Entra en vigor la nova regulació: permís de naixement, lactància, adopció…

El 7 de març de 2019 es va publicar al BOE el Real decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.

El Departament d’Educació mitjançant ha comunicat mitjançant nota informativa a l’ATRI l’aplicació que en fa:

Nota informativa sobre la nova regulació dels permisos de lactància, naixement i adopció, i per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària (01.04.19)

El passat dia 7 de març de 2019 es va publicar al BOE el Reial decret llei 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes en el treball i l’ocupació, el qual modifica determinats permisos en matèria de conciliació aplicables al personal de les administracions públiques.

A partir del dia d’avui, 1 d’abril de 2019,entra en vigor la nova regulació del permís de naixement per a la mare –anterior permís per part-; del permís per adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, tant temporal com permanent; i del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat-.

Maternitat:

El permís serà de setze setmanes en tots els supòsits, sis setmanes de les quals s’hauran de gaudir de manera obligatòria i ininterrompuda a continuació del fet causant. Transcorregudes les sis primeres setmanes, el període de gaudiment es podrà fer de forma interrompuda per setmanes completes, sempre que els dos progenitors treballin i fins que el fill o la filla compleixi els dotze mesos.

L’altre progemitor/a:

L’aplicació del permís del progenitor diferent de la mare biològica -anterior permís de paternitat- es farà de forma progressiva durant el període 2019-2021 -ampliant-se a 8, 12 i 16 setmanes cada any-, per tant, als progenitors de fills o filles nascudes a partir de l’1 d’abril i fins al 31 de desembre de 2019 el permís tindrà una durada de 8 setmanes (les dues primeres de descans obligatori).

Amb la nova regulació, el permís per naixement, adopció o acolliment regulat a la Llei catalana de conciliació -article 12 de la Llei 8/2006, de 5 de juliol-, ha d’entendre’s desplaçat i, per tant, esdevé inaplicable, atesa la vigència del nou permís del progenitor diferent de la mare biològica.

Quant al permís per lactància, la novetat és que esdevé un dret individual a partir del dia 8 de març de 2019, amb la qual cosa tots dos progenitors/es tenen dret al seu gaudiment.

Finalment, pel que fa al permís per raó de violència de gènere sobre la dona funcionària, a partir del dia 1 d’abril de 2019, les funcionàries públiques mantindran les seves retribucions íntegres quan redueixin la seva jornada en un terç o menys, previsió igualment aplicable al personal laboral sotmès al VI conveni col·lectiu de l’Administració de la Generalitat.

Us recordem que aquest Reial decret incorpora tot un seguit de modificacions, entre d’altres, els plans d’igualtat a les empreses, la igualtat salarial, la modificació dels permisos per naixement per als dos progenitors. En cas de naixement, l’altre progenitor tindrà un període de suspensió del contracte de vuit setmanes, de les quals dues s’han de gaudir ininterrompudes després del part, que s’ampliarà a dotze setmanes l’1 de gener de 2020, i finalment a setze setmanes el 2021.

També, a partir de l’entrada en vigor d’aquest Reial decret-llei 6/2019, en el cas d’adopció, guarda amb finalitats d’adopció o acolliment, cada progenitor disposarà d’un període de suspensió de sis setmanes que podrà gaudir a temps complet de manera obligatòria i ininterrompuda immediatament després de la resolució judicial per la qual es constitueix l’adopció o de la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o d’acolliment. A partit de l’1 de gener de 2020, a més de les seis setmanes de gaudi obligatori, els progenitors/es podran disposar d’un total de setze setmanes de gaudi voluntari dins dels dotze mesos següents a la resolució judicial per què es constitueixi l’adopció o la decisió administrativa de guarda amb finalitats d’adopció o acolliment.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes