORACIÓ DE LA REUNIÓ ENTRE DEPARTAMENT I SINDICATS SOBRE OPOSICIONS 2020
Per la consolidació real del personal interí docent i laboral!
Substitucions durant el confinament i oposicions: resposta de l’Administració a algunes de les qüestions plantejades per USTEC·STEs (IAC)
Modificació de dades de la borsa de treball docent. Accés a l'aplicatiu
Del 23 al 30 de març de 2020
Preguntes freqüents: atur, tràmits per permisos (personal docent). Actualitzat 19/03/2020
USTEC·STEs (IAC) EXIGEIX A L’ADMINISTRACIÓ LA PROTECCIÓ LABORAL DEL PERSONAL DOCENT I LABORAL INTERÍ I SUBSTITUT
MODIFICACIÓ DE CRITERIS PER GESTIONAR LA BORSA DE PERSONAL DOCENT PER AL CURS 2019-2020
RESOLUCIÓ de modificació de la Resolució d’11 de juliol de 2019, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2019-2020
Número de visites avui: -