covid-19

Resolució

sobre l’aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

RESOLUCIÓ PDA/2554/2020, de 16 d'octubre, sobre l'aplicació de noves mesures al personal de la Generalitat davant el rebrot de la pandèmia de COVID-19 a Catalunya.

 

Afecta el personal d'administració i tècnic i el personal laboral subjecte al VI Conveni col·lectiu únic que presta serveis a l'Administració de la Generalitat de Catalunya .

 

 • El règim de prestació de serveis en la modalitat exclusiva de teletreball té caràcter prioritari i únicament es poden prestar serveis presencials quan, per la naturalesa de l’activitat, no es puguin dur a terme en la modalitat de teletreball.
 • Per al personal que no pugui teletreballar, els departaments habilitaran, a través dels plans de contingència fórmules de reorganització interna i flexibilitat horària per minimitzar riscos per a la salut. Es garantirà el manteniment de la distància de seguretat interpersonal mínima i s’evitarà la coincidència massiva d’empleats i usuaris durant les franges horàries en què es prevegi més afluència.
 • Els empleats públics que tenen fills o filles menors de 14 anys o persones dependents a càrrec tindran preferència en l’aplicació dels sistemes de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials.
 • Els empleats públics que tenen a càrrec seu menors de 12 anys o persones en situació de dependència que han de fer aïllament tot i no haver estat contagiats amb la COVID-19:
  • prestaran serveis en règim de teletreball amb l’aplicació de qualsevol sistema de flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials.
  • els empleats públics que per la naturalesa de les funcions del lloc de treball no es pugui teletreballar, s’aplicaran sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions.
  • Si així i tot no resulta possible l’adequada atenció de la persona en situació de dependència o del menor a càrrec, es podrà autoritzar un permís per conciliació retribuït (aquest permís només es preveu per a famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada completa)
  • Sol·licitud del permís retribuït:

Cal sol·licitar-lo  com a permís per deure inexcusable a través de l’ATRI:

Aquest permís només es preveu per a famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada completa. Cal justificar-la mitjançant la declaració responsable.

A la sol·licitud caldrà adjuntar el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en el que presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis. Aquestes circumstàncies podran ésser objecte de verificació pels òrgans o serveis responsables i per part de la Inspecció General de Serveis de Personal.
Es pot concedir igualment durant una part de la jornada de treball sempre que s’acrediti que no pot atendre’s adequadament el menor a càrrec.
En cas d’incompliment dels requisits s’haurà de requerir la recuperació horària de les jornades no treballades, sens perjudici de la responsabilitat disciplinària en què s’hagi pogut incórrer.

 

 • Els empleats públics que han estat contagiats amb la COVID-19 i els que hagin de fer aïllament domiciliari restaran en situació d’incapacitat temporal amb la consideració excepcional de situació assimilada a accident de treball, exclusivament per a la prestació econòmica d'incapacitat temporal del sistema de Seguretat Social.
 • Els empleats públics inclosos en el grup de personal vulnerable davant la infecció de la COVID-19:
  • Per tal de declarar la vulnerabilitat davant la infecció del COVID-19 cal emplenar la declaració responsable que trobareu al vostre ATRI.
  • Si pel tipus de servei que presten no poden teletreballar, se’ls aplicaran mesures específiques de protecció indicades pels serveis de prevenció: adaptació del lloc de treball.
  • Si això no és possible, s’habilitarà el teletreball mitjançant fórmules especials, com les atribucions temporals de funcions.
  • En última instància, si cap d’aquestes fórmules no és possible, passaran a la situació d’incapacitat temporal que es tramitarà des de l’ICAM.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes