Meses Sectorials

Resum de la Mesa Sectorial d’11 de gener de 2022

USTEC-STEs hem iniciat la mesa amb una prèvia sobre la situació sanitària als centres educatius. Hem recordat que tot i que els protocols els ha de marcar sempre Salut, parteixen de la premissa que les escoles són segures, i aquí és on hem de recordar que a les escoles no es compleixen els protocols de seguretat (distàncies, ventilació, mascaretes….), de manera que, al nostre entendre, els nous protocols en relació a les quarantenes, seran insuficients i contraproduents, i el que faran serà escampar de forma ràpida i sense control la Covid als centres (alumnat, personal del centre i famílies)  i per tant a la resta de la població.

Hem demanat explicacions a l’Administració sobre quines mesures prendrà per evitar tots els contagis que es preveuen. Reclamem que es duguin a terme les mesures als centres, que es vetlli perquè sigui realment així, i que es doti a tot el personal del centre de les mascaretes FFP2, que són l'únic equip de protecció eficaç, ja que les tèxtils no haurien d’estar en ús ja que aquesta variant és altament contagiosa.

L'Administració ens ha informat que ha obert nomenaments diaris fins a 21 de gener perquè cap centre es quedi sense professorat i des d’USTEC-STEs hem demanat que tots els nomenaments siguin de jornada sencera per fer front a l’emergència que ja estem veient que s’esdevindrà als centres.

 

Informació sobre les Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO)

Aquest punt ja es va passar per mesa a l’octubre (veure resum) i van deixar-lo sobre la taula en el moment que vam denunciar que calia documentació adjunta i que en tractar-se de condicions laborals, es requeria que tornés a passar per mesa. Tot i això, no han deixat marge de negociació ja que la convocatòria s’obrira l’endemà mateix 12 de gener.

Serà una convocatòria per cobrir places de difícil cobertura de nova creació per les Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO).  Les UAO són dins les partides pressupostàries dotades amb els fons Next Generation 2020. Aquest n’és un dels diferents programes per alumnat vulnerable i duraran 3 cursos escolars (fins el curs 2023/24). S’oferirà formació específica als docents.

Nombre de places. El programa del Ministerio dota amb 4 milions 800 mil euros i demana que es contractin 101 persones, el primer any; el segon 131 i els tercer fins a 188. Total: 20 milions. No hi haurà complement.

Enllaç al web Departament: Unitats d'Acompanyament i Orientació (UAO). Departament d'Educació (gencat.cat)

Des d’USTEC-STEs (IAC) celebrem qualsevol reforç a la escola inclusiva i de suport als serveis educatius ja que estan infradotats i ho hem reclamat molt sovint, però presentar la documentació només un dia abans de publicar-ho és una manca de respecte.

També requerim seguretat en la continuïtat d’aquestes places, perquè no es converteixin en un bolet que després l’Administració hagi de retirar per manca de pressupost. Cal que es mantinguin en el temps, es consolidin més enllà de la finalització del fons europeu. Estem a l’espera d'un nou decret de SE (el vigent és del any 1994) que el Departament fa temps que promet. Això permetria obtenir places amb caràcter definitiu a través d’un CT.

Preguntem sobre la formació que rebran, i l’Administració ha respost que l’estan dissenyant ara i s'haurà de fer part fora de l’horari laboral.

 • Intuïm que les UOA estaran dins els EAPS: serà així? Dependran directament de ST i no pas de EAP.
 • Hem demanat més documentació amb contingut detallat i ajustat de les funcions reals d’aquest personal a la qual cosa l’administració ens ha reconegut que just encara s’està elaborant.
 • Els alumnes, molts són NESE o NEE que estan en cartera dels mateixos EAPs i no sabem si es solaparan funcions amb aquesta nova figura UAO: serà així? Resposta: les direccions dels EAPS faran proposta d’alumnat que requereixin de suport mental o emocional.
 • Cobraran en nòmina el complement de SE? Resposta: els coordinadors UAO tindran complement salarial. Es cobraran dietes per itinerància.
 • En hem mostrat contraris a seguir utilitzant el procediment de l’entrevista que és totalment subjectiu i amb manca de formació per qui fa l’entrevista.

 

Concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya

USTEC-STEs (IAC) hem manifestat el nostre desencís per la consideració d’eventualitat de les vacants existents a l’IOC. Creiem que aquest règim d’eventualitat no compleix amb la normativa europea ni beneficia el professorat, l'alumnat o la mateixa institució. Apostem perquè els treballadors i treballadores de l'IOC gaudeixin del dret d’estabilitzar-se mitjançant concurs de trasllat específic els seus respectiu llocs de treball amb caràcter definitiu.

Per altra banda creiem que l’oferta de places presentada en aquesta Mesa Sectorial és escassa i insuficient. Som conscients dels daltabaixos de matriculació als estudis a distància que imparteix l'IOC, però entenem que tenir associats entre 400 i 600 docents donen marge més que suficient per ampliar considerablement el nombre de vacants d’adscripció a l’IOC i més en un moment en el qual la formació a distància pren força, s’està consolidant i les perspectives són “in crescendo”.

Entenem que al llarg del document, on posa funcionari es refereix a funcionaris de carrera i a funcionaris INTERINS, per tant, tot i que al llarg del document queda clar que tan sols poden optar funcionaris de carrera, creiem que la norma ha de ser correcta i, per tant, ha de dir funcionari de carrera.

La necessitat de reconèixer el perfil professional de competència digital docent limita molt el nombre de candidats i “perfila” un accés reservat a un grup específic d'elit. Entenem que és necessari gaudir dels coneixements oportuns d’informàtica i de noves tecnologies, però això no implica necessàriament gaudir d’un perfil. Sobretot si tenim en compte la singularitat per l’obtenció d’aquest perfil concret. USTEC-STEs (IAC) demana la derogació del Decret de Plantilles i els seus efectes.

 

Punt de continuació procés d’estabilització del personal docent.

USTEC-STEs (IAC) hem expressat preocupació perquè l’Administració no tingui clar encara quines són les places estructurals. Les dades aportades ens generen molts dubtes (i contenen errors), i en aquest sentit, si l’objectiu és arribar a 8% d’interinitat, al Departament li interessa més que a ningú, dotar el Concurs de Mèrits de les màximes places que pugui funcionaritzar la major part de persones.

Sobre les places que han de sortir en aquest concurs de mèrits, USTEC-STEs amb els números que ens ha facilitat l’administració els darrers anys, preveiem que com a mínim haurien de sortir unes 15000. En les ofertes públiques d’ocupació aprovades, d'estabilització i de reposició tenim un total 11.692 places (places pesco 3.519 + places desertes anteriors procediments 2.228 + taxa de reposició OOP18 i OP19 3.816 + taxa de reposició 2.129 OOP20).

Per a USTEC-STEs, aquestes places, haurien d’anar al concurs de mèrits, segons el que diu la llei aprovada en les seves disposicions addicionals 6ena i 8ena, on es parla de places amb anterioritat a 1 de gener de 2016 i places ocupades per persones que també tenen anterioritat a 1 de gener de 2016.

És la tercera mesa en la qual a l’ordre del dia hi ha el punt d’estabilització d’interins però no hi ha documents sobre com es pretén fer aquesta estabilització, no hi ha cap tipus de proposta de normativa, només se’ns van donant números amb comptagotes i s’està dilatant el procés.

A més a més demanem propostes de normativa sobre el concurs de mèrits, especificant a banda de les places, com serà, qui s’hi podrà presentar, etc. I demanem que s’envii amb suficient antelació per poder-lo estudiar i revisar com cal i no havent de fer una lectura diagonal per manca de temps.

A trets generals:

 • Cal que es faci de manera que beneficiï aquelles persones que porten més anys treballats,en centres públics i dins el cos al qual volen accedir.
 • El barem que s’utilitzi ha de ser just i no permetre que la formació de pagament (màsters, postgraus, doctorats, nivells d’idiomes, etc) faci ombra a l’experiència docent (serveis prestats) que es on realment es demostra la vàlua de les persones amb més experiència.
 • Les persones interines s’han de poder presentar a les especialitats que tinguin reconegudes a la borsa.
 • Les persones interines s’han de presentar a la seva comunitat autònoma.
 • I s’han de tenir en compte aquelles persones que han superat un concurs-oposició i no han aconseguit plaça en processos anteriors.
 • No hi pot haver entrevistes ni fases eliminatòries

Seguim reclamant una negociació prioritària del concurs de mèrits i posteriorment un concurs oposició amb la finalitat d’acabar d’estabilitzar el personal interí en frau de llei.

L’Administració ha informat que, en trobar-nos en un macro procés d’estabilització amb probabilitat es solaparan els procediments de mèrits i després C-O. Han explicitat que estan d’acord amb USTEC-STEs en que l’ordre del procediments han de ser primer el concurs de mèrits i després el concurs oposició. Estan pendents de la modificació del RD 276/2007 i de les possibles millores que puguin s'hi puguin incorporar.

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes