USTEC·STEs

VOT PARTICULAR D’USTEC·STEs (IAC) SOBRE EL DECRET DE CONCERTS I EL DICTAMEN 2/2020 DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA

Consideracions generals

USTEC·STEs considera que és una anomalia l’existència d’una doble xarxa, que històricament ha servit per segregar el sistema educatiu segons la classe social. Les retallades en educació dels darrers anys, justament en un període d'augment de la diversitat a les escoles, i l'endèmica segregació escolar provocada per la presència de la concertada, posen en risc greu la cohesió social a Catalunya. És per això que el nostre sindicat sempre ha demanat la supressió dels concerts, és a dir, que es posi fi al finançament públic de negocis privats.

La situació no només s’ha corregit, sinó que es va agreujar a partir del moment que el Pacte Nacional d’Educació (2006) va aplicar un model de col·laboració público-privada, que, a la pràctica, va consolidar i blindar el finançament públic d’empreses privades, i va col·locar en el mateix sac una escola pública cada vegada més desnaturalitzada, en el sentit que es veu impel·lida a competir i a gestionar-se cada vegada més com els centres privats. Aquesta iniciativa es va consolidar amb la Llei d’educació de Catalunya (9/2009, de 10 de juliol), que determinava un model educatiu que, a la pràctica, ha servit per incrementar els nivells de segregació escolar.

És per tot això que la nostra organització va ser una de les impulsores d'una ILP d’Educació que contemplava com a mesura un període transitori de deu anys per tal que els centres concertats optessin per deixar de rebre finançament públic o bé entressin en una única xarxa pública, en igualtat de condicions, en la línia del que va succeir al llarg de la dècada dels vuitanta amb el CEPEPC.

És per això que, encara que puguem compartir les bones intencions dels legisladors i del Síndic de Greuges, ens veiem obligats, per ser coherent amb els nostres valors, trajectòries i model social i educatiu, a presentar una esmena a la totalitat respecte a aquest decret i un vot negatiu al plenari del Consell Escolar de Catalunya. Tot i això, volem que hi constin algunes consideracions concretes.

De la mateixa manera considerem que en algun punt del decret hauria d’explicitar-se que els centres concertats no poden ultrapassar els límits de ràtios establerts: 25 per a l’ensenyament primari i 30 per a l’Ensenyament Secundari Obligatori. Qualsevol excés d’aquesta xifra hauria de ser destinat a crear noves línies a l’ensenyament públic.

Pel que fa al preàmbul

Al cinquè paràgraf neguem que hagi existit “consensos socials sobre el Servei d’Educació de Catalunya”. El nostre sindicat, ja aleshores majoritari a l’escola pública, i per tant, expressió política del que pensen els docents, no va signar, ni va ser partícip, ni del Pacte Nacional, ni d’una Llei d’Educació de Catalunya que no resolia problemes fonamentals com els derivats de la permanència de la doble xarxa.

Pel que fa a l’Article 3, considerem que el segon cicle d’educació infantil no hauria de ser concertat, tenint en compte que no és obligatori. De la mateixa manera que tampoc ho hauria de ser la secundària post-obligatòria.

Pel que fa a l’Article 5, sobre la programació de llocs escolars, si bé entenem la responsabilitat del Departament d’Educació en aquesta matèria, cal que aquest estigui obligat en base a criteris de demografia, de la prioritat de l’escola pública, i de l’històric de matrícula viva, i que cal crear una reserva de llocs vacants a cada escola. De la mateixa manera, cal que existeixi algun mecanisme normatiu per evitar el tancament de grups públics, tret que hi hagi consens amb els representants de famílies i professorat.

Pel que fa a l’article 8, considerem que els concerts han de tenir un caràcter excepcional, i per tant, haurien de renovar-se anualment

Pel que fa a l’article 11 (i per extensió, a tot el redactat) considerem que qualsevol centre concertat no pot cobrar cap quota, ni tan sols mitjançant mecanismes com “aportacions voluntàries a fundacions” i tampoc no haurien de rebre contractes programa. Entenem que aquest darrer concepte, que aporta un finançament extra, és en concepte del que hauria de fer-se generalitzadament, és a dir acceptar tot l’alumnat independentment de les seves procedències i característiques, tal com fa la xarxa pública.

Pel que fa als articles 12 i 13, i 16 coherentment amb l’exposat amb anterioritat, haurien de desaparèixer.

Pel que fa a l’article 17, considerem que les fundacions o associacions vinculades a establiments privats constitueixen mecanismes de finançament irregulars, i per tant, considerem que per tal que cada centre privat pugui rebre finançament públic, aquestes entitats haurien de ser dissoltes, cosa que implicaria modificar el redactat del 17.2

En el mateix article 17, entenem que la totalitat de les activitats complementàries (aquelles que permeten, a la pràctica, una sisena hora a la primària, i per la qual es cobra una quantitat a les famílies destinada a fornir de beneficis empreses privades), haurien de desaparèixer. Per tant, considerem que en aquest article cal prohibir expressament aquesta mena d’activitats. De la mateixa manera, entenem que cal suprimir l’apartat 17.g) i explicitar que l’horari lectiu a primària i secundària és el mateix que a la pública (25 i 30 h, respectivament). En la mateixa direcció caldria suprimir el punt de l’article 20.c)

En la mateixa línia de l’exposat anteriorment sobre les garanties de gratuïtat, creiem que ha de ser suprimit l’Article 20. f) L’única quota admissible és zero

Estem molt d’acord amb l’article 20.f) en el qual s’explicita la garantia de la coeducació per mitjà de l’escolarització mixta.

Proposem suprimir l’Article 31, que permet mantenir el concert gràcies al recurs de la matrícula viva. Entenem que els grups concertats s’han de tancar en el moment de la preinscripció, i que la matrícula viva ha de ser repartida equitativament, i per torns, entre tots els centres d’una mateixa zona, i que es desdoblin grups en cas que s’ultrapassin les ràtios legals.

Pel que fa a l’article 43, considerem que cal modificar-ne el redactat per tal que es garanteixi que la contractació del professorat la faci un organisme públic que impedeixi que se seleccioni el professorat arbitràriament per part de les patronals, especialment amb un biaix ideològic, religiós, de gènere, o per qualsevol altre criteri de discriminació recollit constitucionalment. De la mateixa manera, qualsevol substitució hauria d’implicar també una borsa de treball també administrada per aquest organisme públic. Les patronals no haurien de poder seleccionar professorat.

Pel que fa a l’article 46, entenem que el professorat de l’escola concertada hauria de guiar-se per les taules salarials establertes a l’escola pública, de la mateixa manera que les condicions laborals i horaris lectius.

Coherentment a les consideracions anteriors, cal suprimir tot el Títol 5 sobre els contractes programes, i per tant, els articles 50 a 57.

És per tot això, que presentem el nostre vot negatiu tant a la proposta de concert, com al dictamen elaborat per la Comissió de Finançament, si bé volem fer un reconeixement especial per l’esforç en els interessants i rics debats i diàlegs, en els intents de consens, i en l’excel·lent feina dels tècnics.

 

USTEC·STEs (IAC)
 

 

 

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes