INTRODUCCIÓ

Actualment per ser docent s’exigeix disposar de titulació universitària, i si es vol optar a places de Secundària o Formació Professional, també es demana estar en possessió, o comprometre’s a estar-hi, de l’anomenat Màster de Formació del Professorat. Aquest Màster equival a l’antic CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica), de manera que una persona que disposi d’aquest certificat, estarà exonerada de realitzar el Màster i podrà exercir com a docent.

L’Organisme encarregat de l’Educació a Catalunya és el Departament d’Educació, el qual es divideix en Serveis Territorials, que gestionen els diferents territoris. La web general és la següent, i a través d’ella es pot accedir als diferents serveis territorials.

https://educacio.gencat.cat/ca/inici/

 

COM SER DOCENT?

El primer que has de fer és esbrinar què pots impartir amb els teus estudis. Això ho podràs veure en el següent enllaç, tot cercant els teus estudis en el menú desplegable.

https://aplicacions.ensenyament.gencat.cat/pls/apex/f?p=2011014:19

 

Un cop obtinguda la informació del punt anterior, hauràs d’informar-te sobre com entrar a la Borsa de Treball de Personal Docent, que és el punt de partida per tal de poder optar a una possible substitució. Periòdicament es van obrint les borses de treball dels diferents Serveis Territorials i de les diferents especialitats. Per accedir-hi hi ha uns requisits generals i específics que pots veure a continuació:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/borsa-docents/incorporacio-borsa/requisits/

 

Paral·lelament, has d’estar atent a les convocatòries d’Ingrés als Cossos Docents, que són les proves de concurs-oposició per obtenir una plaça fixe, és a dir, passar a formar part del Cos de Funcionaris i Funcionàries de l’Estat.