Publicació qualificacions Primera Prova del Procés de selecció TEEIs 

El Departament ha fet públic  l'Acord de l'Òrgan Tècnic  en relació amb la primera prova de la fase d'oposició del procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil (TEEI).

Podeu consultar-ne el contingut en el següent enllaç.

NOU: Llistes actualitzades a 4 de febrer de 2022

Llistat d'aspirants amb qualificació d'apte

Llistat d'aspirants amb qualificació de no apte

Contra aquest Acord les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant la secretària general del Departament d’Educació en el termini d’un mes a partir de l’endemà de la publicació d’aquest Acord, mitjançant Petició genèrica.

 

Proves de suficiència de llengua catalana i castellana

Les persones aspirants amb qualificació d'apte heu de consultar si heu de realitzar la prova de coneixements de llengua catalana o llengua castellana. Són proves de caràcter obligatori i eliminatori.

Les proves de llengua catalana i de llengua castellana es faran el 5 de març de 2022.

L'hora i el lloc on es faran les proves es publicarà al Tauler electrònic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya i  en la  web del Departament.

Si constes com a no exempt/a d'haver de fer la prova de llengua catalana i/o llengua castellana, disposes d'un nou termini per acreditar els coneixements de llenguadel 4 al 17 de febrer de 2022, ambdós inclosos. Pots presentar la documentació acreditativa mitjançant el formulari d'Acreditació exempció català/castellà.

Transcorregut aquest termini, i un cop s'hagi comprovat la documentació presentada, l'Òrgan Tècnic de Selecció publicarà un nou acord amb la llista definitiva de persones aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana i castellana.

 

Davant de qualsevol dubte respecte al contingut d'aquest Acord, contacta amb les referents del Personal Laboral d'USTEC·STEs (IAC) del vostre territori:

  • BARCELONA: laboralsbarcelona@sindicat.net
  • GIRONA: laboralsgirona@sindicat.net
  • LLEIDA: laboralslleida@sindicat.net
  • TARRAGONA i TERRES DE L'EBRE: laboralstarragona@sindicat.net

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes