Presentem una reclamació a l’oferta de vacants del concurs de trasllats 2022/23, perquè surtin les places que el Departament reserva de forma abusiva.

USTEC·STEs (IAC) presentem una reclamació a la relació de vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera i en pràctiques (resolucions EDU/54/2023 i EDU/55/2023, de 12 de gener).

Considerem que la relació de vacants provisionals publicada pel Departament no contempla la totalitat dels llocs de treballs vacants a 31 de desembre de 2022 que haurien de cobrir-se mitjançant el concurs de trasllats convocat. El mateix Departament ha reconegut l’existència d’un total de 31.486 places sense propietari definitiu. No obstant això, només pretén oferir 11.687 vacants, per tant, es reserva i congela el 63% del total de places.

L’administració encara no ens ha facilitat les dades de les plantilles per al curs 2022/23, que hem sol·licitat via transparència. Tanmateix, amb les dades dels darrers cursos, l’equip d’informàtica del sindicat ha pogut identificar i llistar un nombre molt elevat de vacants existents que el Departament congela i no ofereix sense causa justificada. Com marca la llei, “en els concursos, s’han d’oferir els llocs vacants que determinin les administracions educatives, entre els quals s’han d’incloure, almenys, els que es produeixin fins al 31 de desembre del curs escolar en què s’efectua la convocatòria”.

En cap cas podem considerar procedent ni justificat prorrogar el sistema d’adscripció provisional per cobrir els llocs vacants. Aquest sistema s’utilitza de forma abusiva per l’administració i és contrari al dret d’accedir en condicions d’igualtat a un lloc de treball com a empleat públic i als principis de mèrit i capacitat, contemplats als art. 23.2 i 103.3 de la Constitució.

Denunciem els criteris opacs i discriminatoris emprats pel Departament per reservar aproximadament un terç del total de places. Especialment, dos dels criteris defensats pel Departament són clarament reprovables: la congelació de places vinculades a projectes amb entitats externes al Departament (amb la Fundació Bofill com a gestora) i la congelació de vacants en centres amb un percentatge de personal definitiu molt baix.

Considerem que amb aquesta pràctica es vulnera el dret del personal funcionari a ocupar una plaça definitiva i el dret a mobilitat del personal funcionari que ja en disposa d’una.

Així doncs, amb aquest procediment iniciem la via legal per impugnar la resolució definitiva de places ofertes, en cas que l’administració no incorpori el conjunt de places reservades.

Exigim les places del concurs de trasllats
Exigim les places del concurs de trasllats

DEROGUEM EL DECRET DE PLANTILLES!
EXIGIM EL DRET A LA MOBILITAT I LLUITEM CONTRA LA SITUACIÓ DE PROVISIONALITAT DEL PERSONAL DOCENT ALS CENTRES EDUCATIUS.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes