El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya abandona definitivament el professorat d’FP en dir no a la igualtat

Finalment, el Departament ha dit no a erradicar la desigualtat professional i laboral que pateixen milers de professors i professores de formació professional (FP).

Després de més de 2 anys de lluita per acabar amb les retallades que el professorat pateix ja fa més de 12 anys, el Departament ha conclòs aquest episodi de lluita pels drets del professorat en signar un acord amb CCOO i UGT. Un acord que no compleix la promesa electoral de l’actual govern de la Generalitat segons la qual “aquesta legislatura havia de ser la legislatura del finiment de les retallades”.

Com us hem informat durant el període de mobilitzacions, ja en un primer moment com a USTEC·STEs (IAC) vam tenir seriosos problemes per introduir com a punt de reivindicació en la plataforma sindical l’equiparació professional i laboral del professorat d’FP. Així i tot, finalment ho vam aconseguir, ja que en aquell moment el context polític administratiu ens era favorable perquè havíem aconseguit que la LOMLOE reconegués la desigualtat salarial i professional que patia el PTFP des del 1990 i habilités les administracions públiques educatives per implementar-ne la integració al cos de professorat d’ensenyaments secundaris. És per això que els sectors socials que s’hi oposaven en un primer moment, com és el cas del mateix Departament i alguns sindicats, es van veure obligats a acceptar la negociació de l’equiparació professional i laboral del professorat tècnic d’FP.

Malauradament, el Departament d’Educació durant tota la negociació s’ha resistit a una equiparació professional i laboral completa, és a dir, de tot el professorat. Tot i això, fins al darrer moment, USTEC·STEs hem lluitat en el si del Departament i del Parlament de Catalunya, per aconseguir definitivament la igualtat de tot el professorat d’FP, ja que el contrari no és més que una irregularitat que mai hauria d’haver succeït. Però el Departament ha reculat en part en el darrer moment i, finalment, l’acord signat per CCOO i UGT, els quals no representen el 20% del professorat públic a Catalunya, pel que fa a la situació dels docents d’FP queda d’aquesta manera:

 

  1. PTFP amb titulació universitària de les 19 especialitats que s’han adscrit al cos de professorat d’ensenyaments secundaris:

Els funcionaris i funcionàries de carrera poden integrar-se al cos de secundària mitjançant un procediment especial en dos períodes, un d’ordinari i l’altre d’extraordinari. En el període ordinari, ja tancat, es van poder integrar uns 1.062 docents. El període extraordinari estarà obert fins al 19 de gener de 2026 i hi podran participar totes les persones que no s’hagin integrat encara, així com la resta de PTFP a mesura que assoleixin els requisits establerts normativament per integrar-se. En aquest darrer cas, els efectes administratius i econòmics, segons el Departament, seran des del moment en què s’hagi fet la sol·licitud d’integració. USTEC·STEs considerem que en aquest cas, la integració durant el segon termini, els efectes han de ser des de la data en què es compleixen els requisits d’integració i no pas des de la data de sol·licitud d’integració, ja que així ho recull el Reial decret 800/2022, norma superior a la resolució d’integració de Catalunya.

El funcionariat de carrera d’aquestes 19 especialitats amb titulació superior d’FP (però no titulació universitària), com que no es pot integrar al cos de professorat de secundària, cobrarà un complement de 175,19 euros/mes (equiparació salarial).

El funcionariat interí i en pràctiques, segons el Departament, no es pot integrar, però cobrarà el complement d’equiparació salarial de 175,19 euros/mes, des de l’1 de gener de 2024. USTEC·STEs considerem que si els docents interins o en pràctiques no queden afectats pel Reial decret 800/2022 d’integració (perquè segons el Departament només afecta el funcionariat de carrera), s’haurien de regularitzar com a professorat del cos d’ensenyaments de secundària des del 19 de gener de 2021, data d’entrada en vigor la LOMLOE. Perquè segons la LOMLOE, les dites 19 especialitats s’adscriuen al cos de secundària.

Ara bé, USTEC·STEs assenyalem que segons la norma vigent la integració afecta tot el professorat tècnic d’FP, independentment de si són docents de carrera, en pràctiques o interins. És molt important aclarir que ens trobem davant de tres situacions diferents i que, per tant, s’han de tractar diferentment:

   • Integració, pels funcionaris PTFP que compleixin els requisits.

   • Equiparació salarial, per a tot el professorat que no pot integrar-se.

   • Regularització, pels docents interins i en pràctiques PTFP amb titulació universitària de les 19 especialitats, les quals des de 19 de gener de 2021 estan adscrites al cos de professorat de secundària.

 

  1. Mestres de taller d’arts i disseny:

El professorat del cos de mestres de taller d’arts i disseny, com que no se’n preveu un procediment d’integració, cobrarà un complement salarial per equiparar el sou al dels companys i companyes del cos de professorat d’arts i disseny. El complement també serà de 175,19 euros/mes (equiparació salarial).

 

  1. Professorat especialista en sectors singulars:

El Departament s’ha negat a equiparar el sou del professorat del cos d’especialistes en sectors singulars de l’FP amb l’argument, aquesta vegada i com a novetat, que en el Reial decret d’Integració no s’hi inclou aquest col·lectiu. Aquesta negativa, a més de crear un malestar general entre docents, eternitza el greuge que des del 1990 pateixen milers i milers de professionals.

Es donarà la paradoxa que aquest professorat aviat cobrarà el complement d’equiparació salarial perquè està adscrit, de moment i a falta de regularització, al cos de PTFP, però l’1 de setembre de 2024 el perdrà, perquè passarà a ser professorat especialista de sectors singulars d’FP, si no és que el Departament rectifica abans.

Per altra banda, segons les lleis vigents, aquest cos ja hauria d’estar adscrit al subgrup funcional A1, i no pas a l’A2, perquè els requisits i les proves d’accés, així com les responsabilitats inherents al cos, són els mateixos que en els cossos de professorat d’ensenyaments secundaris (art. 72 EFEP).

En definitiva, el Departament s’ha negat a posar fi a un greuge que ja dura molts anys i que avui dia no té cap justificació. Malauradament, la signatura d’aquest acord per part d’una part sindical, tot i que minoritària, dificulta una resposta diferent i contundent contra aquest greuge, en trencar-se la unitat sindical, però no la impossibilita.

Per la nostra part, USTEC·STEs hem impugnat, davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del PTFP al cos de secundària. Considerem que la norma permet la integració de tot el professorat tècnic d’FP, mentre que la resolució catalana tan sols permet la integració als funcionaris i funcionàries de carrera amb titulació universitària.

Per acabar, no oblidem que l’acord signat està condicionat a l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 2024 i l’eficàcia en queda supeditada a l’aprovació definitiva per part del Govern de la Generalitat.

USTEC·STEs continuem lluitant per aconseguir la creació d’un cos únic de professorat d’FP adscrit al subgrup A1 i nivell funcionarial 26, la qual cosa solucionaria els greuges que històricament patim els docents d’FP. D’altra banda, això suposaria un gran pas endavant en el reconeixement social, acadèmic, professional i administratiu del professorat d’FP.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes