Comunicat

Propostes d’USTEC per reduir la temporalitat del personal laboral 

LA LLEI  D’ESTABILITZACIÓ DELS TREBALLADORS I TREBALLADORES DEL SECTOR PÚBLIC DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA: una porta oberta a l’ampliació de l’accés via concurs de mèrits per al personal laboral i a uns plans d’estabilitat que no deixin ningú al carrer

 

Davant l’aprovació de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, s’obre un nou escenari en la via de la consolidació i estabilització dels treballadors i treballadores públiques de tot l’estat. Un nou escenari, per tant,  que possibilita acabar definitivament, en un breu termini de temps, amb la precarietat laboral que durant dècades s’ha patit a Catalunya.
 

Si bé és cert que la llei estatal no recull gran part de les nostres expectatives, també és cert que obre un nou camí que pot millorar considerablement el que existia fins ara i que aquesta nova realitat legislativa pot facilitar la millora, entre d’altres, de la redacció de la proposició de Llei d’Estabilització de les treballadores i els treballadors del sector públic de Catalunya i així buscar la manera més adient per beneficiar tots els treballadors i treballadores públiques de Catalunya dins del marc legal vigent en l’actualitat.
 

Aquest abús de la temporalitat esdevé especialment preocupant en el personal laboral del Departament d’Educació. Les xifres que hem pogut analitzar, sense poder comptar amb totes les dades, atès que el Departament no ens ha lliurat el detall actualitzat de les places estructurals, ens mostren que la contractació temporal és aproximadament del 85% de la plantilla a nivell global, sense tenir en compte les places de reforç COVID, però en alguna categoria professional arriba al 95%, com és el cas de les TEEI i de les TIS. Aquesta situació reflecteix una política deliberada al llarg dels anys de manca de creació de places estructurals. Moltes de les places temporals porten molts anys creades i les persones que les ocupen estan en una situació de frau de llei. Cal recordar que el màxim de places temporals de l’Administració no pot passar legalment del 8%.

 

 

Per altra banda, si analitzem el temps treballat, trobem que aproximadament el 70% de la plantilla actual porta tres o més anys, és a dir, està en abús de temporalitat. Un percentatge del tot alarmant.
 

Amb aquestes dades, la proposta que surt de l’Estat, amb la limitació de l’accés via concurs de mèrits només a les places creades amb anterioritat a l’1 de gener del 2016, és del tot insuficient per donar estabilitat a tot el personal laboral en situació de frau de llei o en abús de temporalitat que treballa actualment al Departament d’Educació.
 

El personal laboral som treballadors de la Generalitat de Catalunya i encara que ens afecta també la normativa estatal, la Generalitat, sense contradir aquesta normativa marc, té plena competència sobre les nostres condicions laborals, per tant, també sobre com han de ser els nostres  processos d’estabilització.
 

La Proposta de Llei d’Estabilització dels treballadors i les treballadores del sector públic de la Generalitat de Catalunya, actualment en fase de presentació d’esmenes, ha de poder ampliar les mesures d'estabilització inicials de la llei estatal per demostrar que hi ha la voluntat política de compensar la precarietat laboral a la qual s’ha sotmès tots els treballadors i treballadores públics de l'administració catalana, i especialment el personal laboral del Departament d’Educació. La USTEC·STEs (IAC) defensa un sistema públic sòlid, de gestió pública i de qualitat, per això és imprescindible garantir l’estabilitat i acabar d’una vegada amb la precarietat dels seus treballadors i treballadores.
 

És per això que des de la USTEC·STEs (IAC) hem fet arribar als diferents partits polítics de l’arc parlamentari esmenes a aquesta llei catalana d’estabilització en els següents termes:

  • Que puguin ser ofertes via concurs de mèrits, com a mínim, totes aquelles places creades durant els 3 anys anteriors a l’aprovació d’aquesta llei. Si tenim en compte l’actual TREBEB, en concret l’article 61.7, l’accés a la funció pública i les competències de la Generalitat respecte al personal laboral, l’ampliació de l’accés a places via concurs de mèrits és possible.
  • Que, en les diferents convocatòries via concurs de mèrits, el barem sigui majoritàriament en relació als serveis prestats en l’Administració i en la categoria professional que sigui objecte dels corresponents processos selectius. També que la resta de mèrits a valorar tinguin estreta relació amb les funcions i atribucions pròpies de la categoria i especialitat laboral a ocupar. Cal incloure aquesta baremació en la fase de mèrits de tota la resta de processos de concurs-oposició.
  • Que  totes aquelles ofertes públiques d’ocupació aprovades i les convocatòries publicades i no executades s’adaptin al nou marc jurídic atenent al sistema selectiu d’accés, prioritàriament per la via del concurs de mèrits.
  • L’establiment, per part del Departament d’Educació, de plans d’estabilitat del personal en abús de temporalitat, que permetin la continuïtat en la seva relació de serveis fins a la jubilació ordinària amb independència de la superació o no dels corresponents processos selectius. Establir així mesures que permetin limitar, a nivell territorial, l’adjudicació d’aquests llocs de treball, tenint en compte criteris d’edat i de temps treballat.

 

Després dels resultats de la primera prova, sabem que més de 150 TEEIs en frau de llei no han superat aquesta fase, i en la majoria dels casos les seves places han estat convocades en aquest procés. El nombre d'aspirants aptes fins ara, 1816, més del doble de les places convocades, fa preveure que puguin ser moltes més les que es quedin pel camí.  Exigim al Departament el compromís per començar a negociar els termes d'un Pla d'Estabilitat que garanteixi un lloc de treball per a totes aquelles que, un cop finalitzat tot el procediment, no obtinguin plaça.
 

Amb els resultats provisionals d’aquest procés selectiu via concurs-oposició, i les dades alarmants respecte a l’abús de temporalitat de tot el Personal Laboral del Departament d’Educació, no podem permetre que el Departament acomiadi cap treballador/a que fa anys que demostra la seva vàlua dins del sistema educatiu. És per això que exigim a l’administració catalana i al nostre departament que implementin mesures d’estabilització efectives per a tot aquest personal.
 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes