Meses Sectorials

Resum de la Mesa Sectorial del 22 de setembre de 2021

 

1.- Inici de les negociacions sobre la petició sindical unitària del 15 de juliol de 2021 (a petició de les organitzacions sindicals).

DEPARTAMENT:

Compromisos escrits en el pla de govern:

 • Augment de dotacions de personal per reduir ratios i dèficits estructurals. Voluntat de mantenir dotacions covid com a estructurals. S’estan fent treball de càlculs, han de fer progressió. Mesura prioritària però que dependrà dels pressupostos.
 • Millora condicions laborals del personal dels centres revertint progressivament les retallades.
 • Conversió terços en mitges jornades.
 • Restabliment horari lectiu: mesura en estudi, però no és prioritària per tenir un alt cost.
 • Avançar cap a la gratuïtat de 0-3 anys, caldrà veure de quina forma es podrà anar implementant progressivament.
 • Pagament del complement de funció directiva per a direccions en actiu, pendent.
 • Nova catalogació dels centres: estudi que reflecteix quines realitats tenen els centres, que ha determinat una nova catalogació. Si s’ha d’anar a la no discriminació, cal acostar els centres amb més complexitat als centres que no la tenen. Alguns centres han guanyat catalogació i altres l’han perdut. Estudi encara en vigor, mentrestant els recursos s’han mantingut i redistribuïts. Aplicació de discriminació positiva.
 • Formació professional: compromís de taula tècnica d’FP.
 • Estabilització personal interí: cal veure com es concreten algunes mesures. Novetats amb el que diu el 61.6. Seguir treballant en l’àmbit MEC.
 • Dues hores de reducció dels majors de 55 anys: problemes si són lectives per organització horària en els centres. No es veu com a priorització immediata.
 • Compromís en la següent mesa dels tractament dels recursos per la inclusiva.
 • Estadis: No està en les mesures prioritzades.
 • Retirada dels decrets: Demandes en referència a les polítiques educatives. Es pot mantenir i actuar en casos de males pràctiques directives. Supervisió de les males praxis treballant conjuntament amb la part social.
 • Horari permanència de secundària: ha tingut un impacte negatiu perquè ha dificultat els espais de coordinació en els centres de secundària. Volen seguir treballant-ho amb la part social, però segueixen sense veure que sigui positiu.
   

El pla departamental el volen compartir amb nosaltres, però volen crear espais complementaris com a eina per debatre. En van proposar dos: per tractament de la violència a les aules, i el de la sentència sobre el català, no sabem on som en l’ús vehicular de la llengua catalana en els centres. Volen veure quin grau de compromís poden assumir amb nosaltres.

La PART SOCIAL: demanem recés.

Reprenem la Mesa: La part social demanem, de forma unitària, al Departament, tractar el tema en una nova Mesa perquè cada organització sindical pugui debatre la proposta del departament, i també es pugui tractar en coordinadora de sindicats.

USTEC-STEs (IAC) d’acord amb la reunió prèvia amb els altres sindicats i amb els acords del recés, fa una intervenció unitària.

En primer lloc, demana que, atès el nou escenari, ens emplacem a una nova reunió, entre una setmana i deu dies, per tal que les diferents organitzacions sindicals puguin debatre internament al voltant de les propostes del Departament i que els diversos sindicats es puguin reunir posteriorment. Per això, demana que el punt 3 passi a aquesta reunió. El Departament accepta.

Es valora positivament que el Departament enceti una nova etapa de relacions amb la part social, i que tal com alguns dels representants de la Conselleria expliquen de manera pública i privada, es vulgui encetar una dinàmica constructiva.

S’insisteix en la voluntat, expressada reiteradament en els darrers temps a la Mesa, que les meses sectorials siguin meses de negociació, amb concrecions i resultats tangibles.

Entenem que la voluntat expressada per la Directora General de recuperar condicions laborals perdudes des de 2008 ha de ser un primer social, imprescindible, encara que no suficient. Expressem que el calendari de recuperació doni resultats ràpids, encara que no n’hi ha prou amb recuperar el que vam perdre, sinó que cal anar més enllà, entre altres coses, perquè, malgrat els reforços COVID, encara no s’ha arribat a la ràtio alumnat/professorat que hi havia el 2010.

Qüestionem que la proposta d’incrementar els complements a les direccions sigui una prioritat. De fet, la part social no ho ha demanat en cap moment. Entenem que el retorn de l’horari lectiu o el primer sexenni a sis anys és més urgent.

Entenem que la voluntat de millorar l’educació i les oportunitats de l’alumnat està lligada íntimament a la millora de les condicions laborals dels professionals de l’educació, perquè aquestes atorguen una major solidesa al sistema. Demanem a l’Administració que deixi de considerar les condicions laborals amb determinats prejudicis, com a obstacles, quan en realitat resulten elements que van a favor del conjunt de la comunitat educativa.

Recordem, a més, que la millora de les condicions de treball és un acte de justícia. La continuïtat del sistema educatiu en aquests darrers dos cursos de pandèmia ha estat possible gràcies al compromís i a costa del sobreesforç del professorat. Que el manteniment de l’obertura de les escoles en temps de pandèmia, s’ha fet posant en risc la salut dels professionals, i que com bé sap la Subdirectora de salut, això ha comportat una incidència superior de les infeccions de COVID respecte a la població treballadora general.

A més, recordem que les organitzacions sindicals hem estat responsables en no exigir, com ha succeït en altres països, el confinament de l’alumnat durant el curs passat. Per tot això, ningú no s’explicaria que l’administració fos insensible i no compensés aquesta generositat col·lectiva.

Es fa una referència al suggeriment de la Sra. Dolors Collell de qüestionar el retorn de l’horari de 24 hores de permanència a la secundària. La percepció és molt diferent per part del professorat, que ha vist com pot atendre millor a l’alumnat, i fa menys feines absurdes i de caràcter desmoralitzador. Que si hi ha problemes de coordinació, això succeeix per l’excessiu nombre de guàrdies (i la seva opacitat) i que aquesta coordinació milloraria si es retornés a les 18 hores lectives. Que un qüestionament d’aquest horari, probablement per pressions de les direccions, seria, ben segur, un casus belli.

 

2.- Previsió calendari de reunions de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari curs 2021-2022, a petició de les organitzacions sindicals.

S’ajorna en data pròxima, tal com s’explicita en el punt anterior.

 

3.- Resolució EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de Regulació de la Fase de Pràctiques prevista a la Resolució EDU/17/2020, de 13 de gener de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i per a l’adquisició de noves especialitats (document adjunt).

Objectiu d’aquesta resolució és la regulació de la fase de pràctiques.

La Resolució la podem dividir en diferents parts:

 • 1r defineix la fase de pràctiques/durada
 • 2n Tutoria
 • 3r Avaluació
 • 4t Com es configura la llista de personal avaluat
 • 5è Annex 1 i 2, descriu el procés de la fase de pràctiques.

Novetats sobre les anteriors resolucions

Teòricament és molt similar a les anteriors.

Base 1 -> link al curs telemàtic

Base 2 -> cap novetat; s’ha eliminat un paràgraf que portava a confusió (es podia pensar que un funcionari Interí podia avaluar a un funcionari en pràctiques). En el cas extraordinari que no hi hagués tutors ho faria l’inspector/a.

Base 3-> cap canvi. Els funcionaris en pràctiques que no tinguin 6 mesos d'experiència docent han de realitzar un curs de formació de 20h a l’estiu.

Base 4-> cap novetat.

Base 5 -> cap novetat.

Base 6 -> cap novetat

Base 7 -> cap novetat

Annex 1 -> cap modificació respecte a les resolucions anteriors.

Annex 2 -> cap modificació respecte a les resolucions anteriors.

USTEC-STEs (IAC) -> Demanem que a la persona a la qual s’ha d'avaluar se li comuniqui d’una manera formal quan es constitueix la comissió d’avaluació.

Les persones NO-Avaluades han de tenir un tractament diferent a les persones NO-APTES.

En casos justificats s’hauria de poder finalitzar l’avaluació més enllà del 30 de juny.

Sovint tenim el problema que gent que gaudeix permisos no les han volgut avaluar, ja que les inspeccions decideixen el període de tancament de les avaluacions. Això no hauria de ser així, ja que el període d’avaluació es tanca el 30 de juny.

 

ALTRES INTERVENCIONS DE LA PART SOCIAL

Documents nous/revisats es marquin les novetats com es feia fins ara.

Funcionaris/es que ja porten temps d’interins (almenys 1 curs escolar) podrien quedar exempts de la fase de pràctiques, ja que ja han estat avaluats.

Que quedi clar quins períodes han de comprendre aquests 3 mesos d’activitat docent.

La fase de pràctiques acaba sent una redundància de temps per les inspeccions/direccions. Si volem que aquesta fase de pràctiques serveix per alguna cosa, s’hauria de garantir una bona tutorització. I per fer-ho es necessiten recursos (hores, complements, … ).

Recordar als responsables de supervisar aquest procés que no es faci d’una forma arbitraria, que tothom sigui igual.

Contradicció entre la convocatòria d’oposicions (fer les pràctiques de l’especialitat que s’ha superat l’oposició), però en realitat hi ha gent que fa les pràctiques d’altres especialitats.

Insistir en marcar els canvis; els aclariments sobre el periode mínim de pràctiques dels 3 i 6 mesos i que aquest no vagi en contra del professorat. En el redactat actual no diu res que aquests mesos siguin consecutius.

Els funcionaris en pràctiques que ja hagin estat avaluats anteriorment, que se’ls exoneri de l’avaluació de pràctiques.

No queda clar si no han pogut treballar els 3/6 mesos l’aspirant queda com NO AVALUAT o com NO APTE, consumint convocatòria.  

Els tutors haurien de tenir alguna reducció d’hores per fer aquestes tasques.

 

RESPOSTA INSPECCIÓ -> No avalua l’inspector, sinó la comissió d’avaluació. S’envien orientacions perquè aquest procés no sigui arbitrari ( les orientacions, criteris … estan tots definits per evitar situacions arbitràries).

La resolució diu clarament que s’han de garantir aquests 3 mesos; tots els inspectors/es han d’avaluar a qualsevol aspirant que hagi exercit aquests 3 mesos, en el periodi que sigui.

Es valorarà notificar a l’aspirant quan es constitueix comissió.

6 mesos -> qualsevol permís implica estar de servei actiu, llevat que s’estigui d'excedència (qualsevol permís implica servei actiu).

3 mesos de docència efectiva, es comença avaluar a partir de la constitució d’aquesta comissió. En cursos anteriors s’intentava avançar la data màxima; aquest curs, tenen temps fins al 30 de novembre, però la poden constituir abans.

 

Persones que no han fet aquests 3/6 mesos no gasten convocatòria.

Departament no dona tanta importància a l’especialitat, sino a la docència, sempre que sigui del mateix cos i l’aspirant estigui habilitat se’l pot avaluar de la pràctica docent.

S’està parlant amb el Ministeri per revisar el RD 76 per veure com es pot fer la selecció del personal d’una forma més adient, de moment no poden afegir res més.

No es pot donar contesta sobre donar hores als tutors.

 

 

6.- Torn obert de paraules.

S’entén que les qüestions referents a casos puntuals, seguiran la via del correu directe a Serveis Centrals, mitjançant els contactes habituals de les pesones responsables de traslladar les diferents qüestions a les unitats adients.

S’entén que la propera sessió es tractaran els temes de torn obert pendents.

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes