RESOLUCIÓ EDU/172/2024, de 25 de gener,

per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya.

ATENCIÓ ⇒ Termini d’inscripció: de l’1 al 21 de febrer de 2024 (ambdós inclosos).

La Resolució en qüestió té com a objectiu principal convocar un concurs de mèrits destinat a seleccionar personal funcionari docent que compleixi amb els requisits establerts a l’article 25 del Decret 57/2020, de l’Institut Obert de Catalunya (IOC). Aquests docents seleccionats podran ocupar, de manera temporal i en comissió de serveis, els llocs de treball vacants especificats a l’annex 1 de la Resolució.

Les normes i criteris que regiran aquesta convocatòria són detallades a l’annex 2 de la mateixa Resolució, establint les bases específiques pel procediment de selecció.

Respecte als recursos legals, contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs contenciós administratiu davant el jutjat contenciós administratiu dins un termini de dos mesos des de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Alternativament, es pot presentar un recurs de reposició davant la consellera d’Educació en un termini d’un mes des de la seva publicació al DOGC. Aquest recurs de reposició és opcional i preveu la possibilitat de recórrer a la via contenciosa administrativa posteriorment, o qualsevol altre recurs que els interessats considerin oportú per a la defensa dels seus drets.

 

Llocs vacants a cobrir amb comissió de serveis:

Cos de professors d’ensenyament secundari o catedràtics d’ensenyament secundari

places CM IOC

 

Presentació de sol·licituds

La sol·licitud s’ha de formalitzar a través de la pàgina web https://educacio.gencat.cat/ca/areesactuacio/professors/concursos/ les persones aspirants tenen a la seva disposició la sol·licitud que han deformalitzar mitjançant un formulari telemàtic amb els següents camps obligatoris: nom, cognoms, document d’identitat, correu electrònic, cos del qual és funcionari i plaça a la qual s’opta.

 

Per a més informació: enllaç

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes