Concurs de canvi de destinació del personal laboral

El dijous passat, 15 de febrer, la Comissió Negociadora del VI Conveni Únic del personal laboral va incloure una disposició transitòria (la 9a) en el conveni que regularà el pròxim concurs de canvi de destinació de totes les categories en tots els Departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Ara, cada Departament haurà de fer la seva convocatòria de concurs. Es preveu que es publiquin les bases al llarg del segon trimestre del 2024.

Concurs de canvi de destinació:

Es desenvoluparà en dues fases:

1a fase: On podrà participar el personal laboral fix, que ja disposava d’aquesta condició abans dels processos d’estabilització.

2a fase: on serà obligatòria la participació de tot el personal fix que hagi consolidat plaça en els processos d’estabilització (concurs de mèrits i oposicions d’estabilització).

En totes dues fases els llocs de treball vacants es proveiran en les modalitats de trasllat i promoció interna (canvi a categories englobades dins de l’àrea de funcions i canvi a categories englobades fora de l’àrea de funcions d’aquelles categories laborals).

*Les persones que tinguin la voluntat de participar en més d’una de les modalitats de provisió de llocs de treball establertes hauran de determinar quin és l’ordre de preferència de cadascuna de les modalitats de provisió en què participen.

Puntuació:

A) Capacitats professionals (70 punts)

Es valorarà fins a un màxim de 20 punts l’experiència en el desenvolupament de funcions iguals o similars de l’àrea corresponent a raó de:

 • 0,06 punts per cada mes de serveis prestats en llocs del mateix grup i categoria a la qual s’opta
 • 0,045 punts per cada mes de serveis prestats en llocs del mateix grup i diferent categoria d’àrea de funcions a la qual s’opta
 • 0,035 punts per cada mes de serveis prestats en diferent grup de la mateixa àrea de funcions a la qual s’opta
 • 0,025 punts per cada mes de serveis prestats en diferent grup i diferent àrea de funcions a la qual s’opta

Així mateix, es valorarà fins a un màxim de 50 punts una prova professional de la categoria, que no podrà ser eliminatòria. Queden exemptes de fer la prova aquelles persones que optin a les places de la seva mateixa categoria professional, a les quals se’ls atorgarà la puntuació màxima.

 

B) Titulacions acadèmiques (5 punts)

Es puntuarà tota la formació acadèmica dels aspirants, incloent-hi la titulació oficial d’accés a la categoria objecte de concurs.

 

C) Formació i perfeccionament (10 punts)

Es valorarà tota la formació (cursos) dels 10 anys anteriors a la publicació de la convocatòria que versi directament sobre matèries relacionades amb les tasques pròpies dels llocs de treball, fins a un màxim de 100h per curs o activitat formativa.

 • 0,02 punts per cada hora d’assistència (A, G, L i W)
 • 0,04 punts per cada hora d’assistència i aprofitament (B, F, H i M)

Es valoraran, amb un màxim de 2 punts en total, els certificats oficials d’idiomes reconeguts segons el marc comú de referència europeu (MECR).

 • 0,75 punts pel nivell B1
 • 1 punt pel nivell B2
 • 1,5 punts pel nivell C1
 • 2 punts pel nivell C2

Es valora, amb un màxim de 3 punts, l’ACTIC.

 • 1 punt per l’ACTIC bàsic
 • 2 punts per l’ACTIC mitjà
 • 3 punts per l’ACTIC avançat

 

D) Coneixement de la llengua catalana i aranesa (5 punts)

Es valora el coneixement de la llengua catalana acreditat amb el certificat de nivell més alt, segons els nivells de la Secretaria de Política Lingüística o equivalents.

 • 2,5 punts pel certificat de nivell de suficiència (C1)
 • 3,5 punts pel certificat de nivell superior (C2)
 • 1,5 punts pels coneixements específics de llengua catalana

 

E) Antiguitat (5 punts)

S’han de valorar els temps de serveis prestats a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

 • 0,05 punts per mes complet

 

F) Altres mèrits i capacitats (5 punts)

S’assignaran els 5 punts en el cas de sol·licitar llocs de treball del mateix departament de la Generalitat on es presten serveis en la data de publicació del concurs de canvi de destinació.

 

ATENCIÓ!

Cal que reviseu el vostre ATRI:

 • Que hi consti la vostra titulació acadèmica.
 • Que hi consti la informació relativa als coneixements de llengua catalana.
 • Que hi consti la informació relativa als coneixements ACTIC o certificats regulats com a equivalents.

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes