Economia crítica

Arran de la creació del programa EFEC a través del qual el Departament d'Educació pretenia que els bancs abordessin la qüestió d'eonomia en els centres educatius de Catalunya, la USTEC·STEs (IAC) vam passar a formar part de la Plataforma per una Educació en Economia Cítica (PLEEC) conjuntament amb altres persones i entitats (associacions, sindicats, cooperatives, xarxes, seminaris, ongs,…) de naturalesa, ideologia i objectius variats i diferents per tal d'acabar amb el discurs neoliberal unidireccional, adoctrinador i ensinistrador que es transmet a l’alumnat de les nostres escoles.

Aquesta plataforma és formada per gents resistents a creure que els problemes col·lectius tenen solucions individuals, o que la competència és més desitjable que la col·laboració o que la felicitat és consumir tot allò que hom vol i quan ho vol. Som gents que entenem que un altre món és possible i necessari.

Però difícil serà avançar cap a aquest altre món si s’ensinistra a les noves generacions en una sola interpretació del món actual i els seus problemes. Si només se’ls mostra una única manera d’analitzar i entendre les relacions socials, d’organitzar la societat.

No només hi ha la visió actual imposada pel capitalisme neoliberal, sota l’empara del currículum oficial i que es transmet a través dels llibres de text.

Existeix tot un ventall d’altres interpretacions (des de les que defensen un capitalisme amb rostre humà fins les que es situen en un no capitalisme) que han de ser també mostrades si realment es busca un alumnat amb pensament crític i no únic. Tot es resumeix en si es pretén educar o ensinistrar.

Nosaltres som gents resistents que estem per l’educació. Educació en una economia crítica.

https://educaciocritica.cat/