FP

Meses Sectorials

Resum de la Mesa de Negociació del Ministeri d’Educació i Formació Professional de 26 de maig de 2022

Integració del Professorat del Cos de Professors Tècnics de Formació Professional al Cos de Professorat d’Ensenyaments Secundaris

Després d’1 any i 4 mesos, el Ministeri d’Educació i Formació Professional ha presentat a la Mesa de Negociació l’esborrany del Reial Decret pel qual es pretén integrar a part del professorat d’FP al Cos de Professorat d’Ensenyaments Secundaris.

La integració dels nostres companys i companyes al Cos de Professorat de Secundària respon al treball iniciat per la USTEC durant els darrers quatre anys. Tot i això, i possiblement per no haver estat recolzats per cap altre sindicat, aquesta reivindicació històrica va camí de resoldre’s parcialment, perquè el Ministeri no ha escoltat les nostres demandes, així com les nostres valoracions i recomanacions tècniques i jurídiques.

USTEC-STEs ha exigit al Ministeri la creació del Cos de Professorat de Formació Professional en tant no es creï el cos únic de docents, adscrit al subgrup funcional A1, al qual s’haurien d’integrar tots els i les docents públics. Aquesta reivindicació lògica, justa i necessària hauria permès acabar definitivament amb un greuge laboral i professional que ja fa moltes dècades que dura. Amb la mesa d’avui ha quedat clar que el greuge tan sols s’esmenarà per una part dels més de 32.000 docents PTFP a tot l’Estat i no d’igual manera per a tothom. En definitiva, segons ha informat avui el Ministeri:

  • La integració del Professorat PTFP al cos de PS serà exclusivament per al professorat funcionari de carrera de totes les especialitats docents de l’actual cos a extingir d’PTFP amb titulació universitària, per tant, el professorat PTFP amb titulació universitària (llicenciat, arquitecte, enginyer, diplomat, arquitecte tècnic i enginyer tècnic). Queden exclosos el professorat PTFP amb titulació Superior d’FP i el funcionariat interí.

  • Els processos previstos per fer efectiva la integració seran dos, un d’obert i un altre de tancat:

    • Procediment tancat, en el qual podran participar tots els candidats que reuneixin els requisits a data de l’entrada en vigor de la LOMLOE, és a dir, del 19 de gener de 2021.
    • Procediment obert fins el 19 de gener de 2026, al qual podran participar aquells candidats que vagin adquirint els requisits establerts abans d’aquesta data o, també, aquells que no ho hagin fet, tenint dret, durant el termini del procediment tancat. En aquest cas, tan sols podran optar els candidats funcionaris de carrera de les 19 especialitats que es queden a secundària.

  • Els efectes econòmics, laborals i professionals seran efectius per als candidats que s’hagin integrat per procediment tancat des del 19 de gener de 2021 i en el cas d’haver ingressat al cos de PTFP amb posterioritat al 19 de gener de 2021, els efectes seran des de la data d’ingrés a aquest cos. Per altra banda, els que ho facin amb el procediment obert des del moment de la sol·licitud d’incorporació.

  • El procediment d’integració el convocaran i resoldran les administracions educatives corresponents, i els candidats podran participar en aquelles administracions on es tingui la destinació definitiva o estigui en expectativa de destinació.

  • El Reial Decret es publicarà en el darrer trimestre del 2022 i cada Comunitat Autònoma establirà els seus terminis per a realitzar la sol·licitud, però sembla que s’han compromès a posar una data màxima comuna de presentació de la sol·licitud.

Modificació del Reial Decret 1834/2008, sobre les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària, del batxillerat, de la formació professional…

L’esborrany de Reial Decret presentat a la Mesa de Negociació també aprofita per incloure reglament de modificació d’altres reials decrets com el cas del RD 1834/2008. Concretament, es tracta d’una modificació que elimina definitivament del seu articulat el cos de professors tècnics d’FP i el substitueix pel nou cos de professorat especialista en sectors singulars de la formació professional, fent esment a un ANNEX II el qual abans recollia totes les especialitats del cos de PTFP, ara a extingir, i ara recull les 10 especialitats  que integren el nou cos.

ANNEX II: Especialitats docents del cos de professors especialistes en sectors singulars de formació professional,

            Cuina i pastisseria

            Estètica

            Fabricació i instal·lació de fusteria i moble

            Manteniment de vehicles

            Mecanització i manteniment de màquines

            Patronatge i confecció

            Perruqueria

            Producció en arts gràfiques

            Serveis de Restauració

            Soldadura

Les 19 especialitats restants continuen en el cos de secundària i ara es recolliran a l’ANNEX ! del RD 1834/2008 segons modificarà aquest Reial Decret.

Modificació del Reial Decret 276/2007, d’ingrés, accessos i adquisició de noves especialitats en els cossos docents.

L’esborrany del reial decret modificarà també el Reial Decret 276/2007, destacant la consideració de totes les diplomatures, enginyeries tècniques i arquitectures tècniques com a titulacions equivalents (no pas genèriques) per a l’accés a qualsevol de les especialitats del cos de professors d’ensenyament secundari recollides en l’ANNEX V, les quals són les següents:

           

Administració d’empreses

Anàlisis i química industrial

Construccions civils i edificació

Equips electrònics

Formació i orientació laboral

Hosteleria i turisme

Informàtica

Instal·lació i manteniment d’equips tèrmics i de fluïts

Instal·lacions electrotècniques

Instal·lacions i equips de cria i cultiu

Intervenció sociocomunitària

Laboratori

Màquines i serveis i producció

Navegació i instal·lacions marines

Oficina de projectes de construcció

Oficina de projectes de fabricació mecànica

Operacions i equips d’elaboració de productes alimentaris

Operació de processos

Operacions i equips de producció agrària

Organització i gestió comercial

Organització i processos de manteniment de vehicles

Organització i projectes de fabricació mecànica

Organització i projectes de sistemes energètics

Procediments de diagnosi clínic i ortoprotèsic

Procediments sanitaris i assistencials

Processos comercials

Processos de gestió administrativa

Processos de producció agrària

Processos en la indústria alimentaria

Processos Sanitaris

Processos i productes de tèxtil, confecció i pell

Processos i productes de vidre i ceràmica

Processos i productes en arts gràfiques

Processos i productes en fusta i moble

Producció tèxtil i tractament fisico-químics

Serveis a la comunitat

Sistemes electrònics.

Sistemes electrotècnics i automàtics.

Sistemes i aplicacions informàtiques

Tècniques i procediments d’imatge i so

Per la seva part, l’esborrany recull la resta d’especialitats docents d’FP, com ja s’ha dit anteriorment, en el nou cos de professorat de sectors singulars de l’FP, remarcant les titulacions acadèmiques que donaran accés al nou cos, les quals són, amb caràcter general, grau universitari, llicenciatura, arquitectura, enginyeria, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, diplomatura i com a titulacions equivalents a efectes docents les titulacions de tècnic superior (i tècnic especialista) de la família professional o famílies professionals per a les titulacions de les quals tinguin atribució docent l’especialitat per la qual es concursa.

Per últim, el Ministeri va informar que el nou reagrupament d’especialitats docents comportarà la fusió i reestructuració de diferents especialitats docents, la qual cosa serà informada en el seu moment en la Mesa de negociació.

Una oportunitat única perduda

El Ministeri, una vegada més ens ha defraudat. No ha estat suficientment valent per acabar, de manera general, amb un greuge inadmissible en una administració pública europea del segle XXI. Contràriament al desitjat, el govern espanyol ha creat un entrat d’injustícies arbitràries que, de ben segur, iniciarà un període de massives demandes davant dels jutges amb conseqüències ben previsibles.

Tot i la situació plantejada, el govern espanyol encara està a temps d’esmenar aquest infortuni afegint al Reial Decret una disposició addicional o transitòria declarant equivalents a efectes docents per l’accés al cos de secundària totes les titulacions que, conforme la normativa vigent en aquell moment, es van exigit per a l’ingrés a la funció pública docent.

USTEC-STEs (IAC), 26 de maig de 2022

*Nota; La informació contemplada en aquest escrit provés dels nostres companys dels STEs els quals són membres de dret de la Mesa de Negociació del Ministeri d’Educació i Formació Professional

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes