Obert el termini de participació en el concurs de mèrits per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya

 

ATENCIÓ: El termini de presentació de sol·licituds de participació FINALITZA DEMÀ, dia 13 de juliol a les 9:00 h

El 9 de juny es publica la Resolució de la convocatòria del concurs de mèrits per al personal laboral de la Generalitat de Catalunya.
Trobareu tota la informació sobre la normativa i els tràmits del concurs de mèrits,
aquí.

 

TERMINI D’INSCRIPCIÓ
Hi ha 20 dies hàbils per fer la sol·licitud:
des del 14 de juny a les 9:00 h, fins al 13 de juliol de 2022 a les 9:00 h
El tràmit estarà operatiu durant les
24 h del dia.

L’ordre en què es faci la inscripció no és vinculant al concurs, la participació està garantida en igualtat de condicions per a tots i totes.

La taxa a pagar varia en funció del cos i escala/categoria. També es pot comptar amb bonificacions i excepcions, segons les circumstàncies personals. Consulta en el següent enllaç
Categories professionals del Grup B: taxa general 44,05 €
Categories professionals del Grup C: taxa general 32,15 €
Categories professionals del Grup D: taxa general 24,15 €

Categories professionals del Grup E: taxa general 20,15 €

 

1.-PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

Es necessita la identificació digital per poder fer la sol·licitud. Cal tenir: IDCAT mòbil, qualsevol certificat digital o Cl@ve.

Cal escollir el formulari d’inscripció per cada cos/ categoria professional que apareix en el següent enllaç.

 • Per fer la inscripció NO s’ha d’aportar cap document, només cal omplir el formulari d’inscripció amb les dades personals i signar-lo amb identificació digital.

Per fer el pagament de les taxes cal accedir a l’àrea privada un cop rebut el justificant d’inscripció al correu electrònic personal.

2.-LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES. VALIDACIÓ DEL CÀLCUL INICIAL DE MÈRITS

 • Finalitzat el termini 13 de juliol a les 9 del matí, per a la presentació de les sol·licituds es publicarà la llista de persones admeses i excloses.
  L’administració farà un càlcul dels mèrits de cada persona aspirant admesa, dels que consten en l’ATRI.
  Caldrà consultar en l’espai de
  l’àrea privada, el càlcul dels mèrits.

 • Confirmació o rebuig dels mèrits calculats per l’administració
  En l’àrea privada es podrà consultar la puntuació assolida per a cadascun dels mèrits.
  Hi haurà
  10 dies hàbils des de la publicació per a:
  1.
  Acceptar els mèrits calculats per l’administració.
  2.
  Rebutjar el càlcul dels mèrits i esmenar-los aportant la documentació acreditativa corresponent.

  • Certificat de serveis prestats en altres administracions públiques en categories professionals laborals assimilades a la de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte de la qual se sol·licita la participació.

En cas que no facis cap d’aquestes dues opcions en el termini establert es considerarà acceptat.

Per a la baremació els mèrits que es comprovaran d’ofici en l’ATRI i en la base de dades de Funció Pública són els següents:

a) Serveis prestats amb la mateixa vinculació, amb caràcter temporal, en la mateixa categoria professional laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte de la qual se sol·licita la participació.
b) Serveis prestats en altres administracions públiques en categories professionals laborals assimilades a la de l’Administració de la Generalitat de Catalunya respecte de la qual se sol·licita la participació en una altra administració.
c) Superació dels processos selectius d’accés sense haver obtingut plaça de la darrera convocatòria finalitzada per accedir a la mateixa categoria professional laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
d) Certificats de català.
e)
Certificat d’ACTIC.

 

3.-VALORACIÓ PROVISIONAL DELS MÈRITS
En relació amb aquesta valoració provisional de mèrits, les persones aspirants disposen d’un termini de
10 dies hàbils per a:

 • Formular al·legacions per disconformitat amb aquesta valoració provisional.

 • Presentar la documentació que considerin oportuna acreditativa dels mèrits prèviament al·legats.

 

4.-VALORACIÓ DEFINITIVA DELS MÈRITS

En aquest moment s’efectuarà, si escau, la convocatòria de persones aspirants a la realització de la prova de coneixements de llengua catalana i/o castellana, per tal d’acreditar els requisits de participació de les persones aspirants que no n’estiguin exemptes.

5.-RESOLUCIÓ DEL CONCURS DE MÈRITS. PROPOSTES DE CONTRACTACIÓ

L’Òrgan Tècnic publicarà la valoració definitiva de mèrits amb la puntuació final ordenada i la proposta de contractació.

En cas d’empat en la puntuació dels mèrits a valorar:

 • Es prioritza la persona aspirant que es trobi en servei actiu o situació assimilada en el moment de la publicació de la present convocatòria.

 • Si persisteix l’empat es prioritza:

  • 1r la persona aspirant amb la puntuació més alta en el mèrit de serveis prestats.

  • 2n la persona aspirant amb major temps de serveis prestats en la mateixa categoria professional laboral on participa.

Propostes de contractació:
L’Òrgan Tècnic pot requerir la documentació acreditativa dels requisits de contractació que no hi hagi constància.

L’adjudicació dels llocs de treball amb caràcter provisional es realitzaran segons aquests criteris:

 • Els llocs de treball es concretaran, en tot cas, amb motiu de la seva adjudicació, a la finalització dels respectius processos selectius.

 • S’adjudicarà provisionalment com a personal laboral fix, el lloc al qual s’està ocupant com a personal temporal.

 • En la resta de casos: es convocarà un acte públic d’adjudicació de llocs, amb caràcter provisional, segons l’ordre de puntuació obtingut en el procés de selecció corresponent.

Període de prova:
Es computarà el temps treballat a la mateixa categoria professional per la qual s’esdevé personal fix, a efectes de complir el període de prova.

Els períodes de prova requerits en els diferents grups segons el Conveni del Personal Laboral són:

 • treballadors/ores del grup A i B: 6 mesos
 • treballadors/ores del grup C, D i E: 2 mesos

En cas de qualsevol dubte o aclariment, contacta amb les referents del Personal Laboral de la USTEC·STEs (IAC) dels diferents territoris:

Barcelona: laboralsbarcelona@sindicat.net

Girona: laboralsgirona@sindicat.net

Lleida: laboralslleida@sindicat.net

Tarragona i Terres de l’Ebre: laboralstarragona@sindicat.net

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes