Borsa

Normativa

Aprovació de les bases per formar part de la borsa de treball del personal interí docent del Departament d’Educació

S’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent del Departament d’Educació, detallades a l’annex 1.

Es delega a la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics la competència per convocar i resoldre els concursos de mèrits, així com per determinar les especialitats necessàries en cada servei territorial.

Els annexos 2 i 3 inclouen la documentació justificativa dels requisits i el barem dels mèrits, respectivament.

L’annex 4 conté informació sobre la normativa aplicable al procediment.

Queden sense efecte les Resolucions EDU/2182/2021, EDU/1811/2022, i EDU/2145/2023, que regulaven les bases anteriors per formar part de la borsa de treball del personal interí docent.

Contra aquesta Resolució, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu de Barcelona en el termini de dos mesos, o recurs de reposició davant la consellera d’Educació en el termini d’un mes.

NORMATIVA: RESOLUCIÓ EDU/1872/2024, de 28 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les convocatòries de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes