14/06/22 Portal de centre: Mesures a prendre en els centres educatius davant les temperatures elevades

Accés a Portal de centre

​​Davant les temperatures elevades que apareixen durant els mesos d’estiu, s’han d’extremar les mesures de protecció i prevenció per evitar símptomes com la fatiga, mal de cap o vertigen, que poden ser precursors de problemes més greus com la deshidratació o el cop de calor. ​

​En el document Mesures d’actuació davant les temperatures elevades, trobareu les mesures preventives que es recomana prendre en els centres educatius durant la jornada laboral, en cas de temperatures elevades.​ Es detallen els factors de risc, com l’esgotament i la deshidratació, i posa en coneixement dels treballadors i treballadores les mesures a prendre tant a l’interior com a l’exterior dels edificis. També fa unes recomanacions en l’àmbit organitzatiu, com ara la reducció de l’activitat física o la limitació de l’ús de les fonts addicionals de calor (aparells electrònics, etc).

Trobareu informació relacionada a les ssegüents pàgines:
La calor durant la jornada de treball a l’estiu,​ ​del Departament de Treball.​​​​​​​
Onada de calor, del Departament d’Interior


Activitats potencialment perilloses

Instruccions d’actuació per al personal treballador del propi Departament i per al personal aliè que pot realitzar activitats considerades com a potencialment perilloses en els centres de treball adscrits al Departament d’Ensenyament.

  • Instrucció per a la realització d’activitats potencialment perilloses en els centres de treball del Departament d’Ensenyament (IN/AP/01/2015) >> Document

Aquestes activitats s’hauran de dur a terme seguint les instruccions que es detallen en les instruccions tècniques corresponents:

  • Treballs en alçada amb l’utilització d’escales manuals >> Document
  • Treballs amb desbrossadora >> Document
  • Treballs amb equips elèctrics*
  • Treballs de manteniment de les instal·lacions >> Document
  • Treballs amb pintures, adhesius industrials i dissolvents*
  • Treballs relacionats amb l’accés de vehicles de motor al recinte escolar*
  • Treballs relacionats amb la supervisió de la descàrrega de combustible al centre de treball >> Document

*De propera ​publicació


Prevenció de riscos en desplaçaments

El Departament ha publicat aquest document divulgatiu sobre prevenció de riscos en desplaçaments, que té com a finalitat donar a conèixer les mesures preventives que s’han de prendre perquè els desplaçaments que es fan en anar i tornar de la feina, i també els que es fan dins de la jornada laboral, siguin segurs.

Per a més informació, es pot consultar la publicació La seguretat en els desplaçaments per anar i tornar de la feina, elaborada per l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL), del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, coordinadament amb el Servei Català de Trànsit. ​


Prevenció de riscos en esports de muntanya i escalada

Instruccions d’actuació pel que fa als equips de treball que s’utilitzen, a les situacions d’emergència i a la coordinació de l’activitat preventiva, per al personal treballador del Departament que imparteix els ensenyaments d’esports de muntanya i escalada en els centres de treball dependents del Departament d’Ensenyament i/o en altres instal·lacions o espais.

  • Instrucció preventiva per a la realització d’esports de muntanya i escalada, dins del marc d’impartició dels estudis de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior >> Document
  • Acreditació del compliment de l’article 24 de la Llei 31/95, sobre coordinació d’activitats empresarials per a l’activitat d’esports de muntanya i escalada >> Formulari


Retirada de materials amb amiant dels centres públics

L’objectiu d’aquest document és informar als treballadors del Departament d’Educació sobre les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la protecció contra els riscos derivats de l’exposició a l’amiant durant el treball .

Pla de treball

Abans de l’inici dels treballs amb risc d’exposició a l’amiant, l’empresa desamiantadora ha d’elaborar un pla de treball. Aquest pla ha de descriure de manera detallada els treballs a realitzar, la metodologia de treball i les mesures preventives previstesper tal de protegir la seguretat i la salut, tant dels treballadors com de les altres persones que en puguin resultar afectades. Per iniciar les obres, el pla de treball haurà d’estar aprovat per l’autoritat laboral (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies).

Cal destacar que les actuacions als centres de titularitat del Departament d’Educació s’intenten realitzar fora del període escolar, per evitar la presència d’alumnat, i preferentment quan la presència de personal del centre és la menor possible.

És imprescindible dur a terme les actuacions seguint les pautes i mesures de seguretat establertes al pla de treball i fer-ne difusió entre les persones que puguin restar al centre durant l’execució de les tasques de desamiantació.​​

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes