Comunicat

L’ESTABILITZACIÓ

PER REAL DE TOT EL PERSONAL LABORAL EN ABÚS DE TEMPORALITAT!

 

 

Aquests dies s’està portant a terme, dins el marc de la MEPAG (Mesa General de Funció Pública), el grup de treball de negociació de les bases dels processos d’estabilització, concretament pel que fa la relació de places a oferir i la baremació de la via concurs de mèrits.

 

En compliment de la Llei d’Estabilització 20/21 i segons les últimes informacions des del grup de treball, els

terminis d’aquests procediments seran:

 • Abans de l’1 de juny del 2022: Publicació de l’Oferta d’Ocupació Pública de les Places d’Estabilització
 • Publicació de la convocatòria del Concurs de Mèrits: Segons Funció Pública, aquesta publicació es podria donar durant aquest mes de juny.
 • Publicació de la convocatòria dels Processos d’oposició d’estabilització: Aquests procediments es podrien convocar durant el segon trimestre del curs 22-23.
 • Resolució de totes les convocatòries: Abans del 31 de desembre del 2024.

 

 

El personal laboral del Departament d’Educació s’ha inclòs dins dels procediments, s’està parlant d’un macroprocediment a través d’una unica aplicació web, i també dels terminis de tot el personal PAS i per tant, de tota la funció pública de tots els Departaments de la Generalitat. A diferència del personal docent del Departament d’Educació i del personal del Departament de Salut que anirà amb procediments propis.

 

Funció Pública informa que, degut a l’excepcionalitat del moment i els terminis marcats per la llei, les destinacions obtingudes en aquests processos seran de caire provisional. Els concursos de trasllats i promocions internes per obtenir places definitives es realitzaran en finalitzar tots els procediments d’estabilització.

 

OFERTA DE PLACES:

En compliment de la Llei d’Estabilització 20/21 les places a estabilitzar en els diferents procediments han de ser:

 

Places oferides via concurs de mèrits

 • Segons la Disposició Addicional 6ena: places estructurals creades anteriors a l’1 de gener del 2016.
 • Segons la Disposició Addicional 8ena places estructurals ocupades per personal temporal que treballa des d’abans de l’1 de gener del 2016 i que han estat creades abans de l’1 de gener del 2020.

**Dins d’aquestes places hi són incloses, per llei, totes les places de l’oferta d’ocupació pública del 2018 per a la categoria TIS.

 

Places oferides via concurs-oposició d’estabilització:

 • Places estructurals creades entre l’1 de gener del 2016 i l’1 de gener del 2020, que no compleixen els requisits de la disposició addicional 8ena.

 

Aquestes són les dades inicials que oferia funció pública:

 

 

 

Des del grup del personal laboral de la USTEC·STEs (IAC) denunciem la manca de transparència tant per part del Departament d’Educació com de Funció Publica, malgrat les reiterades demandes, també prèvies a l’inici d’aquesta negociació, d’informació sobre l’antiguitat de les nostres plantilles:

 

 • L’oferta de places del personal laboral del Departament d’Educació estan incloses en el global de places de personal PAS de tota l’administració. Exigim el detall d’aquestes places per departament, grup, categoria i codi de lloc.

 

 • Exigim la retirada del còmput global de places, que van a la via de concurs de mèrits, de les 376 places de grup C1, que al nostre parer corresponen a les 376 places PESCO de la convocatòria d’oposicions de TEEI, que es troba en fase d’execució. Inadmissible! Funció Pública s’ha compromès a esmenar-ho.

 

 • Funció Pública ha acceptat la demanda, que s’ha portat com a USTEC·STEs (IAC), de sumar les 308 places de taxa de reposició per al personal Educador/a d’Educació Especial en Centres Públics (EEE)  de l’oferta d’ocupació publicada a 21 de desembre del 2021, a les places corresponents a processos d’estabilització.

 

 • Malgrat comptar amb dades aproximades i sense la concreció demanada a Funció Pública, des de la USTEC·STEs (IAC), considerem insuficient el nombre de places globals d’accés via concurs de mèrits que s’han publicat, 3747, i que corresponen a tots els Departaments de la Generalitat, de les quals gairebé la meitat correspondrien al personal laboral d’educació.

 

 

Esperem l’acompliment d’aquestes demandes abans de tancar l’acord amb Funció Pública. Sense transparència no hi pot haver acord!

 

 

 

BAREMACIÓ CONCURS DE MÈRITS

 

A partir de la negociació del grup de treball d’estabilització amb la MEPAG s’ha aconseguit avançar respecte la baremació inicial proposada, malgrat aquests acords continuen sent verbals i no per escrit.

La negociació continua perquè considerem que resten punts claus a aconseguir respecte al nostre col·lectiu:

 

 • 60% Serveis prestats: s’ha aconseguit ampliar aquesta baremació del 40% al 60%, tot i que la nostra demanda era del 80%.
  • Hem aconseguit treure la condició de serveis prestats de forma ininterrompuda i la proposta de funció pública és de:

0,18 punts/mes mateix cos i mateixa administració 0,09 punts/mes mateix cos i diferent administració

Posem de manifest que amb aquesta proposta caldrien uns 27 anys de serveis prestats, en el mateix cos i categoria professional, per aconseguir la puntuació màxima de 60 punts en aquest apartat.

Considerem que aquesta proposta és insuficient per tal de protegir el personal laboral en abús de temporalitat. Per això demanem ampliar la puntuació per mes treballat.

 

 • 40% Altres mèrits:
  • 20 punts: Oposicions aprovades per al mateix cos i categoria i sense plaça.

Conscients que categories com les TIS no han tingut mai un procès d’oposició previ, o que en altres categories les últimes corresponen als anys 2009 i 2006, els aspirants d’algunes d’aquestes categories no podran obtindre la puntuació d’aquest criteri, pel que demanem la reducció d’aquest barem, que segons la proposta inicial era de 23 punts.

 

  • 10 punts: Formació ACTIC: Des de la USTEC·STEs (IAC) considerem inadmissible que tot el pes de la formació recaigui sobre una titulació que no te relació directa amb les nostres funcions i actuacions als centres. Tampoc beneficia tot el personal amb serveis prestats.

Exigim donar prioritat a la ponderació dels cursos del pla de formació del Departament d’Educació relacionats amb el lloc de treball, tant del PAS com formació docent (Zona, FIC, etc.), acreditats a l’ATRI. Funció Pública acull reconsiderar aquesta proposta i aplicar-la de forma diferenciada per a cada departament:

 

  • 10 punts: Nivell de català superior al nivell requerit

 

Funció Pública acull la proposta de realitzar proves de suficiència per a aquell personal que no compleix el requisit de la titulació de català pròpia de la categoria a la qual pertany.

 

Podeu consultar els nivells de català requerits en els annexos de la normativa de la borsa.

 

Hem aconseguit fer caure d’aquesta baremació la puntuació de certificats específics que no tenien cap relació amb les funcions de les diferents categories del personal laboral del Departament d’Educació i també d’altres departaments.

 

Cal aconseguir un acord de màxims per tal que aquests procès excepcional de concurs de mèrits, tan defensat i lluitat des la USTEC·STEs (IAC), esdevingui realment un procès d’estabilització per al màxim de persones que han patit l’abús de temporalitat per part de l’administració.

 

 

OFERTES CONCURS OPOSICIÓ D’ESTABILITZACIÓ

Les diferents convocatòries d’aquests procediments, previstos per al 2n trimestre del 2023, s’hauran d’acabar de negociar, via Comitè Intercentres, amb el Departament d’Educació.

De moment, Funció Pública proposa a nivell general:

 

 • 60% Fase oposició
  • Temaris reduïts, que podrien incloure únicament el temari específic de cada categoria.Les diferents proves de la fase d’oposició no serien eliminatòries, però si que caldria arribar  a una nota mínima global per superar aquesta fase.

 

 • 40% Fase de mèrits en la qual el temps treballat tingui la màxima baremació.

 

Des del personal laboral de la USTEC·STEs (IAC) considerem que aquestes anomenades opos toves, que inicialment no superen les condicions aconseguides en la negociació de la convocatòria de les oposicions de les companyes TEEIs, no poden considerar-se, sense una millora de les condicions inicials, una garantia real d’estabilització.

 

Malgrat trobar-nos amb uns procès d’estabilització general, sense precedents i alhora que reclamat reiteradament per la nostra organització, no podem deixar de tenir en compte que hi haurà companys i companyes que poden perdre el seu lloc de treball. Recordem que, tant el concurs de mèrits com les oposicions per estabilització, són de lliure concurrència.

 

Les indemnitzacions previstes per la llei són ridícules, pel que considerem que cal defensar la continuïtat d’un lloc de treball per a tot el personal que ha estat víctima de l’abús de temporalitat , practicat reiterada i premeditadament per l'administració i especialment des del Departament d’Educació.

 

Exigim un compromís des de Funció Pública, perquè els diferents departaments apliquin Plans d’Estabilitat que protegeixin els seus treballadors i treballadores.

 

La responsabilitat en aquest punt és del Departament d’Educació i d’urgència per a les companyes TEEI que no obtinguin plaça en un procès d’oposició, que ha quedat al marge de tots aquests processos d’estabilització. Les places restants que puguin anar a concurs de mèrits, poden no ser suficients per donar cabuda a totes les companyes que perdin el seu lloc de treball. Exigim garantia d’un lloc de treball per a totes elles.

 

No hi renunciem! PLA D’ESTABILITAT ja!

 

CAP INTERÍ-NA AL CARRER!

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes