Lactància (aplicació naixements a partir de l’entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo)

Lactància

Informació i aplicació del Departament:

Durada: Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final de la jornada. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d’absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d’una hora. 

El permís de lactància es pot compactar en jornades senceres consecutives de treball:

  • Dies de lactància compactada després de la maternitat: 24 dies naturals.
  • Dies de lactància compactada després de la compactació de la reducció de jornada d'1/3 : 13 dies naturals.
  • Dies de lactància compactada després de la compactació de la reducció de jornada d'1/2: 8 dies naturals.

En el cas que, després del finiment del permís de maternitat, es gaudeixi d’algun altre permís (vacances, paternitat, etc.) els dies corresponents a la lactància es reduiran proporcionalment segons el nombre de dies del permís gaudit.

En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís de lactància compactada serà de 46 dies naturals pels dos fills.

Les persones amb jornada inferior a la sencera tenen dret a la lactància; per tant, poden compactar-la si tenen nomenament en una vacant.

Si el nomenament és de mitja jornada els dies de lactància compactada després de la maternitat és de 48 dies naturals.

Els dies que corresponen per compactació de lactància al personal interí es calcularan segons el número d’hores de lactància que pot fer la persona interessada fins la data de finalització del nomenament. Si a partir de l’1 de setembre torna a tenir un nomenament a vacant podrà fer la resta de dies de compactació.

La compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada, si no es realitza la incorporació al lloc de treball en acabar el permís

Observacions: El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, és un dret individual dels funcionaris, sense que es pugui transferir el seu exercici a l’altre progenitor, adoptant, guardador o acollidor. Tots dos progenitors tindran dret a gaudir del permís per lactància pel mateix fill/a. 

En cas de compactació del permís de lactància en jornades completes, aquesta modalitat només es pot gaudir a partir de la finalització del permís per naixement, adopció, guarda, acolliment o del progenitor diferent de la mare biològica respectiu, o un cop que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al que comprenen els esmentats permisos (setze setmanes). Per tant, fins a la setzena setmana no es pot compactar aquest permís i fins a aquell moment només es pot gaudir mitjançant la corresponent reducció diària.

Si la persona beneficiària sol·licita compactar la reducció de jornada i la lactància, primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància. Si coincideix en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de l'altre progenitor i del permís de la lactància, no varia la data d’inici del còmput de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.

La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.

Retribucions: : Es cobra el 100% de les retribucions.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes