Comunicat

USTEC·STEs exigeix una solució urgent que posi fi a la contractació en frau de llei del professorat i el personal laboral interí.

La Directiva 1999/50 CE i la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea del passat 19 de març de 2020 obliguen a corregir  i impedir l’abús en la contractació temporal del personal al servei de les administracions públiques. Com succeeix amb tota directiva, així com amb les sentències del TJUE, els legisladors estatals tenen l’obligació de transposar-les a la seva normativa interna.

 

És així com, des de fa alguns mesos, el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública està elaborant la modificació de l’article 10 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). Fins al moment, les poques coses que n'han transcendit, les valorem com a negatives no només perquè no solucionen la situació contractual de tot el personal interí que està nomenat en frau de llei, des de fa anys,  per part de les administracions, sinó també perquè no evitaran que això torni a succeir en un futur. El manteniment, per part del Ministeri, del concurs-oposició general per ocupar les places temporals i una estudiada ambigüitat sobre el personal interí de nova contractació, a partir de l’entrada en vigor de la reforma, no anuncien pas cap solució al problema.

 

Tenim constància també que, en aquesta reforma, caldrà suports parlamentaris importants, per això el Ministeri està contactant amb les Comunitats Autònomes (que són les que més incompleixen la norma del 8% de màxima interinitat dels seus treballadors públics) per exposar-los els seus plans, i escoltar les seves propostes per solucionar l'abús de temporalitat en la contractació del personal interí i sancionar el frau de llei. En aquest sentit, USTEC·STEs (IAC) ja ha contactat amb els representants de funció pública i del Departament d’Educació de Catalunya per demanar-los explicacions sobre què pensen defensar davant el Ministeri i sobretot per fer-los arribar la nostra proposta. USTEC·STEs defensa que l'única manera de solucionar el problema i de fer justícia amb el personal interí és  funcionaritzar-lo a partir d'un concurs de mèrits, i no pas amb un concurs-oposició. Demanem al Departament d'Educació i a la funció pública catalana que defensin exactament això durant les negociacions amb el Ministeri.

 

D'altra banda, i davant d'aquesta incertesa, diversos col·lectius de treballadors i treballadores i organitzacions sindicals hem començat a mobilitzar-nos també per reclamar una solució negociada, d'àmbit català, que incorpori la fixesa com a principi general. Defensem això com una solució transitòria per al personal interí fins arribar a la plena funcionarització. Des de fa molts anys, estem denunciant que el percentatge d’interins entre els docents representa més del 40% de les plantilles (més del 70% dones), situació encara més greu entre el personal laboral, que arriba al 80% d'interinitat.  És per tot això que portem tot el curs mobilitzant els treballadors i treballadores, i donant suport a les diverses plataformes i iniciatives sobre la fixesa al Parlament de Catalunya.

 

En conclusió, USTEC·STEs (IAC) proposa acabar amb la precarietat al sector educatiu públic a partir de:

 

  • Una estabilització que, en el cas del personal docent interí, ha de permetre l’accés a la condició de funcionari de carrera i, en el cas del personal laboral, a la condició de laboral fix. Aquesta estabilització ha de passar necessàriament, i de manera urgent, per un concurs de mèrits que permeti obtenir una plaça de funcionari de carrera en el cas dels docents, tal com s’estableix al TREBEP (RDL 5/2015, de 30 d’octubre), al darrer paràgraf de l’apartat 6 de l’article 61. Tenint en compte que els cossos docents són estatals, caldrà l’aprovació d’una norma a l'Estat amb rang de llei que habiliti la convocatòria d’un concurs de mèrits, justificant la necessitat en l’altíssima temporalitat fruit de l’abús practicat durant dècades per les diferents administracions educatives. Pel mateix motiu, per incorporar la via de concurs de mèrits per al personal laboral, només caldria modificar el VI Conveni Col·lectiu del personal laboral (actualment en revisió), ampliant a totes les categories la possibilitat d'organitzar el citat concurs de mèrits.

 

  • Com a solució transitòria i complementària a l'anterior, defensem l'obertura d'una negociació real amb el Departament d'Educació que desemboqui en un Pacte d'Estabilitat, per tal que cap treballador  ni treballadora vagi al carrer. Cal sancionar l'abús de temporalitat en frau de llei i que el Departament d'Educació garanteixi la continuïtat en l'ocupació de tot el seu personal, sense que aquest pugui perdre el vincle contractual amb l'Administració en cap cas.

 

USTEC·STEs (IAC) continuarà defensant fermament el professorat i el personal laboral. Exigim a l’Administració catalana que negociï d'una vegada i instem els responsables polítics a solucionar el problema impedint que cap interí quedi sense feina. Com hem fet al llarg d'aquest curs, continuarem amb les mobilitzacions, sense descartar cap tipus d'acció contundent, si no hi ha respostes satisfactòries per part de l'Administració. Cridem a tots els treballadors i treballadores a sumar-se a la lluita.

 

Demanem també a la comunitat educativa, a les organitzacions sindicals, socials, associacions de famílies i plataformes diverses que estiguin amatents a qualsevol novetat al respecte i a fer-nos costat. La qualitat de l’educació és indissociable de l’estabilitat dels seus professionals.

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes