Resum del Comitè Intercentres del 6 d’abril del 2022: Un cop més, sense solucions concretes

Amb data de 6 d’abril de 2022, s’ha realitzat la darrera reunió amb el Comitè Intercentres amb el Departament d’Educació.

La reunió s’ha dut a terme, una vegada més, amb un caire informatiu i en absolut negociador, amb poques o nul·les respostes i solucions als greus problemes en vers les condicions de treball de tot el col·lectiu del personal laboral, que reiteradament i durant tant de temps, com a USTEC·STEs (IAC), hem defensat. L’excusa sempre és la manca de finançament, quan en realitat es tracta d’una mala gestió d’aquests pressupostos i una manca total de voluntat vers el nostre col·lectiu, invisibilitzat i menystingut dins el  Departament i pel nostre conseller.

Us fem arribar les informacions més rellevants de la reunió mantinguda amb el Departament:

1.- Informació sobre el procés selectiu de nou accés de la categoria professional de tècnic/a especialista en educació infantil (L005/2020). 

Un cop feta la baremació dels mèrits (s’acaba el termini de presentació el dia 8 d’abril)  es publicarà aquesta baremació i el llistat provisional,  amb un període de reclamacions posteriors. La publicació de la llista definitiva serà a principis del mes de juny.  No concreten en quin moment es prendrà possessió de les places.

Les persones no aptes, pendents de resolució del recurs d’alçada, en cas que es resolgui favorablement, tindran un termini extraordinari per presentar els mèrits.

El Departament acull la proposta de poder realitzar una obertura de la borsa per a la categoria TEEI per poder modificar la disponibilitat geogràfica i de jornada. No concreta si ho  durà a terme ni quan.  

El Departament tot i mostrar voluntat en què cap TEEI es quedi sense un lloc de treball,  ho supedita  a la disponibilitat de noves vacants i a un accés a aquestes, a través del procediment  ordinari de la borsa, però es continua negant a signar cap compromís d’un pla d’estabilitat. Tenint en compte la previsió  «d’increment de plantilles», exposat en el punt 3 d’aquest resum, sense una garantia ferma d’un pla d’estabilitat, pot deixar sense vacant a moltes de les companyes, en abús de temporalitat, que no superin aquest procés selectiu.

2.-  Situació de l'oferta d’ocupació pública per a l'estabilització.

El calendari d’aquests processos d’estabilització és l’obligat per la llei 20/2021: 

  • Abans de l’1.06.2022: Publicació de l’oferta pública d’ocupació.
  • Octubre de 2022: Publicació de les convocatòries de concurs de mèrits.
  • Desembre del 2022: Publicació de les convocatòries del concurs oposició.
  • El Departament no ens dona més dates concretes, es preveu que siguin aproximades a les que ja han comunicat per al personal docent:
    • Març-Abril del 2023: Resolució dels processos de concurs de mèrits.
    • Execució i resolució  posteriors de la resta de processos de concurs-oposició,  exhaurint el termini de finalització a 31.12.2024 segons marca la llei 20/2021.

Davant demanda de la USTEC·STEs (IAC) de convocar  concursos de trasllats previs del personal laboral fix, el departament no garanteix que s’executin al·legant l’excepcionalitat del concurs de mèrits. Per a USTEC·STEs (IAC),  aquest punt és irrenunciable, atesa la normativa que recull el nostre Conveni i que obliga a l’execució d’aquest concurs de trasllats previ a qualsevol convocatòria d’oferta pública.

 

3.- Petició de continuïtat com a vacants de les places COVID i de totes les places subjectes a programa.

Segons el Departament, les places COVID i de programa, supeditades a línies de finançament externes, acaben aquest 31 d’agost de 2022. Respecte a la  continuïtat d’aquests places,  intentaran que es mantinguin amb nous programes i puntualitza que es prioritzaran aquestes dotacions  en els centres de màxima complexitat.

USTEC·STEs (IAC) denunciem al Departament el canvi de criteris respecte la tipologia de complexitat  i que ha deixat fora d’aquesta categorització a tants centres.

«L’increment de dotacions» (???) es  concretarà  un cop tinguin les dades d’escolarització.  Ens han parlat d’una previsió d’aproximadament 270 noves vacants per al conjunt de personal PAE. 

USTEC·STEs (IAC) denunciem que això no és un increment,  és una retallada de personal  respecte el que teníem aquest curs. El sistema educatiu necessita, com a mínim,  que totes les places COVID i de programa esdevinguin estructurals, més un increment per donar resposta real a la implementació del Decret d’Inclusiva i per una escola pública, de gestió pública i de qualitat.

 

    4.- Gestió de les substitucions i borsa

Denunciem al Departament i demanem explicacions per totes aquelles substitucions que no s’han cobert aquests darrers mesos. Segons el departament, no hi ha un canvi de criteri i s’han cobert totes. 

Des de la USTEC·STEs (IAC) continuem denunciant que això no ha estat així i demanem, igual que hem  aconseguit per al personal docent, que les substitucions d’1/3 de jornada passin a ser de 1/2 jornada.

S’està en procés de creació d’un nou aplicatiu que pugui donar resposta a les millores demanades reiteradament  per agilitzar els processos  d’adjudicacions, de substitucions, i de suspensió en borsa. 

El Departament informa que a causa de l’alt cost d’aquestes modificacions en l’aplicatiu, realitzades des d’una empresa gestora externa, es preveu fer-ho amb 2 cursos diferenciats,  prioritzant les més urgents per al curs 22-23.

Des de la USTEC·STEs (IAC) demanem  que la disponibilitat geogràfica es pugui fer per poblacions en lloc de per comarques. Així com incorporar l’especificitat de les categories que es contracten en el CET (Tarragona), llars de les escoles rurals i de l’IEA Oriol Martorell.

 

5.-Material informàtic pel Personal d’Atenció Educativa.

Novament,  la informació és que s’està tramitant la demanda per ampliar a totes les EEE, després TIS i finalment TEEI. Hi ha altres prioritzacions, alguns docents i alumnat d’ESO. Aquest curs escolar no serà possible. Un cop més per a nosaltres no hi ha finançament suficient. Es miraran els ordinadors que no es fan servir als centres per redistribuir-los.

 

6.-Informació de l’aprovació del nou decret d’estructuració del Departament d’Educació:

Incorporació de reformes transversals que integren al màxim totes les treballadores/s del Departament:

  • S’incorpora a la nostra Direcció de Serveis, la inspecció així com els òrgans de règim de sancionador i disciplinaris. 
  • En el Servei de Prevenció de Riscos Laborals, s’hi han integrat tots els treballadors del Departament, tan docents com PAS-PAE.

La Direcció General de Currículum i Personalització canvia a la Direcció General d’Educació Inclusiva i Llengües.

Es creen els nous Serveis Territorials d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran, i els Serveis Territorials d'Educació a Penedès.

 

USTEC·STEs (IAC) considerem que el comitè ha de ser l’espai de negociació de la part social  amb el Departament d’Educació per trobar solucions i arribar a acords en benefici de la millora de les nostres condicions laborals i per la millora educativa.

La realitat és una altra, els espais de negociació són insuficients atenent la quantitat de categories i la complexitat de cada una d’elles. A més a més d’insuficients no són resolutius, menystenint les nostres demandes que no paren de créixer. 

El Personal Laboral hem de ser encara més visibles i combatives.

 Hem de continuar lluitant col·lectivament pels nostres drets!!!

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes