FP

INFORME JURÍDIC SOBRE LA NOVA ORGANITZACIÓ CURRICULAR DELS CICLES FORMATIUS

El Departament d’Educació està implementant una nova organització curricular de tots els cicles formatius de formació professional i ho està implementant de cara al proper curs 2019-2020, mitjançant uns documents d’orientacions als centres educatius per a organitzar el cicle formatius. Aquests documents no estan signats per cap persona.

  • INCOMPLIMENT DEL PROCEDIMENT DE MODIFICACIÓ DELS DECRETS DELS CICLES FORMATIUS.

El Departament té habilitació legal per modificar els currículums dels cicles formatius per mitjà d’una ordre (Disposició Final Quarta de la Llei 10/2015 de Formació i Qualificacions Professionals). Cal aquí remarcar que les ‘Orientacions’ no poden substituir temporalment a les Ordres que ha d’aprovar, seguint el procediment establert, el Conseller d’Educació i que necessàriament s’ha de publicar al DOGC. Aquest procediment d’aprovació de les Ordres inclou sotmetre el projecte d’Ordre a dictamen del Consell Escolar de Catalunya i a negociació a la Mesa Sectorial d’Educació.

  • LES ‘ORIENTACIONS’  NO RESPECTEN L’ESTRUCTURA DELS CURRÍCULUMS OFICIALS PUBLICATS AL DOGC.

Aquestes ‘Orientacions’ no respecten els Decrets curriculars vigents actualment, doncs proposen la creació, fusió i/o supressió de les Unitats Formatives establertes normativament i plenament en vigor actualment. Per tant podria generar-se una situació de manca de seguretat jurídica entre l’alumnat dels Cicles Formatius al no coincidir el pla d’estudis publicat al DOGC amb la nova estructura de les Unitats Formatives dels Mòduls Professionals. Cosa distinta és que el Departament d’Educació abans de l’inici del proper curs 2019-20 publiqui les Ordres corresponents modificant el Decrets curriculars. En aquest últim cas els documents d’Orientacions passarien a tenir plena coherència amb la norma jurídica.

D’altra banda també aquestes ‘Orientacions’ proposen una estructura horària que incompleix les hores establertes als Decrets curriculars dels Cicles Formatius, a més a més al no respectar l’estructura de les Unitats Formatives dels Mòduls Professionals encara resultaria més evident l’incompliment de la normativa jurídica vigent.

  • POSSIBLES AFECTACIONS A L’ALUMNAT AMB UNITATS FORMATIVES PENDENTS

També podria plantejar seriosos dubtes en aquells alumnes de 1r que finalitzin el curs 18-19 amb Unitats Formatives no superades i que no tinguin equivalència en la nova estructura proposada pels documents d’Orientacions. Una vegada més estem davant d’una situació de màxima incertesa per a l’alumnat que podria estar afectat i que legítimament podria fer les corresponents impugnacions administratives i/o judicials.

Altrament tampoc s’ha previst cap procediment d’informació i de compleció d’estudis per a l’alumnat que ja ha iniciat els seus estudis amb els currículums vigents, ni per al nou alumnat que participa en la preinscripció per al proper curs.

  • LES ‘ORIENTACIONS’ NO SÓN UNES INSTRUCCIONS.

Els Centres educatius afectats haurien de rebre no unes ‘Orientacions’ que no van signades per cap persona sinó unes Instruccions d’obligat compliment per estar protegits jurídicament davant les hipotètiques impugnacions que poguessin presentar els alumnes afectats per aquest canvi curricular.

Per tots aquests arguments recomanem no implementar aquest canvi curricular per no respectar allò previst als currículums publicats al DOGC i que a data d’avui tenen plena vigència.

 

Barcelona, 30 de maig de 2019.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes