Reunió informativa sobre el concurs de mèrits i el d’oposició.


A petició del sindicat USTEC·STEs (IAC), ahir vam celebrar amb el departament d’educació una reunió per resoldre dubtes sobre els llistats de concurs de mèrits, les renúncies, recursos d’alçada, oposicions light i altres qüestions. Donat el desgavell i la desinformació, hem pressionat perquè el departament mantingui informades a les persones treballadores. Us traspassem un resum de les qüestions tractades.

INFORMACIÓ SOBRE LES ADJUDICACIONS D’ESTIU I ELS LLISTATS DEL CONCURS DE MÈRITS

Avui s’ha publicat la resolució provisional de les adjudicacions d’estiu. Hi ha persones que han presentat renúncia que surten al llistat amb vacant adjudicada. Això és perquè han anat arribant renúncies contínuament i hi ha encara moltes a la cua de la tramitació, pendents de resoldre’s. Aquest és el motiu pel qual aquestes persones també consten al DOGC.

Des de la publicació dels llistats provisionals a les CA de l’acord, el Departament ha rebut unes 945 renúncies i la majoria d’aquestes persones no han rebut adjudicació, però les que han arribat posteriorment (entre 300 i 400) no han entrat a temps per sortir del llistat de participants de les adjudicacions d’estiu. No s’han de preocupar, a les definitives ja no hi constaran (és a dir, entre la provisional i la definitiva faran el tràmit i les exclouran).

Amb la majoria d’aquestes renúncies el Departament va refer el llistat de seleccionats definitiu tenint en compte l’ordre de prioritat de les especialitats de tots els participants. Aquest llistat es va enviar al Ministeri. El Ministeri va creuar les dades amb les 13 CA de l’acord + Galícia (han creuat fitxers 15 CA excepte Canàries perquè allà encara no s’ha resolt el CM), i es va comprovar que hi havia gent que encara no havia renunciat a cap de les dues places. El Ministeri va tornar a donar l’oportunitat de tria i va obrir el termini que es va tancar ahir. A Catalunya la majoria de les persones que tenen plaça aquí i a una altra CA són del País Valencià, però també de les Illes Balears, Andalusia i Madrid. La setmana vinent es reuniran amb aquestes CA perquè els comuniquin qui ha renunciat o acceptat.

A les persones seleccionades al CM que han participat en les adjudicacions com a interines (prèviament a ser seleccionades), si han rebut adjudicació, se’ls mantindrà l’adjudicació en el mateix cos (sigui l’especialitat que sigui, encara que aquesta sigui diferent de la de la plaça obtinguda al CM, no els faran el canvi), els canviaran la situació administrativa i prou. Les propostes de centre com a interins/es passen a ser propostes de centre com a funcionaris/àries. Si la persona ha rebut la plaça del CM posteriorment al 15 de juny, data en què es van tancar les PDA per poder entrar les propostes de centre, les persones afectades ara hauran rebut la proposta com a persones interines i pels llistats definitius ja constaran com a funcionàries. Si s’ha aconseguit plaça en un cos diferent del de la proposta de centre, aquesta proposta quedarà sense efectes perquè la persona afectada ha d’ocupar una plaça del cos del CM.

Si no han obtingut adjudicació, se’ls adjudicarà una plaça d’ofici respectant l’àmbit territorial contemplat a la seva sol·licitud de les adjudicacions. Si no han participat en les adjudicacions, també rebran una adjudicació d’ofici (prèvia comunicació amb la persona implicada).

PUBLICACIÓ DEL DOGC

El Departament d’Educació, després de la publicació dels llistats definitius a la resta de CA (les del pacte) en data 15 de juny, va enviar al Ministeri un fitxer provisional de seleccionats al CM per així poder creuar dades amb la resta de CA i saber quantes renúncies es podrien produir. Publicats aquests llistats definitius de les altres CA, el Ministeri va tornar a obrir un nou termini per acceptar o renunciar a les places de les altres comunitats, un termini que va acabar ahir dia 22. La setmana que ve tornaran a creuar dades per tornar a fer previsió de les renúncies estimades. Abans del dia 30 el Departament té la intenció de publicar una modificació del DOGC dels seleccionats amb les noves persones seleccionades gràcies a les renúncies i a algun recurs d’alçada favorable. Des del dia 15, s’han rebut noves renúncies que cal validar, no creuen que les puguin tenir totes resoltes per la setmana que ve perquè surtin ja reflectides en aquesta modificació.

A l’actual publicació del DOGC, les persones que han renunciat, però hi consten, i les que han rebut plaça, però no hi consten, encara no s’han de preocupar, aniran fent actualitzacions d’aquest document periòdicament amb les noves persones seleccionades i excloent les que hi han renunciat. Fins a la publicació del BOE es poden fer modificacions del DOGC i Catalunya no enviarà aquest llistat definitiu perquè es publiqui al BOE fins al setembre. La data límit per recollir renúncies contemplada a la resolució és el 5 de setembre, el Departament tancarà el llistat definitiu un cop tramitades totes les renúncies i l’enviarà al Ministeri.

COM COBREIXEN LES PLACES DE LES RENÚNCIES?

Les cobreixen amb la gent de les llistes complementàries en l’ordre en què han quedat als llistats de les especialitats en què hagin participat (ja no serà en funció de l’ordre de prioritat d’especialitats de cada participant, sinó per l’ordre estricte de comunicació de la renúncia). Quan una persona rebi plaça en una de les especialitats, la suprimiran de la resta de llistats on consti. Fins al 5 de setembre les renúncies es cobriran amb gent dels llistats de reserva del CM. Com ja hem comentat, serà a partir del dia 6 de setembre que el Departament enviarà el DOGC definitiu al Ministeri per a la seva inclusió al BOE.

Les persones que rebin plaça gràcies a una renúncia rebran una comunicació personal del Departament. La cobertura de les noves places generades per les renúncies serà a mesura que vagin resolent uns i altres tràmits, de mica en mica.

Han rebut noves renúncies en els darrers dies. Les renúncies les tramiten amb cura, primer les han de validar comprovant que els motius són justificats perquè s’estan trobant renúncies que no s’entenen i volen assegurar que les persones que les han tramitades realment volen renunciar a la plaça i no és que vulguin demanar una excedència, per exemple. Això ho fan per garantir els drets dels seleccionats en tots els casos on el motiu de renúncia no està justificat. Les renúncies que són de persones que han obtingut plaça en altres CA estan més que justificades, però encara n’hi ha unes quantes pendents de tramitar. Entre 300 i 400 renúncies resten pendents de tràmit. Com ja hem dit, no han assegurat que puguin estar resoltes abans de la publicació de la modificació del llistat.

Si una persona renuncia perquè vol seguir com a interí a la borsa de treball, se la tornarà a incorporar a la borsa amb el número que li correspongui en algun moment però no saben en quin moment ho podran tramitar.

PRESA DE POSSESSIÓ DE LES PLACES DE FUNCIONARI/ÀRIA DEL CONCURS DE MÈRITS

Les persones que a dia 1 de setembre passaran a ser funcionàries de carrera gràcies al concurs de mèrits han de fer possessió de la seva plaça en aquesta data. Les que a dia 1 de setembre estiguin en actiu i es presentin al centre, hauran de signar un document que les direccions faran arribar als ST per eValisa. Si algú no pot prendre possessió efectiva per motius justificats (malaltia, gaudi de permís), ho ha de notificar a la seva direcció abans del dia 1 de setembre justificant documentalment el motiu de la seva absència. Si algú no pren possessió efectiva de la seva plaça durant els 5 primers dies de setembre i no comunica el motiu, la direcció ho ha de notificar al ST perquè en puguin fer el seguiment per si realment aquesta persona renuncia o li ha passat alguna cosa.

Persones funcionàries de carrera que s’han presentat al CM per un altre cos i han obtingut plaça o que estaran en una situació administrativa diferent de la de servei en actiu: Estava previst que ahir es publiqués a la pàgina web del Departament un aplicatiu per fer presa de possessió telemàtica, es farà probablement dilluns. Aquestes persones hauran de fer presa de possessió telemàtica i adjuntar un document que justifiqui que no passen a servei en actiu d’aquell cos on demanen excedència. El mateix procediment l’ha d’aplicar el professorat que vulgui tramitar qualsevol altre tipus d’excedència a dia 1 de setembre, o bé que estigui de serveis especials (per càrrec polític, professorat visitant als EUA o Canadà), o aquelles persones amb una incapacitat permanent total o absoluta que tenen dret a la reserva del lloc per si els revisen la situació de malaltia a causa d’una millora.

TRÀMIT DELS RECURSOS D’ALÇADA

La publicació de la primera valoració definitiva dels mèrits i proposta de persones seleccionades al CM va obrir un termini d’un mes per interposar recursos d’alçada. El 15 de juny es va publicar una nova valoració definitiva i proposta de persones seleccionades que obre un nou termini de recursos d’alçada. I en data 19 de juny es publica al DOGC la llista de persones seleccionades que obre el termini per altres recursos (un mes pel de reposició o dos mesos pel contenciós administratiu). Cal comprovar si hi ha recursos repetitius de les diferents publicacions, i en cas que sí, si es demana el mateix i ja s’ha estimat o desestimat a la primera tongada, o encara està en fase de revisió. Les persones que formen part del llistat de recursos d’alçada estimats que no han vist alterada la seva puntuació han de fer arribar el seu cas per fer les comprovacions oportunes i saber què pot haver passat. Si tenim algun cas recollit, l’hem de fer arribar al Departament. Sobre si faran comunicació a totes les persones que han interposat un recurs, han de mirar quants recursos tenen en total, i veuran si poden donar resposta a totes elles o no.

INFORMACIÓ SOBRE EL CONCURS OPOSICIÓ EXTRAORDINARI

Les notes del concurs d’oposició no es publicaran fins al setembre. No tots els tribunals acabaran les proves al mateix temps, però les notes les publicaran tots alhora. Per tant, al setembre pot passar que hi hagi persones opositores que hauran fet les proves i que, fins i tot, hauran aprovat la fase d’oposició i aleshores rebin plaça el mateix setembre o octubre per CM a causa d’alguna renúncia que es produeixi.

Persones que s’han presentat pel torn de reserva, però consten al llistat d’ingrés lliure: per un tema de protecció de dades, al seu espai personal poden comprovar que estan al torn de reserva, però al llistat general no poden publicar noms i cognoms d’aquestes persones per la protecció de dades (que ningú pugui veure que aquella persona té una discapacitat). Publicaran el nombre de persones que s’hi presenten per aquest torn, però no publicaran els seus noms i cognoms.

Les dates de les proves de la part pràctica les decidiran els tribunals. Poden donar-se ara al mes de juliol o al mes de setembre, dependrà de cada tribunal en funció del nombre d’opositors/es que tinguin i dels tempos.

Assignació de tribunals: S’ha intentat respectar la petició de zona de les persones participants, però no ha estat possible en tots els casos perquè depèn de l’especialitat, el territori… En un 77% de casos s’ha pogut garantir, i en la resta que no s’ha pogut respectar, si hi ha algú amb alguna causa prou justificada per fer canvi de tribunal (una mare que estigui alletant, per exemple), es pot fer arribar la petició justificant el motiu i estudiaran la possibilitat de fer el canvi.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes