Comunicat

Comunicat de suport a la coordinadora estatal de personal públic temporal (CEPPT) per part del sindicalisme alternatiu

El proppassat 19 de febrer els sindicats sota-signants ens vam reunir amb el propòsit d’arribar a un acord de col·laboració i suport a la Coordinadora Estatal de Personal Públic Temporal (CEPPT) en la seva lluita contra l’abús de la temporalitat en les administracions públiques (AP) i per la fixesa de tot el personal públic en abús de temporalitat.

La situació en la qual es troba aquest personal és de total indefensió i vulnerabilitat davant unes AP que pretenen resoldre la temporalitat, des de fa anys qüestionada perla jurisprudència de la Unió Europea, estabilitzant únicament places mitjançant processos selectius ordinaris, en els quals no es reconeix convenientment l’experiència i professionalitat de les persones que les ocupen des de fa dècades en situació d’abús de la temporalitat, i sense sancionar en cap cas la desídia de les autoritats que han permès que aquesta problemàtica s’agreugés fins arribar a l’actual situació de sotsobra i precarietat que viuen centenars de milers de persones treballadors i treballadores públics.

A aquesta situació s’ha d’afegir l’especial bel·ligerància dels sindicats majoritaris signants de l’Acord per a la Millora de l’Ocupació de 2017 amb el ministre Cristóbal Montoro. Lluny de donar suport a les reivindicacions dels treballadors i treballadores víctimes de l’abús de temporalitat i d’exigir a les diferents administracions responsabilitats per l’incompliment de l’obligació de convocar les ofertes d’ocupació amb la periodicitat prevista i d’aplicar una taxa de reposició d’acord amb la creació d’ocupació, s’han embarcat en una carrera acadèmica i editorial de preparació d’oposicions, per refermar així la seva pràctica clientelar.

Davant aquest panorama, el personal interí i temporal s’ha vist obligat a autoorganitzar-se en diferents entitats (plataformes, associacions i sindicats d’interins/es) com a mecanisme de pressió per exigir a les institucions que compleixin amb la seva obligació segons la normativa europea. Però aquestes organitzacions s’estan trobant amb dos obstacles: en primer lloc, el poder executiu no té la voluntat política de promoure la iniciativa legislativa que permeti a les administracions la regularització mitjançant la fixesa d’aquest personal, com a sanció a l’abús de la temporalitat; en segon lloc, el poder judicial no aplica la doctrina europea: la sentència del 19 de març de 2020 del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha quedat en paper mullat, ja que és ignorat en totes les sentències de qualsevol instància judicial.

El personal temporal de l’administració no solament està abocat a un acomiadament/cessament lliure i gratuït, sinó que està condemnat a l’exclusió social. Superar un procés selectiu després de tants anys, amb situacions personals pròpies d’una plantilla envellida i feminitzada –que en molts cassos supera amplament els 50 anys d’edat-, amb gent gran i menors dependents, treball a jornada completa, etc. i el no reconeixement de l’experiència i la professionalitat si no se supera un examen en el qual no es concorre en igualtat de condicions, condemna més de 800.000 famílies a viure d’ajudes i subsidis davant la més que probable exclusió laboral, agreujada pel context polític i social de crisi econòmica degut a la pandèmia de la Covid-19.

Per això, les organitzacions signants d’aquest comunicat volem donar suport i reforçar la lluita d’aquest col·lectiu, treballant conjuntament amb CEPPT en un calendari de mobilitzacions en el qual exigim a totes les institucions que evitin la catàstrofe social que suposaria l’acomiadament/cessament de quasi un milió de treballadores/es, fent una regularització extraordinària per fer fix tot aquest personal en abús de temporalitat, la qual cosa és també la millor garantia per mantenir uns Serveis Públics de Qualitat.

També exigim a totes les institucions:

1. La paralització immediata de falsos processos d’estabilització, contraris al dret comunitari i a la justícia social, sense perjudici de la continuïtat de les OPES per cobrir totes les places vacants no ocupades per personal en abús de temporalitat.

2. Suspensió de tot cessament o acomiadament fins la regularització de les persones en abús. Anul·lació de cessamentsi acomiadamentsil·legals recorreguts, amb admissió i manteniment en l’ocupació fins resolució administrativa o judicial.

3. Estabilització efectiva mitjançant regularització administrativa conforme a dret estatals i comunitari de tot el personal públic en abús de la temporalitat, ja sigui funcionari, laboral, estatutari o indefinit no fix per sentència.

4. Obertura immediata d’una mesa de diàleg de Govern central i representants dels col·lectius representatius de la lluita d’aquest col·lectiu per a instrumentar un nou acord que serveixi de veritat per a la millora de l’ocupació pública.

5. Taxa de reposició real del 100%, sense enganyar els que volen accedir a l’ocupació pública, que cobreixi per oferta ordinària baixes d’efectius i, paral·lelament, recuperació de forma progressiva de totes les places que s’han anant perdent aquests anys. Aquesta és l’única via per crear ocupació pública estable i de qualitat i acabar amb l’actual infradotació de moltes plantilles que incideix en la qualitat del servei públic, com aquesta pandèmia està demostrant.

6. Reversió a mans públiques de les prestacions que diferents governs han anat privatitzant en aquest anys, amb el consegüent perjudici per a les arques públiques, empitjorant la qualitat de l’atenció a la ciutadania i augment de la precarietat laboral en els serveis públics bàsics.

7. Igualtat de condicions de treball i de tracte entre personal temporal i fix de les administracions públiques.

8. Posada en marxa d’un pla estatal d’inspeccions en les administracions públiques per acabar amb l’abús de temporalitat en l’ocupació pública.

Comunicat de suport a la coordinadora estatal de personal públic temporal (CEPPT) per part del sindicalisme alternatiu en PDF

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes