FAQS Covid

 

Respostes a dubtes sobre les dones embarassades

 

Preguntes sobre la declaració responsable – vulnerabilitat.

Què passa amb les persones que no fan la declaració responsable? El Servei de Prevenció no les inclou a la llista que envia als equips directius.

Les persones que tenen 60 anys sempre són considerades vulnerables o de risc? Inicialment sí, però avançant en les fases de desconfinament, si no hi ha altres patologies es mirarà el cas per cas. Es considera que si no hi ha cap més patologia tenen el risc "comunitari" que tenim tothom: anar a comprar, passejar, compartir espais públics,…

En la penúltima pantalla de la declaració responsable posa: "Davant la resposta afirmativa a qualsevol d'aquestes preguntes, heu de posar en coneixement d’aquesta circumstància a la persona responsable de la vostra unitat o centre de treball atès que fins a noves indicacions no podeu assistir al lloc habitual de feina en modalitat presencial….", he de parlar amb la direcció i comunicar que sóc persona vulnerable? No, no heu de parlar directament amb la direcció per comunicar-ho, heu d'emplenar la declaració responsable i esperar el retorn del Servei de Prevenció. Altra cosa és que volgueu avisar del vostre cas per tal d'agilitzar la planificació del centre.

Podem utilitzar el model en PDF que volta per internet? No, aquest model està pensat per casos excepcionals en que no es té accés a la intranet i per tant a l'aplicatiu. S'ha fet un aplicatiu per tal de poder fer un tractament de dades ràpid, si envieu el PDF és possible que no us puguin donar resposta, excepte en els casos en que el mateix Servei de Prevenció autoritza l'ús del PDF.

He mirat les malalties o circumstàncies incloses dins el qüestionari, crec que sóc persona vulnerable i no han inclós la meva patologia, què puc fer? Pots posar-te en contacte amb la teva metgessa de capçalera i exposar el teu cas, demana-li que et faci un informe. Després contacta amb la secció de prevenció del teu ST (en aquest enllaç trobaràs totes les adreces mail https://salut.sindicat.net/t/organismesdeprevencio/#adreces) i demana ser atés o atesa per la metgessa de treball. Un cop puguis parlar-hi, exposa el teu cas i, si els tens, aporta informes mèdics.

Poden anar canviant les preguntes de la declaració responsable? Sí, dependrà de les fases en que anem entrant i de les autoritats sanitàries.