FP

COMUNICAT SOBRE LA MESA TÈCNICA DE FORMACIÓ PROFESSIONAL DE 18 DE NOVEMBRELa reforma curricular de la formació professional reglada

 

Aquest dilluns els representants sindicals membres de la Mesa Sectorial de Negociació del Departament d’Educació ens hem reunit en mesa tècnica amb el Departament per continuar treballant sobre el futur canvi curricular dels cicles formatius de formació professional a Catalunya.

El director general de Professorat i Personal de Centres Públics va mostrar la seva voluntat d’arribar a un consens, com més ampli sigui possible, per poder implementar el curs vinent la reforma proposada. Amb aquest objectiu, en un primer moment es va decidir retirar la resolució del Departament que pretenia  dur a terme el canvi curricular durant aquest curs i buscar un plantejament sobre la reestructuració curricular de l’FP “que visualitzés la no afectació sobre la plantilla actual”. Així doncs, aquesta primera mesa tècnica suposa l’inici d’un seguit de reunions que s’aniran desenvolupant durant les properes setmanes.

Segons el Departament, el punt de partida de la negociació és ampliar, concretar o modificar el document inicial presentat el mes de juliol, amb la finalitat de millorar el rendiment de l’alumnat i reduir les taxes d’abandonament actuals. Per tant, segons el nostre parer, el Departament no ha tingut en cap moment la intenció de retirar definitivament la resolució, sinó que  el seu objectiu principal ha estat legitimar la reforma plantejada convidant els sindicats de la Mesa Sectorial a participar en la redacció de la resolució i en el seu desplegament. 

La proposta plasmada en la resolució opta, segons els Departament, per una redistribució curricular que manté el perfil professional marcat per la normativa vigent, augmentant la pràctica professional i facilitant a l’alumnat l’accés a la formació professional dual, alhora que assimila els currículums dels dos subsistemes de formació professional, la reglada i la ocupacional. Al mateix temps, el Departament aposta per un replantejament de l’acció tutorial i per aquelles metodologies que permetin desenvolupar competències professionals tant al centre com a l’empresa.

Aquesta proposta implica una redistribució d’hores en tots els mòduls competencials, amb unes 900 hores en el primer curs i 400 hores en el segon, a més d’un mòdul de projecte d’unes 300-400 hores.

El Departament assegura que no hi haurà reducció de plantilla, però sí que es reduiran les hores lectives i es modificaran les dels mòduls professionals i de la resta. Què entén el Departament per hores lectives? I què entén per plantilla?

Per a USTEC-STEs (IAC), la qualitat de l’FP en tots els seus aspectes no ha de passar per una reducció de les hores curriculars sinó per apostar per cicles formatius de 3 anys, amb els dos primers de formació al centre i un tercer curs en què es pugui optar per fer-lo a l’empresa o a l’institut, mitjançant curs d’especialització. Aquesta proposta suposa una millora considerable de la formació professional reglada, la qual cosa influirà positivament en el prestigi i en el reconeixement social d’aquests estudis i en l’augment d’oportunitats laborals i personals per a les persones titulades.

USTEC-STEs (IAC) vol denunciar que, en comptes de millorar l’FP reglada, la proposta de reestructuració curricular proposada, la manera com s’està duent a terme el procediment d’implantació i els objectius que es persegueixen desvirtuaran aquesta etapa educativa i l’abocaran al món empresarial amb l'únic objectiu d’ocupar el jovent, la qual cosa va en detriment de l’alumnat, de l’educació, l’empresa i la societat en general. L’FP reglada no ha de crear treballadors/es a qualsevol preu, sinó professionals àmpliament formats, polivalents en les seves respectives professions i preparats per afrontar els canvis continus que el sistema productiu experimenta contínuament.

Al mateix temps, el Departament ha informat que s’han creat grups de treball integrats per professors/es de les diferents famílies professionals que poden  aportar propostes “condicionades” i participar en la reestructuració curricular de la família corresponent. USTEC-STEs (IAC) ha manifestat la seva preocupació pel fet que s’estigui treballant sobre una reestructuració curricular de l’FP abans de l’acabament de les meses tècniques de treball. El cert és, i per tant ho denunciem, que alguns d’aquests grups han estat i estan treballant sense documentació prèvia, o que no se’ls ha informat de què podien opinar, o que, simplement, no se’ls ha deixat. A més a més, entenem que el temps que se’ls dóna per fer propostes reals consensuades i treballades, entre 2 i 5 dies, és insuficient, atenent la transcendència de la reforma i el seu impacte. D’altra banda, considerem insuficient que només un docent per centre formi part d’aquests grups de treball (uns cinc centres, depenent de la família professional; els mes representatius segons el Departament). Sobre aquest cinc docents recau tota la responsabilitat en la presa de decisions i en la formalització de propostes encaminades a la modificació curricular dels cicles formatius de les seves respectives famílies professionals.

USTEC-STEs (IAC) es reafirma en la seva proposta d’una formació professional de qualitat de tres anys de durada. La llei ho permet i altres comunitats de l’Estat ja ho estan implementant. En aquesta línia demanem al Departament que garanteixi que els equips docents dels diferents cicles formatius gaudeixin del temps necessari per debatre qualsevol proposta de reestructuració curricular que afecti el seu centre. També hem demanat que per a qualsevol variació curricular de les hores d’FCT es valori si les empreses del sector professional implicat poden assumir aquest increment d’hores.

Alhora, hem sol·licitat al Departament que el professorat de formació professional dual tingui un reconeixement econòmic i d’horari laboral i que  se li paguin totes les despeses (desplaçaments i d’altres) que generen les tasques que ha de dur a terme.

No es tracta d’una reforma curricular, sinó d’una reforma que canviarà la percepció social i laboral de la formació professional reglada, del prestigi de les titulacions acadèmiques de l’FP, i, evidentment, del futur dels nostres estudiants i titulats. Per això apostem per una formació professional de tres anys.

 

En formació professional reglada ni un pas enrere!


 

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes