Resum mesa sectorial 14 de novembre 2023

Avaluació del personal docent novell que participa en el programa Sensei


RESUM DE LA MESA SECTORIAL DEL PERSONAL DOCENT

14 de novembre de 2023

Punt únic: Avaluació del personal docent novell que participa en el programa temporal de residència inicial docent en centres educatius (Sensei)

L’administració informa: és un programa pilot i temporal amb finançament europeu. S’estableixen en una resolució els criteris i procediment d’avaluació del personal que hi participa:

 1. Aquesta formació substitueix el curs de novell, l’avaluació ha de ser formativa, formadora, competencial i acreditativa.
 2. Comissió de seguiment: estarà formada per l’inspector/a que supervisa el procés, el director/a que registrarà el procés i el mentor/a que aporta informació documental sobre els docents en el procés de participació del programa. S’ha de constituir durant el 1r trimestre.
 3. Procediment: es farà una reunió per trimestre, s’ha de convocar, documentar i fer retorn a la persona novella de l’informe valoratiu trimestral.
 4. Eixos, criteris i indicadors d’avaluació: cada eix (són 6) puntua màx. 3 punts. Han fet una comparativa entre la formació del curs d’interines i la Sensei. No es pot treure una nota inferior a 1 en els eixos B, C i D. Es considera una puntuació positiva igual o superior a 7 punts, si és inferior, no apte.
 5. Acta d’avaluació i resultats: l’apte o no apte es farà arribar al ST perquè s’inclogui en l’expedient. En ser no apte es procedirà igual que amb el curs de novells, amb les mateixes implicacions.
 6. La formació comptarà com a 250 hores i atorga un certificat d’innovació.

USTEC·STEs (IAC) hem defensat que:

Sobre el programa Sensei en general:

 • El Departament no ha fet cap esforç econòmic (sufragarà només el 5% dels 11 milions del cost). Després dels dos anys amb finançament europeu, no hi ha cap garantia de continuïtat del programa.
 • A la documentació aportada per la subdirecció general d’innovació i formació, espai d’impuls del programa, no s’especifiquen els criteris per seleccionar els centres, mentors/es i docents. Tornem a demanar tota la documentació sobre el programa.
 • La part social ha de poder participar en les comissions tècniques.
 • No queden gens clars els termes de la formació que s’imparteix. La normativa laboral hauria de ser part de la formació impartida. Com és que se certifiquen només 250h?, com es calculen?, com es divideixen en els blocs?
 • Cal treballar amb el Departament d’Universitats en el disseny i execució dels graus de magisteri i màsters de professorat: hi ha poca oferta, són cars, inclouen continguts no sempre pertinents i realitzen pràctiques fonamentades en el voluntarisme a fons perdut dels mentors/es. USTEC·STEs tenim clar que si el màster es demostra poc útil o insuficient, cal eliminar-lo i substituir-lo per una altra mena de formació. El que no pot ser és afegir i acumular filtres i requisits.
 • El programa genera un greuge comparatiu entre mentors/es del programa Sensei i altres tutors/es.
 • La proposta de 1/2 jornada de docència remunerada i 1/2 de formació no remunerada genera un altre greuge comparatiu entre docents del programa i docents que s’incorporen al món laboral a jornada sencera remunerada.
 • S’ha fet propaganda del programa a les universitats, venent-lo com una via alternativa d’accés més ràpida (a canvi de sacrificis laborals). No podem acceptar aquesta desigualtat entre docents. Tampoc que s’hi restringeixi l’accés a qui té molt poca antiguitat.
 • No és acceptable que el programa afecti les plantilles dels centres.
 • Coneixem casos de participants a qui es fa treballar a jornada sencera al centre, és inacceptable.

Sobre l’avaluació dels participants:

 • Qui compon el grup de treball tècnic del programa? Haurien de participar en la comissió avaluadora.
 • El retorn de l’avaluació no pot recaure entre companys/es, és responsabilitat d’inspecció.
 • Ha de quedar constància documental de tots els passos de l’avaluació.
 • Es menciona que es faran enregistraments de vídeo dels i les docents, cal un protocol clar sobre com gestionar-los i destruir-los.
 • Els ítems d’avaluació han de tenir el mínim marge de subjectivitat, no poden servir per imposar la mirada metodologia del Departament.
 • El resultat de les avaluacions se’ns ha de fer arribar a la part social.
 • La qualificació de no apte/a ha de permetre una nova avaluació. En cap cas sortir de la borsa.

Resposta de l’administració:

 • El finançament europeu permet garantir un cert nombre de persones al programa, que garanteix poder-ne extreure conclusions, es podria cobrir només mitja dedicació. Són conscients que hi ha discrepàncies importants de fons, però defensen la viabilitat d’aplicació del programa. Està aprovat per a dos cursos, el curs vinent s’incorporaran millores en els processos.
 • Recullen la petició d’informació que falta. Faran arribar ja els plans de treball del personal novell i la tipologia de centres, mentors/es i professorat novell que hi accedeix. La resta d’informació, quan es pugui.
 • La formació inclou la diversitat metodològica. Incorporaran la formació de dret laboral i drets i deures docents. Les funcions dels docents novells estan recollides a Acord GOV/69/2023, de 28 de març. S’oferirà com a formació voluntària la formació en competència digital.
 • L’objectiu és implantar la diversitat metodològica per assolir l’èxit educatiu. En el tractament de les competències docents, col·laboren amb els mentors/es que reben una formació intensiva. Hi ha un reconeixement diferent entre els de grau i màster, basat en la dedicació i temps que dediquen uns i altres a tutoritzar.
 • L’encavalcament en la formació inicial no és l’objectiu. Des de les universitats es plantegen les didàctiques específiques, i les competències professionals es fan de manera molt superficial. El programa Sensei pretén aprofundir en les últimes.
 • No hi ha voluntat d’instaurar doble via d’accés.
 • El programa no afecta la plantilla dels centres.
 • Sobre les comissions d’avaluació: volen garantir transparència i que el professorat novell pugui ser agent actiu en la valoració. Se’n farà retorn a la part social.
 • S’han d’establir protocols per a les gravacions.
 • Pretenen passar un qüestionari a tots els agents implicats per valorar la satisfacció del programa, estan oberts a compartir-lo amb la part social. També volen avaluar l’impacte del programa en la capacitació del docent i evitar un futur abandonament de la professió.

USTEC·STEs hem afegit:

 • L’administració ha de tenir mecanismes per supervisar que la normativa es compleix. No hi pot haver abusos en els horaris i funcions.
 • Sol·licitem una trobada amb la Subdirecció General d’Innovació i Formació.
 • Es reconeix implícitament que el màster no funciona, però no hi ha cap proposta per part del Departament per substituir el requisit. No té sentit posar més filtres a l’accés en un moment de manca de professorat.
 • Les tutoritzacions de màster són un acte de “caritat” docent. És inacceptable que no tinguin cap mena de reconeixement ni descàrrega horària.
 • De facto s’està creant una doble via d’accés, s’ha de garantir que no passi. Docents que han participat en el programa, amb número més alt a la borsa, passaran per davant d’altres que no s’han pogut permetre participar-hi per motius econòmics.
 • Volem una relació concreta dels centres que hi participen.
 • En l’avaluació dels docents novells hi ha indefensions. Aquest programa imita gran part dels espais on es poden donar aquestes arbitrarietats i injustícies, per això cal la participació i supervisió de la part social.
 • El programa coincideix amb el període de formació inicial, que es troba col·lapsada, professorat amb fins a 3 anys d’experiència encara no l’ha feta. S’ha de revisar el curs d’iniciació de la tasca docent i el període de la tasca inicial.

Resposta de l’administració:

 • Hi haurà supervisió i auditories.
 • S’ha de repensar el reconeixement de les tutories de pràctiques del màster.
 • Les universitats s’estan replantejant la formació.
 • Hi ha hagut renúncies i s’ha intentat substituir a aquestes persones, però no ha estat gens fàcil.
 • S’ha sigut curós en seleccionar professorat de zones i especialitats amb mancança.

USTEC·STEs, per acabar, afegim:

Sobre l’ordre del dia de la mesa:

 • Reiterem la nostra queixa sobre l’ordre del dia d’aquesta mesa. Tenim un reglament de mesa, que l’administració vol revisar, però que actualment és vigent i cal complir. A l’article 10 s’estableix que si una majoria sindical demana afegir un punt, s’ha d’afegir. Totes les organitzacions sindicals hem demanat torn obert i no s’ha afegit.
 • El mateix article del reglament preveu que qualsevol sindicat pot sol·licitar amb antelació afegir un punt a l’ordre del dia, USTEC·STEs vam demanar parlar de la fase de concurs del COE i no s’ha permès fer-ho.
 • Exigim que es compleixi el reglament de la mesa de forma estricta.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes