Errades detectades de l’aplicatiu d’inscripció i de la Resolució d’oposicions (resposta Departament)

USTEC·STEs ha detectat diverses errades sobre l'aplicatiu i la resolució de les oposicions que dificultava i/o impedia la inscripció d'aspirants al procediment. Us fem arribar la resposta del Departament d'Educació.

1) Tribunals, inscripció com a vocals voluntaris. Impossibilitat d'algunes persones per realitzar la inscripció:

L'aplicació per inscriure's com a membre de tribunal voluntari té en compte els requisits establerts a la base 5.3.6 (annex 1), qui no els compleix els surt el missatge de que no té cap convocatòria oberta. Requisits establerts a les bases 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3 i 5.3.4, que estiguin en servei actiu en la mateixa especialitat o cos en el que actuarien com a vocals i no estiguin en els supòsits que dispensen d'estar en el sorteig que preveu la base 5.5.

Si algun aspirant a tribunal es troba que compleix els requisits, i pot haver un error: cal fer arribar la sol·licitud corresponent i esrevisarà cas per cas.

Es publicarà un aclariment al Portal de centre pels casos del cos de professors d'ensenyament secundari, en el sentit que les persones que es troben ocupant un lloc en un servei educatiu també es poden oferir per formar part d'un tribunal de la seva especialitat.

2) Errada d'inscripció en l'aplicatiu pel Procediment A:

En constatar que efectivament hi ha un error per inscriure's en el procediment d'accés un cos del mateix grup i complement de destinació per al cos de professors d'ensenyament secundari des del cos de professors d'escoles oficials d'idiomes, el Departament ha garantit que a partir de dimecres 29 per la tarda es resoldrà la incidència i es podrà realitzar la sol·licitud correctament. S'ha publicat avís a la web del departament.

En cas que alguna persona s'hagi inscrit per un altre procediment, per error o per la impossibilitat d'inscriure's correctament, hauria de presentar un escrit al servei territorial indicat com a preferent per realitzar les proves, per tal que revisem el seu cas i es pugui fer l'esmena de la seva sol·licitud.

3) Acreditació del requisit de formació pedagògica i didàctica requerida per a l'ingrés només per a l'especialitat d'Orientació educativa:

Amb el màster en psicopedagogia s'acredita el requisit de la formació pedagògica i didàctica requerida per a l'ingrés només per a l'especialitat d'Orientació educativa del cos de professors d'ensenyament secundari. A la pàgina web s'ha afegit aquesta titulació en l'apartat referent als requisits específics per a l'ingrés al cos de professors d'ensenyament secundari: Àmbits d'actuació/Professors/

4) Errors en la convocatòria publicada al DOGC ( el Departament està preparant una nova resolució de correcció d'errades):

– S'afegirà les especialitats de llatí i grec quan es fa referència a l'Ordre de 9 de setembre de 1993 (a la pàgina web estan publicats els temaris)

– S'eliminarà la referència a la data de finalització de la fase d'oposició a 30 de novembre de 2020.

S'actualitzarà la referència als documents per a l'organització i gestió de centres de l'annex 6 que constaven amb data de juny de 2017.

 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes