Sindicat

Adults

Comunicat

Comunicat sindical unitari: Centre de formació per a persones adultes Ciutat Meridiana, ara!!!

Sindicat

Comunicat sindical unitari: Centre de formació per a persones adultes Ciutat Meridiana, ara!!!

Sindicat

Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s’estableixen els currículums dels ensenyaments d’informàtica

Sindicat

Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s’estableixen els temaris i els criteris d’avaluació de les proves d’accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d’ensenyaments d’arts plàstiques i disseny, i als cicles d’ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, de 20.10.2012).

Sindicat