Monitors de Formació Ocupacionals (B1)

Són aquells professionals encarregats d'impartir a les persones usuàries els continguts formatius, tant teòrics com pràctics, de formació bàsica i de formació professional necessaris per a l'aprenentatge d'una especialitat concreta i d'hàbits i actituds necessàries per ocupar un lloc de treball.