Comunicat

FP

Comunicat Roda de Premsa:

Després de la publicació al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) de la nova Llei d’Educació espanyola, la LOMLOE, s’ha obert un espai d’incertesa sobre el futur de més de 3.000 docents públics a Catalunya i aproximadament uns 32.000 docents en tot l’estat.

En un primer moment, aquesta llei havia de ser la solució a la situació de discriminació laboral i professional que durant més de 30 anys ha patit el professorat tècnic d’FP respecte els seus companys/es del Cos de Professorat d’ensenyaments secundaris. Però la realitat, de moment, està essent una altra.

El cos de professorat tècnic d’FP, creat en la LOGSE el 1990 (Llei Orgànica d’Ordenació General del Sistema Educatiu), va ser ubicat al subgrup de funcionaris A2, i les altres especialitats docents de formació professional es van adscriure al Cos de Secundària, generant una situació de discriminació laboral injusta i fora de lloc, ja que tots els docents de formació professional realitzen les mateixes tasques, els requisits d’accés a la funció pública docent són els mateixos i ambdós imparteixen classe al mateix alumnat i als mateixos nivells acadèmics. Doncs bé, aquesta situació irregular implica, entre d’altres, una diferència salarial de 162 euros mensuals aproximadament i una diferència de jubilació entorn als 600 euros mensuals. I des de la perspectiva de la promoció laboral els PTFP estan francament limitats si els comparem amb els seus companys del Cos de Secundària.

Aquest greuge comparatiu entre treballadors i treballadores de la mateixa administració ha estat un focus de lluita per part de la USTEC-STEs (IAC) des de sempre i, especialment, des dels darrers quatre anys. USTEC-STEs (IAC) ha portat aquesta injustícia als tribunals, lluitant per la via administrativa i finalment per la via política. Fruit d’aquesta darrera via el Parlament de Catalunya va aprovar una moció per la qual s’instava la Generalitat a fer efectiva la igualtat retributiva entre professorat del cos de PTFP i els Cos de Professorat de Secundària. En aquest moment, el Departament d’Educació està a punt de convocar una mesa de negociació amb els representants sindicals membres de la mesa per tal d’acordar com s’implementarà l’equiparació salarial.

Per la seva banda, USTEC-STEs (IAC) va anar més enllà i va presentar una esmena a la LOMLOE demanant l’equiparació laboral de tot el professorat d’FP. El govern de l’estat, conscient que no podia continuar permetent aquesta injustícia, va decidir fer la seva pròpia esmena a la Llei conservant l’esperit de l’esmena de la USTEC però adaptant-la als seus interessos. En concret, aquesta esmena, la qual finalment va ser aprovada per majoria al Congrés dels Diputats i ara està recollida en el text definitiu de la LOMLOE, buscava eradicar definitivament el greuge laboral entre els PTFP i els PES però fent una pirueta i un triple salt mortal.

La LOMLOE declara el cos de PTFP a extingir i reubica les especialitats docents d’aquest cos directament al cos de professorat d’ensenyaments de secundària deixant el professorat on estava adscrit anteriorment, mentre el Govern de l’Estat acorda un Reial Decret que reculli un tràmit administratiu d’accés d’aquest professorat al cos de Secundària per ocupar les especialitats que ja ocupaven en el cos de PTFP, però ara ja ubicades al cos de Secundària. Ara bé, no tot el professorat tindrà aquest dret, tan sols aquells docents que a data d’entrada en vigor de la LOMLOE estiguessin en possessió d’una carrera universitària. La qual cosa deixa fora de l’equiparació laboral el professorat d’FP les titulacions acadèmiques del quals són de tècnic superior d’FP: un col·lectiu important de treballadors i treballadores docents que podria arribar a Catalunya als 1000 professors i professores, si bé a dia d’avui no disposem de les dades exactes del professorat mancat de titulació universitària.

Fins a l’últim moment de la negociació de la LOMLOE, tot apuntava que tan sols els titulats superiors universitaris podrien accedir al cos de secundària i també accedir a la funció pública docent a partir de la publicació de la Llei. I aquesta és la idea que ha estat estesa al llarg i ample de les administracions educatives i del sector docent arran de l’estat. Però finalment, el 29 de novembre de 2020 la llei és aprovada al Congrés dels Diputats i, contra el que tothom esperava, la llei no exclou els titulats superiors d’FP de la docència, relegant aquesta possibilitat a un futur Reial Decret d’accés a la funció pública docent, el qual serà negociat entre les diferents Comunitats Autònomes, els sindicat membres de la Mesa Sectorial al Ministeri d’Educació i Formació Professional i el govern de l’Estat.

Per tant, en aquest moment la incertesa creada per la publicació de la LOMLOE en la qual es troben els milers de docents de l’antic cos de professorat tècnic d’FP, ara ja a extingir, es pot agrupar en les següents possibilitats:

1. El professorat del Cos de PTFP amb titulació universitària o titulació habilitant a efectes docents, i funcionari de carrera, ubicats temporalment en aquest cos, estan a l’espera de l’aprovació d’un RD que els permeti accedir al cos de Secundària. Aquest accés podria ser un mer tràmit administratiu, tot i que dependrà de la voluntat de les administracions educatives i del govern espanyol. Aquesta possibilitat pot afectar, a falta que el Departament d’Educació faciliti als agents socials les dades oficials, un 60-80% del professorat.

2.- El professorat del cos de PTFP sense titulació universitària ni titulació habilitada a efectes docents, i funcionari de carrera, romandrà fins a la seva jubilació al cos a extingir de PTFP. La qual cosa implicarà que no podran gaudir d’aquest reconeixement de drets llargament exigits.

3.- El professorat del cos de PTFP funcionari interí amb titulació universitària passarà directament al cos de Secundària, i els que no tinguin carrera universitària ni titulació habilitada a efectes docents, si no es regula una nova normativa favorable a aquest col·lectiu, es podrien quedar al carrer.

Per tant, una llei que havia d’haver solucionat per sempre una situació de discriminació laboral i professional entre iguals, no només no ho fa íntegrament, sinó que podria acabar creant una sèrie de problemes i injustícies que poden arribar a l’exclusió de milers de docents del seu dret a la docència del qual sempre havien gaudit.

El govern espanyol no ha estat suficientment valent per incloure a tot el professorat PTFP al cos de secundària i ha passat la patata calenta a les comunitats autònomes i als sindicats.

Les especialitats docents que fins ara permeten l’accés a la docència a titulats superiors d’FP, són 10: Perruqueria, Fusteria, Manteniment de Vehicles, Mecanització i Manteniment de màquines, Producció en Arts Gràfiques, Cuina i Pastisseria, Serveis de Restauració, Estètica, Soldadura i Patronatge i Confecció. I moltes altres en els ensenyaments de règim especial (arts i disseny, música, dansa, òpera…).

Curiosament, es tracta de les especialitats docents en les quals les administracions educatives tenen més problemes per trobar professorat. A aquest fet, s’ha d’afegir que la LOMLOE institucionalitza dins del sistema de formació reglada un nou nivell acadèmic, el Cicle Formatiu de Grau Bàsic, la qual cosa suposarà la necessitat de contractar més professorat d’FP, molts d’ells de les especialitats que ara podrien veure barrat el pas de titulats superiors d’FP. I per l’altre extrem acadèmic, la LOMLOE també institucionalitza els cursos d’especialització (els màsters de l’FP) la qual cosa requerirà encara de més docents. Ens podem trobar en breu en un greu col·lapse de la formació professional per manca de professorat (col·lapse que Catalunya ja està patint en els darrers anys).

USTEC-STEs (IAC) exigeix al Departament d’Educació que defensi davant del MEiFP l’accés al cos de Secundària de tots els docents amb serveis prestats al cos a extingir de PTFP perquè ningú vegi vulnerat ni un dia més els seus drets. Al mateix temps, USTEC.STEs (IAC) demana al Departament d’Educació i al mateix Ministeri que vetllin per una reglamentació d’accés a la funció pública docent que no discrimini ningú, que tingui en compte la necessitat de professorat dels propers anys i que recuperi i millori els drets inherents a les titulacions acadèmiques superiors.

USTEC-STEs (IAC)

2/02/2021

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes