RESOLUCIÓ PRE/1132/2022, de 21 d’abril, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 2/2022, de 21 d’abril, sobre mesures als centres…

RESOLUCIÓ PRE/1132/2022, de 21 d’abril, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 2/2022, de 21 d’abril, sobre mesures als centres de treball del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19.

RESOLUCIÓ PRE/1132/2022, de 21 d'abril, per la qual es dona publicitat a la Instrucció 2/2022, de 21 d'abril, sobre mesures als centres de treball del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19.

En data 21 d'abril de 2022 la Secretaria d'Administració i Funció Pública ha adoptat la Instrucció 2/2022, de 21 d'abril, sobre mesures als centres de treball del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de la crisi sanitària per la COVID-19.

 

Resum de la intrucció 2/2022, de 21 d'abril:

Una part de les mesures de prevenció i seguretat que eren aplicables als centres de treballha estat modificada.

A l'àmbit laboral, amb caràcter general, no resultarà preceptiu l'ús de les mascaretes, si bé els responsables en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la corresponent avaluació de riscos del lloc de treball, podran determinar les mesures preventives adients que s'hagin d'implantar en el lloc de treball o en determinats espais dels centres de treball, inclòs el possible ús de mascaretes, si així es determina per l'avaluació de riscos laborals.

Es considera necessari mantenir unes mesures adreçades als empleats i empleades públics que, per la seva condició de vulnerabilitat, siguin especialment sensibles amb relació a l'exposició al coronavirus SARS-CoV-2, quan així es determini com a resultat d'una nova avaluació individualitzada del risc, que ha de realitzar l'àrea de medicina del treball dels serveis de prevenció.

Per a les persones amb una major vulnerabilitat davant de la infecció per COVID-19 es recomana que es mantingui l'ús de la mascareta en qualsevol situació en la que es tingui contacte perllongat amb persones a distància menor d'1,5 metres.

També es recomana l'ús de la mascareta al personal diagnosticat de COVID-19, així com aquell que presenti símptomes compatibles, i que hagi de prestar serveis de forma presencial.

Amb caràcter general i quan per la naturalesa de l'activitat laboral sigui possible, s'autoritzarà la prestació de serveis en règim de teletreball amb un màxim de dues jornades diàries setmanals, d'acord amb el Decret 77/2020, de 4 d'agost, pel qual es regula la prestació de serveis en la modalitat de teletreball per al personal al servei de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i els seus organismes autònoms.

Excepcionalment, el cap de la unitat directiva autoritzarà la prestació de serveis en règim de teletreball cinc jornades diàries setmanals, exclusivament pels Empleats i empleades públics vulnerables especialment sensibles al SARS-CoV-2 i pels diagnosticats de COVID-19 a qui no s'ha expedit baixa. Per aquests darrers es pot allargar la modalitat de teletreball fins un un màxim de 10 dies naturals.

Quan, per la naturalesa de l'activitat laboral o de les funcions del lloc de treball, no es puguin prestar serveis en règim de teletreball, s'han de seguir les recomanacions concretes dels serveis de prevenció de riscos laborals.

*La sol·licitud per a la prestació de serveis en modalitat de teletreball i la tramitació per a la seva autorització es realitza per mitjans electrònics. 

 

La present Instrucció deixa sense efectes la Instrucció 1/2022, de 3 de febrer, sobre noves mesures organitzatives, de prevenció i seguretat als centres de treball del personal de l'Administració de la Generalitat de Catalunya amb motiu de l'emergència sanitària per la COVID-19.

S'ha donat compliment al tràmit sindical en la Mesa General de Negociació de l'Empleat Públic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en la sessió del dia 20 d'abril de 2022.

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes