Comunicat

COMUNICAT SINDICAL UNITARI:Hem fet una vaga històrica i continuarem fins que calgui!

Feia molt de temps que no es veia una vaga històrica com la que hem fet aquest mes de març. Des de la unitat sindical volem agrair l’esforç a totes les persones que han posat el seu gra de sorra perquè fos possible, ja que sabem que no ha estat gens fàcil. No hauria estat possible que l’opinió pública estigués al nostre costat sense la implicació de tots els claustres en contrarestar les manipulacions del conseller. Tampoc hauria estat possible aguantar cada dia de vaga sense les assemblees que s’han anat organitzant en la majoria de centres i que han permès una mobilització massiva i continuada.

Fruit d’aquestes mobilitzacions hem aconseguit que hi hagi molts nervis al Departament i també al Govern. Es pensaven que podrien continuar trepitjant els nostres drets i hem demostrat que la comunitat educativa d’aquest país tenim capacitat de resistir i de fer seure a parlar i a acceptar una mediació a aquells que a principi de mes deien que no volien parlar amb els docents. Els hem forçat a presentar per escrit propostes de reversió d’unes retallades que des del Departament volien cronificar. I és evident que tot això només ha estat gràcies a la mobilització persistent.

Malgrat això, les propostes que ens han posat sobre la taula continuen essent del tot inacceptables i insuficients, ja que es plantegen a molts anys vista i volen dividir el col·lectiu docent entre primària i secundària. Som conscients que allò que no assolim des de la unitat i per al curs vinent pot acabar quedant en paper mullat. Ara és el moment de forçar el Departament i el Govern a assumir que hi ha un problema greu en els centres degut a la manca d’inversió i a les retallades, i que les propostes màgiques del Departament no fan més que agreujar el problema.

En aquest marc, adjuntem un quadre amb el resum de les propostes per mostrar com estan, ara com ara, les postures, per tal de ser el màxim de transparents i perquè quedi clar que les propostes del Departament continuen molt lluny del que és acceptable després de tants anys de retallades.

Per tot això, continuarem les mobilitzacions fins que hi hagi una proposta seriosa i ferma. És imprescindible la implicació de tot el personal dels centres, però també de famílies i de l’alumnat. Continuarem treballant i emplacem a tots els centres a fer assemblees presencials per poder continuar el pols i fer propostes sobre com continuar les mobilitzacions. Igualment, creiem que la coordinació entre els centres de cada zona serà essencial per les mobilitzacions que hi hagi des d’ara fins a final de curs.

Gràcies per fer possible aquesta vaga!

Per vèncer cal anar-hi, anar-hi i anar-hi!

 

Resum i anàlisi de les nostres reivindicacions i de les propostes del Departament d’Educació.

 

Restabliment de l’horari lectiu 18/23h. Reivindicació irrenunciable.

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

Curs 2022-2023.

-Increment de plantilla per cobrir la minoració a 18h a secundària i 23h a primària.

-Establir uns criteris nous per evitar la pèrdua d’hores lectives.

Curs 2023-2024 primària

Curs 2024-2025 secundària.

 

A l’inici de la mediació van vincular aquest acord a les 28h de permanencia de secundària.

Partim d’un incompliment de l’administració ja que en l’acord del 31 de gener de 2017 es reconeix que la negociació de la 2a hora lectiva es situava en els  cursos 2018-2019.

És irrenunciable que la mesura sigui d’aplicació pel curs vinent i per a tot el professorat.

Sobre les 28h el comitè de vaga no entra a considerar aspectes il·legals.

Reducció de les ràtios estructurals. Cap tancament de grups a la Pública.

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

Inici curs 2022-2023.

-Iniciar pels cursos de I3 i 1ESO.

-Reducció estructural i progressiva en tres cursos.

 

Inici a I3.

Reducció estructural en quinze cursos.

Ho condicionen a la baixada demogràfica: no hi ha una millora real de pressupost.

Durant la negociació la part sindical vam accedir a buscar escenaris intermitjos (a 6 o 9  cursos).

Conversió dels 1/3 a ½ jornades

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

Curs 2022-2023.

Conversió dels terços de jornada a mitges jornades.

Curs 2022-2023.

Conversió dels terços de jornada a mitges jornades.

No ho considerem un avenç en la negociació. Des de setembre ja s’havia informat de l’adopció d’aquesta mesura, s’havia anunciat a premsa i està inclòs en la Llei de Pressupostos de 2022.

Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys.

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

Curs 2022-2023

Canvis en els criteris de cobertura  actuals per evitar la pèrdua d’hores lectives.

Curs 2024-2025

Criteris de cobertura actuals.

El manteniment de la reducció d’hores complementàries requereix d’un acord de govern anual. És una retallada de condicions laborals que es fa any rere any.

Increment del personal d’atenció directa a l’alumnat

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

Pel curs 2022-2023.

Increment de personal:

– Aules d'acollida. 5 alumnes nouvinguts 0,5 dotació,  sense màxim i ampliable en qualsevol moment del curs. El responsable LIC podrà allargar la consideració d’AA.

– Auxiliars d’E.E. i internalització del col·lectiu vetlladores (segons necessitat).

– Increment de personal als serveis educatius.

Incorporar personal en tots els centres:

– Un TEEI per cada grup-classe.

– Un/a integrador/a social (C1) per a cada institut.

– Un/a  infermer/a a cada centre educatiu.

Curs 2022-2023

216 dotacions de personal d’atenció directa

890 dotacions de personal docent (inclou reducció ratios I3).

En la darrera proposta no hi figura aquest punt.

Retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys.

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

Termini immediat.

– Regulació administrativa del primer sexenni a 6 anys i del segon sexenni a 12 anys.

– Tramitació dels sexennis de forma automàtica amb requeriment en cas que manquin mèrits.

– Reconeixement del deute  contret amb caràcter retroactiu.

– Calendarització del retorn del deute abans del 31 de desembre del 2025.

 

Acord verbal 25/03:

– Acceptar el retorn de 9 a 6 anys del primer sexenni a nivell administratiu i econòmic amb caràcter immediat.

– Reconeixement del deute contret amb caràcter retroactiu.

– L’administració es compromet a portar una proposta de calendari de retorn.

– Finalment la proposta només és: tramitació automàtica.

En la darrera proposta no hi figura aquest punt.

Derogació del Decret de Plantilles (39/2014).

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

– Derogació del procediment de selecció per entrevistes (PDI).

Compromís de millora de la publicitat i transparència en els llocs de treball vacants.

Proposta grup de treball per actualització del Decret de Plantilles.

En la darrera proposta no hi figura aquest punt.

Demanem la derogació immediata del procediment de PDI i de les entrevistes

Retirada de l’ordre de calendari escolar.

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

Curs 2022-2023.

– Retirada de la proposta de calendari.  – Consideració del mes de juliol com un mes amb un permís retribuït per a la formació.

Cap proposta

El Consell Escolar de Catalunya en demana la moratòria en el seu dictamen, preceptiu per al Departament d’Educació.

L’augment de dies d'assistència obligada al centre durant el mes de juliol és una nova retallada de condicions laborals.

FP Pública i de qualitat. Equiparació salarial ja!

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

Pel curs 2022-2023

Increment de professorat:

– Augment grups en centres públics.

– Planificació de l’oferta consensuada amb els sindicats d’educació.

– Increment d’hores de dotació per a coordinacions i càrrecs.

– Compliment de les hores de desdoblaments que marquen els decrets dels títols.

Pel curs 2023/24.

– Fer efectiu el mandat del Parlament de Catalunya l’abril del 2019 sobre l’equiparació salarial de tot el professorat A2 a A1, sense excepció, de manera retroactiva.

Increment dotacions professorat 682

La proposta és absolutament insuficient.

El no al nou currículum.

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

Pel curs 2022/23.

– Ajornament dels nous currículums EB i batxillerat.

– La confecció dels nous currículums respectarà el principi d’especialitat del professorat amb atribució de les hores de les diferents matèries a l’especialitat corresponent.

Desplegament progressiu en 3 anys.

Acompanyament als centres.

Per a la distribució de matèries comunes, modalitat i optatives de 1r  de Batxillerat es preveu la transitorietat.

La seva proposta no és un acostament a la negociació sinó un increment de l’autonomia de centres que no forma part de la plataforma reivindicativa.

L’estabilització real del personal interí i pacte d’estabilitat. 

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

– Maximitzar el nombre de places via concurs de mèrits (totes les places vacants sense titular incloent les  places perfilades que han de tenir consideració d’ordinàries).

– Pacte d’estabilitat pel personal que no superi el concurs de mèrits ni el d’oposició.

Cap proposta.

El que situa el Departament no és en absolut cap proposta ja que és el compliment de la Llei 20/2021.

L’assumpció de responsabilitat del Departament en la defensa de la immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels centres.

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

– Desenvolupament d’un projecte lingüístic comú de la conselleria que mantingui la immersió lingüística.

– Assumpció de responsabilitat i cobertura legal a centres i professorat per part del Departament.

– Increment d’aules d’acollida (punt exposat anteriorment)

– Dotació econòmica per potenciar metodologies i materials en llengua catalana.

– Increment de personal LIC.

El Departament seguirà amb els tràmits d’elaboració d’un Decret de desplegament del règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya que atorgarà seguretat jurídica als centres educatius en esdevenir paraigües normatiu dels projectes lingüístics de centre.

En la primera proposta ho lligava al C2 i ens emplaçava a grups de treball.

Proposta insuficient.

Requerim  un projecte lingüístic únic per a tots els centres.

El C2 i el grup de treball no són cap reivindicació del comitè de vaga.

El 6% del PIB per educació com a mínim.

Què reclamem?

Què ens ofereix?

Anàlisi

Termini: abans de 2025

– Els projectes de llei de pressupostos inclouran les disposicions necessàries i les partides pressupostàries corresponents per tal d’assegurar el desplegament efectiu d'aquest Acord. Alhora l’administració assumeix el compromís d’arribar a una inversió del pressupost en educació del 6% del PIB abans de que finalitzi l’actual legislatura de govern.

Primera proposta: demanar als grups parlamentaris l’impuls d’un acord per assolir la fia del 6% del PIB en inversió per educació.

No apareix en les següents propostes.

És el govern el que determina en els seus pressupostos la inversió en educació.

A més l’impuls d’un acord que no té rang de llei és paper mullat.

 

 COMUNICAT SINDICAL UNITARI: Hem fet una vaga històrica i continuarem fins que calgui!

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes