USTEC·STEs

Convocatòria de concurs-oposició cos inspectors 2019

  1. Resum Mesa sectorial. Posició d’USTEC·STEs (IAC)
  2.  
  3. RESOLUCIÓ EDU/2655/2019, de 15 d'octubre, de convocatòria de concurs oposició per a l'accés al cos d'inspectors d'educació.
 • Terminis concurs-oposició cos inspectors 2019
 • Publicació de la convocatòria: 15 d’octubre
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 18 de novembre al 5 de desembre de 2019
 • Llista provisional d'admesos i exclosos: 16 de desembre de 2019

         Termini per presentar reclamacions: fins al 7 de gener de 2020 davant la Direcció General de Professorat i Personal de Centres Públics.

 • Llista definitiva d'admesos i exclosos: 14 de gener de 2020
 • Inici del procediment selectiu: previst per a la segona quinzena de gener de 2020

 

PLACES

110 places del cos d'inspectors d'educació.

 

SOL·LICITUD

 

PAGAMENT I TAXA

 • El pagament dels drets de participació s'ha de fer amb targeta bancària o a través dels terminals ServiCaixa.
 • El pagament s'ha de fer dins del termini de presentació de sol·licituds, sense ultrapassar la data que consta a la carta de pagament.
 • Taxes que cal abonar:
  • Sol·licitud ordinària en paper sense cap bonificació: 69,25 euros
  • Sol·licitud ordinària en paper amb bonificació del 30%: 48,50 euros (persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria general o monoparental)
  • Sol·licitud ordinària en paper amb bonificació del 50%: 34,65 euros (persones que pertanyen a una família nombrosa de categoria especial)
  • Sol·licitud telemàtica amb bonificació del 20%: 55,40 euros (tramiten la inscripció per mitjans telemàtics)
  • Sol·licitud telemàtica amb bonificació del 50% (20% + 30%): 34,65 euros
  • Sol·licitud telemàtica amb bonificació del 70% (20% + 50%): 20,80 euros

 

         Es poden beneficiar de l'exempció del pagament de la taxa d'inscripció:

– Les persones que acrediten que tenen una discapacitat igual o superior al 33%. Si aquesta informació no consta en el registre informàtic de personal docent del Departament d'Educació hauran de presentar el document acreditatiu corresponent.

 

TEMARIS

PART A

Podeu trobar el temari en l’àmbit estatal a a l'annex I de l'Ordre EDU/3429/2009, d'11 de desembre.

PART B

Podeu trobar el temari en l’àmbit estatal a l'annex II de a l'Ordre EDU/3429/2009, d'11 de desembre, i al BOE núm. 306 del 21 de desembre de 2009, i en l’àmbit Generalitat de Catalunya a l'Ordre EDU/183/2019, de 7 d'octubre.

 

FASE D’OPOSICIÓ

A) Part primera: cas pràctic.

Temps màxim per a la seva realització: tres hores.

No es pot consultar cap documentació, ni fer ús de mitjans tecnològics.

Cal llegir l'exercici davant el tribunal. El tribunal pot formular a l'aspirant les preguntes i els aclariments durant quinze minuts.

B) Part segona: exposició oral d'un tema de la part B del temari. A triar per l'aspirant entre dos escollits a l'atzar pel tribunal.

Temps màxim de preparació: trenta minuts.

No es pot utilitzar cap material auxiliar, ni fer ús de mitjans tecnològics.

Durada màxima exposició oral: 45 minuts. En finalitzar el tribunal pot formular les preguntes i els aclariments durant un temps màxim de quinze minuts.

C) Part tercera: desenvolupament, per escrit, d'un tema de la part A del temari. A triar per l'aspirant entre dos escollits a l'atzar pel tribunal.

Temps màxim per a la seva realització: 2 hores.

No es pot utilitzar material auxiliar, ni fer ús de mitjans tecnològics.

Cal llegir l'exercici davant el tribunal. El tribunal pot formular a l'aspirant les preguntes i els aclariments durant quinze minuts.

Per accedir a les diferents proves cal haver superat la prova anterior.

El tribunal valora i qualifica cadascuna de les parts de la prova de zero a deu punts.

Per superar cada part, l'aspirant ha d'obtenir almenys cinc punts.

 

Qualificació de la fase d'oposició:

Part A: 40%

Part B: 30%

Part C: 30%

Els aspirants que superen la fase d'oposició accediran a la fase de concurs.

 

FASE DE CONCURS

Per fer l'al·legació dels mèrits cal lliurar al tribunal els documents justificatius corresponents, juntament amb el full d'autobarem segons el barem que es publica en l'annex 2 de la convocatòria.

 

Superació del concurs oposició

2/3 en la fase d'oposició

1/3 en la fase de concurs

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes