Publicades les llistes provisionals d’admesos i exclosos al procediment d’integració del professorat PTFP al cos de Secundària.

El Departament d’educació ha fet públiques les llistes de candidats admesos i exclosos al procediment d’integració del professorat PTFP al cos de secundària. I a partir d’ara, els candidats i candidates tenen 10 dies hàbils per presentar recurs (del 24 de juliol fins al 4 d’agost, ambdós inclosos), si s’escau.

  • Annex 1 Llista provisional de personal funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional proposat per a la seva integració en el cos de professors d’ensenyament secundari
  • Annex 2 Llista provisional de persones sol·licitants excloses per a la integració en el cos de professors d’ensenyament secundari
  • Annex 3 Llista provisional de persones funcionàries de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que es trobaven en servei actiu en aquest cos a Catalunya a partir del 19 de gener de 2021 i que no ho estan en la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds
  • Annex 4 Llista provisional de persones funcionàries de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional que es trobaven en servei actiu en aquest cos a Catalunya a partir del 19 de gener de 2021 i que posteriorment són persones funcionàries de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari

 

El termini de presentació de sol·licituds de participació en el procediment va concloure el passat 18 de juliol i es van presentar 1695 sol·licituds, entre les quals 73 candidats o candidates ho van fer per duplicat, 4 per triplicat i una persona va renunciar durant el període d’obertura del termini per sol·licitar participar-hi.
D’un col·lectiu de 1.768 professors tècnics de formació professional amb el requisit de titulació per a integrar al cos de professorat d’ensenyaments secundaris han presentat sol·licitud i n’han estat admesos 1005. La majoria dels 555 exclosos han estat candidats i candidates que no reunien els requisits de titulació o són funcionaris interins, per tant, hi ha més de 700 professors, funcionaris de carrera amb titulació universitària que no ha presentat sol·licitud d’ingrés al cos de secundària.


En total, el Departament ha publicat quatre llistes que porten com a nom: Annex 1, on es recull el nom dels 1002 candidats i candidates funcionaris de carrera proposats per integrar al cos de secundària, Annex 2, on es recull el nom dels 555 candidats exclosos, Annex 3, on es recull el nom dels candidats i candidates que estaven en actiu al cos PTFP en data 19 de gener de 2021 i ara en data de finalització de presentació de sol·licituds no, i Annex 4, on es recull el nom dels 23 candidats i candidates que estaven en actiu a data 19 de gener de 2021 al cos de PTFP i ara estan al cos de secundària.


Per altra banda, el Departament també ens va informar que durant el procediment de sol·licituds va rebre moltes consultes i que les van respondre a totes. Que a partir de la publicació dels llistats s’obre un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions, és a dir, fins al 4 d’agost, i que la intenció és de publicar la resolució definitiva del procediment d’integració a finals d’agost.

Què més hem de saber?

El professorat PTFP que no ha participat en el procediment i reuneix els requisits tindrà més oportunitats per poder integrar-se, però els efectes econòmics i de prevenció social (cotització al subgrup A1) tindran efectes des del moment en què faci la sol·licitud.

El professorat PTFP sense els requisits establerts en la resolució d’integració i que vagi assolint-los podrà integrar-se, prèvia sol·licitud, durant els diferents períodes en què s’obri aquest procediment fins al 31 de gener de 2026. En aquest cas, també, els efectes seran des de la data de presentació de la sol·licitud.

Soc funcionari interí o funcionari en pràctiques, em puc integrar?

La Resolució EDU/2144/2023, de 16 de juny, de convocatòria pública per a la integració del professorat funcionari de carrera del cos, a extingir, de professors tècnics de formació professional en el cos de professors d’ensenyament secundari, limita la integració al professorat funcionari de carrera amb titulació universitària, deixant de banda el professorat funcionari interí i el professorat funcionari en pràctiques.

Per altra banda, segons la nostra opinió, a part que aquesta limitació ja de per si és discriminatòria, també vulnera la normativa de rang superior i la llei, ja que aquestes en cap moment fan aquesta restricció i, per tant, tant els funcionaris interins o en pràctiques, com també els titulats superiors de formació professional amb titulacions equivalents a efectes docents haurien de poder integrar-se.

Què està fent USTEC-STEs?

En aquest moment, USTEC-STEs ha presentat Recurs de Reposició, previ al Contenciós Administratiu, contra la Resolució EDU/2144/2023, de 16 juny, on demanem la nul·litat dels articles que limiten la integració del professorat PTFP interí o en pràctiques així com dels docents amb titulació superior d’FP (aquests últims són un col·lectiu de 862 persones funcionàries de carrera, més els funcionaris interins i els funcionaris en pràctiques).

Per altra banda, USTEC-STES, ha pressionat i pressiona al Departament perquè rectifiqui i modifiqui la resolució conforme a dret, però, en aquest moment, la resposta de l’Administració ha estat que acatarà el que diguin els tribunals. Està clar, seran els jutges els que decidiran.


IMPORTANT: Què passa amb els companys i companyes amb dret, però que han mort?

El Departament ens ha comunicat que ells tenen el llistat de totes les persones que han mort, però que no tenen els contactes dels familiars i, especialment, dels hereus o hereves. En aquest cas, el procediment és el següent:

La persona o persones que siguin susceptibles de ser l’hereu o hereva, ha de presentar un certificat (millor notarial) en el que consti que ha iniciat els tràmits per acceptar l’herència.
Els afectats han de presentar com més aviat millor aquest document, ja que una vegada es publiqui la resolució definitiva, ja no es podrà acollir amb tots els efectes al procediment d’integració.

Us animen a continuar lluitant. Ningú s’ha de quedar enrere.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes