Perfils

La USTEC·STES (IAC) sempre ens hem mostrat contraris als perfils professionals perquè:

  • Apostem per una formació gratuïta i a càrrec del Departament d'Ensenyament
  • No acceptem la competitivitat entre docents que promouen els perfils 
  • S'ha desmostrar que els perfils no han millorat la qualitat de l'educació. 
  • Els perfils només són una excusa per poder fer una tria a mida dels docents.

 

Recopilem tot allò que el Departament va publicant dels perfils en aquest apartat.

Aquesta és la web del Departament dels perfils professionals