Resum mesa sectorial 1 de febrer de 2024

Calendari escolar curs 2024-2025 i altres demandes…

Calendari escolar curs 2024-2025 i altres demandes i informacions del torn obert: crítica al procés de creació de centres integrats d’FP, dubtes sobre el procés d’oposicions, exigència d’un protocol de conductes violentes que l’alumnat pugui exercir vers el professorat i personal d’atenció educativa, etc.

RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT

1 de febrer de 2024

  1. Calendari escolar curs 2024-2025

L’administració informa: s’han reunit ja amb la junta central de direccions per fer traspàs d’informació, avui tracten el tema en aquesta mesa sectorial i a la tarda al Consell d’Educació de Catalunya.

La voluntat és reduir les vacances durant l’estiu per afavorir l’alumnat més vulnerable. Reconeixen que els centres al setembre s’han de situar i cal acollir el nou professorat. Les direccions han insistit que és clau tenir aquests espais de coordinació per preparar el curs. Hi haurà una setmana de marge per valorar les aportacions recollides i fer una proposta per part de l’administració. Avui només volen escoltar les aportacions de la part social.

Intervenció d’USTEC·STEs (IAC):

  • Sense documentació prèvia, ni tan sols una proposta, no és possible la negociació ni el diàleg. Fa mesos que demanem aquesta negociació, però ara es vol tancar en pocs dies.

  • Aquesta qüestió imposada sense diàleg va ser un detonant de les vagues de fa dos cursos. Hem de començar un nou cicle marcat per la consideració a la mesa sectorial.

  • Som a la banda alta de la forquilla en hores lectives respecte al que contempla la LEC i a la franja alta si ens comparem amb l’entorn (països europeus). Sembla clar que això no es tradueix en millors resultats educatius.

  • A més, patim unes temperatures per sobre del que marca la llei als centres, no és possible reduir les vacances. Aquesta qüestió continua sense resoldre’s i és contrària a la legislació de riscos laborals.

  • Els dies de vacances estan més o menys homologats a la resta de sistemes educatius europeus, altres països tenen més dies de vacances i millors resultats.

  • Hi ha ple consens en la comunitat educativa sobre la necessitat d’un mínim de dies per preparar el curs. El contrari va en detriment de la qualitat. La mateixa consellera va reconèixer que mancava temps de preparació.

  • La no presencialitat del juliol és qüestió de drets laborals, no es poden alterar unilateralment les condicions, suposa un greuge amb la concertada per la qual no és laborable, tenim un acord de moratòria i exigim un blindatge permanent. Amb les condicions actuals ja hi ha manca de docents, no és acceptable empitjorar les condicions encara més.

  • El juliol s’ha de blindar per a la formació del professorat. S’ha d’assegurar un espai perquè el professorat es pugui formar i aquest mes és el més adequat per fer-ho. L’actual model de formació durant el curs escolar perjudica la qualitat de la formació que es realitza i el funcionament diari del professorat, ja que s’allarguen les jornades laborals i se sobrecarrega en excés als treballadors i treballadores.

  • Aquesta formació s’ha de basar en els interessos i necessitats dels docents, dels centres i les zones, no en les apostes polítiques del Departament.

  • Nosaltres continuem defensant la jornada continuada a tots els nivells, per conciliació, per reduir la conflictivitat, per aprofitar millor el temps lectiu… no acceptem el greuge que s’està produint en els instituts escola. Si el setembre es comença abans és de mínims que al setembre la jornada sigui continuada.

  • Recordem que s’han situat els dies lectius al màxim que permet la LEC (178 dies). A més, a l’art. 54 es marca un topall de 1.050 hores lectives a l’ESO, cosa que el curs passat inicialment no es va tenir en compte i va comportar que el Departament acabés improvisant a correcuita en l’ordre de calendari fent un pedaç al mes de juny per a no superar les hores lectives màximes anuals.

  • Exigim regular els horaris a la formació professional (FP), són 33 setmanes i no 35, i establir una franja màxima d’hores diàries d’FP per evitar horaris plens de forats, també a secundària en general.

Resposta de l’administració: La consellera pren nota de les aportacions que s’han fet aquí i també ho farà a la tarda al CEC (Consell d’Educació de Catalunya). Un cop escoltada la part social agraeix les consideracions aportades i s’acomiada.

  1. Torn obert de paraules

Demandes d’USTEC·STEs (IAC):

 • Protocol d’agressions: Des d’USTEC·STEs exigim un protocol que estableixi canals legítims i segurs per comunicar les conductes violentes que l’alumnat pugui exercir vers el professorat i personal d’atenció educativa, així com un marc d’actuació comú davant els diferents tipus de faltes. El nombre d’agressions és elevat i cal visibilitzar-les per promoure les mesures i recursos necessaris.

Resposta administració: Els protocols d’agressions al professorat s’han de debatre a la Comissió Paritària de Prevenció de Riscos Laborals, no és competència d’aquesta mesa. Allà s’està treballant.

 • Oposicions:

  1. Ja per les oposicions d’estabilització vam reclamar que el temps a les llars d’infants municipals no havia estat comptat amb una justificació que no era acceptable, perquè els tribunals argumentaven que aquest temps havia de ser en categoria C2 i enlloc de la convocatòria consta tal cosa. Vam demanar una rectificació i no se’ns va donar resposta, ni coneixem quina resposta han rebut les persones que han interposat recurs d’alçada sobre aquesta qüestió.

  2. El decret del currículum d’infantil i EOI no consta a la resolució de les oposicions ordinàries i tampoc a la resolució de modificació.

  3. Programacions d’orientació educativa: És una manca de coherència per part del Departament que ja no es permeti basar la programació en EAP ni s’hi puguin tampoc fer les pràctiques. Les persones que hi treballen ho fan des de l’especialitat d’orientació educativa i desenvolupen funcions d’EAP. Amb aquesta restricció es buidaran els EAP perquè molta gent passarà a ser funcionària en pràctiques i els equips de treball d’un EAP no es fan un dia per l’altre.

  4. En quina llengua s’han de desenvolupar les proves? S’havia dit que es blindaria que les proves de les oposicions es fessin en català. No consta a la resolució.

  5. Persones que han aprovat les oposicions d’estabilització i no han presentat les declaracions jurades en el termini establert. Quines conseqüències hi ha?

  6. Continuem reclamant que s’atenguin les peticions de les persones aprovades al COE sense plaça. Vam demanar al Departament que s’hi reunís abans del 19 de gener i no es va acceptar, la seva situació suposa un greuge especial.

  7. Cal posar data per al grup de treball d’estabilització i seguir parlant del pacte d’estabilitat. La borsa de substitucions de llarga durada no és suficient, seguim demanant reconèixer que tothom no estabilitzat tindrà dret a compensació i que alhora se’ls garantirà una solució de continuïtat al lloc de treball.

Respostes de l’administració:

  • Sobre l’experiència en llars d’infants: la llei diu que les persones han d’estar com a mestres en la mateixa especialitat, no com a tècnic/a d’infantil.

  • El tema que el currículum d’infantil no consta a la convocatòria el traslladen. També el de les programacions de PSI (orientació).

  • Revisaran la possibilitat de poder fer una excepció pel tema de les pràctiques a EAP. El reial decret 276 diu que les pràctiques s’han de fer en centres públics, s’havien fet algunes excepcions en cursos anteriors, ho estan analitzant, tenen una reunió pendent pel tema amb les diferents direccions generals.

  • Analitzaran la situació de les persones que s’han estabilitzat i no han presentat la declaració responsable.

  • Es farà una mesa sobre els criteris per col·locar els opositors d’estabilització, abans de les d’adjudicació d’estiu i del nou concurs general de trasllats.

[Queden temes sense donar resposta]

 • Centres integrats d’FP i manca de planificació: Denunciem el que està passat a diversos centres del CEB i el Barcelonès. Aquesta reestructuració de centres no ha passat per la mesa sectorial. És prescriptiu que hi passi i ens queixem que no hi hagi passat abans. Rebutgem qualsevol pèrdua de línies a la pública, reclamem que s’escolti la comunitat de cada centre i es garanteixin els drets laborals. Hi ha un degoteig de casos (Picasso, Guineueta, Vall d’Hebron, Bastida, etc.) i la gestió està sent un desgavell. El mapa de l’FP a Catalunya no ha passat per mesa i hauria d’haver-hi passat.

Resposta de l’administració: Això es gestiona i decideix des de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya (FPCAT) (no hi ha representació dels sindicats majoritaris d’educació, només hi participen CCOO, UGT, Foment i PIMEC, fet que USTEC·STEs hem denunciat reiteradament). Traslladaran el que els hem plantejat al president de l’agència.

Sobre els centres com el Picasso, la Bastida… quan planificació avisa de les actuacions es dediquen a mirar les implicacions sobre el personal docent (trasllat de centres, suprimits, actuacions que faran…). Es donarà la informació a les juntes de personal. Potser planificació encara no ho ha traslladat a les juntes.

 • Proves orals de les competències bàsiques de llengües de 4t d’ESO: Malgrat les queixes del curs passat, aquest any es faran igual; el professorat haurà d’assumir-ne la preparació i execució de forma obligatòria com a tasca extra. Això implica un munt d’hores que han de treure d’altres tasques relacionades amb l’atenció de l’alumnat, docència, preparació de les classes, etc., sense cap mena de compensació, ni horària ni econòmica. En canvi, l’aplicació i correcció de les proves escrites les assumeix professorat voluntari amb una retribució.

Administració: sense resposta.

 • Formació permanent: Es pot fer formació si estàs de baixa mèdica? Serà reconeguda? S’hauria de permetre.

Resposta de l’administració: No es pot fer en el cas d’estar d’IT. Així ho ha dictaminat funció pública.

 • Cobrament de càrrecs des del primer dia: S’ha de cobrar la tutoria des de l’inici. També altres càrrecs.

Resposta de l’administració: Demanen que els fem arribar casos de no cobrament i els atendran. L’article 36 del decret d’autonomia estableix que es paguin des del primer dia, altra cosa és que el càrrec directiu comença al gener… potser la tramitació triga i no es paga fins al març.

 • Cobrament de l’estiu per a substitucions que cobreixen reduccions de jornada: Ha de ser fins a 31 d’agost atès que la reducció acaba el 31 d’agost.

Administració: sense resposta.

 • Formació d’adults: A la mesa tècnica del 7 de novembre el Departament es va comprometre a convidar als sindicats a tots els grups de treball i comissions de l’educació d’adults. S’acaba de crear un grup de treball, promotor de la futura llei d’adults, on els sindicats no hi som representats. És impossible iniciar el disseny de la futura llei d’esquenes als representants del professorat que atén l’alumnat.

Resposta de l’administració: Es trasllada la petició a la subdirecció general responsable.

 • Comissions de participació: Ha de quedar clar que hi tenim accés. Demanem que es comuniqui a les persones responsables que han de permetre l’accés als representants sindicals.

Administració: sense resposta.

 • Mòbils als centres: Hi ha certa preocupació per haver de custodiar els telèfons mòbils. No hauria de recaure sobre les direccions ni els docents.

Resposta de l’administració: Ho treballaran.

 • Excedència per violència terrorista: Manca al portal de centre. També faltava aquesta opció a la convocatòria d’oposicions per fer el pagament. Solucions?

Resposta de l’administració: Hem demanat a funció pública que reculli i inclogui el permís d’excedència per violència terrorista. El tema de pagament d’oposicions deu ser per això, perquè aquest permís no el tenien present. Es resoldrà.

 • Programa SENSEI: S’han detectat abusos. Es demana que es revisin les instruccions i el conjunt del programa.

Resposta de l’administració: S’han revisat els documents del programa SENSEI (és un programa experimental, agraïm les aportacions) i es faran modificacions favorables (reconeixement de la codocència i la pertinent modificació horària dels casos anòmals perquè consti en la docència retribuïda, faran aclariments als documents perquè no doni marge a interpretacions per part de direccions) a partir de les aportacions que s’han fet arribar des de la part social.

Altres aclariments de l’administració:

 • ATRI i formacions: S’hi està treballant perquè hi entri i es reconegui la FIC (també les formacions externes). Traslladen a la direcció de formació que revisi el reconeixement de formacions externes.

 • Nova aplicació de la borsa: Es farà un monogràfic de la nova aplicació de la borsa i les modificacions i nous criteris. Falta molta feina a fer. S’obrirà permanentment, per això estan avançant cap a una nova aplicació.

 • Aules d’acollida: Ja no hi ha un topall d’1,5 dotacions d’aula d’acollida per centre, si hi ha necessitat, se’n posen més.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes