USTEC·STEs

SOBRE LA INTEGRACIÓ DE LES CLASSES PASSIVES EN LA SEGURETAT SOCIAL: UN PAS MÉS QUE, MÉS ENDAVANT, POT SUPOSAR UNA NOVA PÈRDUA DE DRETS

El 2010, Jose Luís Rodríguez Zapatero, president del govern espanyol aleshores, va iniciar un seguit de retallades que afectaven els funcionaris i funcionàries públics de carrera de l’Estat. Entre les diferents estratègies plantejades per aquell govern, la més dràstica va ser anomenada «Harmonització de les jubilacions de classes passives amb el règim de la Seguretat Social», que allargava progressivament l’edat obligatòria de jubilació fins als 67 anys als funcionaris i funcionàries de l’Administració de l’Estat, entre els quals hi ha els docents dels centres públics.

Finalment, aquesta reforma va afectar directament els nous funcionaris i funcionàries de carrera, que a partir de l’1 de gener de 2011 van ser integrats en el règim general de la Seguretat Social per, segons va manifestar el govern de torn, simplificar el sistema de classes passives. Arran d’aquest canvi, aquestes persones es jubilarien segons el règim de la Seguretat Social i, per tant, no podrien gaudir de la jubilació voluntària amb 60 anys i 30 de serveis, amb el 100% de l’haver regulador si en tenien 35 de servei.

USTEC·STEs (IAC) vam denunciar el paquet de mesures antilaborals i antisocials, Full Informatiu núm. 166: EL GOVERN ANUNCIA NOVES MESURES ANTISOCIALS, ENTRE LES QUALS, LA DESAPARICIÓ DE MUFACE, que carregava el pes de la crisi del 2008 sobre les persones assalariades i socialment desafavorides i, en definitiva, pretenia aprofundir en la política de transvasament de les rendes públiques i del treball al capital. Aleshores no es va aclarir si, paral·lelament, aquesta reforma de l’organització del sistema de les pensions i de la previsió social comportaria per als funcionaris i funcionàries de carrera actuals la derogació de la jubilació voluntària ordinària.

Integració de les classes passives en la Seguretat Social

El 21 d’abril de 2020, el govern de Pedro Sánchez ha introduït en el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo les modificacions pertinents perquè es transfereixin les classes passives, que estaven integrades dins el Ministeri d’Hisenda, al nou Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, d’acord amb l’atribució de competències prevista en el Reial Decret 2/2020, de 12 de gener, que reestructurava els ministeris.

Quines modificacions estableix amb relació al règim de classes passives?

  • Totes les gestions relacionades amb el règim de classes passives passen a la Seguretat Social.

  • S’atribueix a la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social l'assessorament, la representació i l’assistència jurídica en matèria de classes passives i altres prestacions (Disposició addicional cinquena).

  • Es realitza una adaptació normativa de la legislació del règim de classes passives (Disposició addicional sisena).

  • L’Estat transferirà a la Seguretat Social l’import necessari per al finançament de la totalitat de la despesa generada per la gestió del regim de classes passives (Disposició addicional setena).

  • La Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social gestionarà determinades prestacions públiques, sens perjudici de les competències que puguin correspondre a altres òrgans de l’Administració (Disposició addicional vuitena).

  • Immediatament després de la publicació del Decret, siniciaran els tràmits per a l’adaptació de la gestió administrativa, comptable, pressupostària i financera, amb un breu període transitori (Disposició transitòria segona).

  • Es modifica el text refós de la Llei de classes passives de l’Estat, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 670/1987, de 30 d’abril (Disposició final primera).

 

Com ens afectarà?

Per a les persones funcionàries adscrites fins ara al règim de classes passives de l’Estat, aquestes modificacions legislatives introduïdes pel Decret no han de suposar cap canvi pel que fa als requisits d’edat i de cotització per accedir a les diferents pensions: extraordinàries, jubilació (forçosa, i voluntària), incapacitat permanent, a favor de familiars (parella, fills i pares) i aquelles derivades d’actes de terrorisme.

Tampoc no canvia el sistema de finançament, perquè el Decret especifica que l’Estat transferirà a la Seguretat Social l’import necessari per al finançament de la totalitat de la despesa.

Valoració d’USTEC·STEs (IAC)

USTEC·STEs (IAC) denunciem que, aprofitant el període d’estat d’alarma, s’hagi realitzat aquesta modificació legal que no era ni és urgent i que, a més, s’hagi fet sense seguir cap tipus de procediment parlamentari i sense negociar-la amb la part social. Ens temem que el pas següent pugui ser l'adaptació de les jubilacions de drets passius a les del règim general de la Seguretat Social amb la pèrdua consegüent de drets reconeguts, com ara la jubilació voluntària als 60 anys si es tenen 30 de cotitzats.

Davant d’un futur incert, en què la sortida de la crisi sanitària, econòmica i laboral no pot tornar a utilitzar velles receptes del passat, cal mentalitzar-se que aquesta mesura no pot derivar en una nova retallada de drets i condicions laborals dels treballadors i treballadores públics.

USTEC·STEs (IAC) vetllarà aquest tema durant els pròxims mesos per evitar que no derivi en una nova retallada de drets laborals, així mateix proposarà a la resta de sindicats fer un front comú, com el que ha estat capaç d'aturar la reforma de les pensions del nostre sector a França, i que inclogui, com no pot ser d'una altra forma, que es mantinguin les condicions de jubilació de Classes Passives no només per al funcionariat de carrera anterior a 2011, sinó per a tot el conjunt de professorat.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes