Permís de lactància

Durada: Una hora diària d’absència del lloc de treball, que es pot dividir en dues fraccions de trenta minuts. Aquest dret es podrà substituir per una reducció de jornada normal en mitja hora a l’inici i al final de la jornada o, en una hora a l’inici o al final de la jornada. En els casos de part, adopció o acolliment múltiple, el temps d’absència del lloc de treball és de dues hores, que es pot dividir en dues fraccions d’una hora. El període del permís s’inicia un cop finalitzat el permís de maternitat, adopció o acolliment i finalitza en la data en que la filla o fill compleixi un any.

El permís de lactància es pot compactar en jornades senceres consecutives de treball:

  • Dies de lactància compactada després de la maternitat: 24 dies naturals.
  • Dies de lactància compactada després de la compactació de la reducció de jornada d'1/3 : 13 dies naturals.
  • Dies de lactància compactada després de la compactació de la reducció de jornada d'1/2: 8 dies naturals.

En el cas que, després del finiment del permís de maternitat, es gaudeixi d’algun altre permís (vacances, paternitat, etc.) els dies corresponents a la lactància es reduiran proporcionalment segons el nombre de dies del permís gaudit.

En els casos de part, adopció o acolliment múltiple el permís de lactància compactada serà de 46 dies naturals pels dos fills.

Les persones amb jornada inferior a la sencera tenen dret a la lactància; per tant, poden compactar-la si tenen nomenament en una vacant.

La compactació de la lactància comporta el retorn de les retribucions percebudes de manera anticipada, si no es realitza la incorporació al lloc de treball en acabar el permís

 

Observacions: Aquest dret podrà ser exercit indistintament per un o altre dels progenitors. En el cas que ambdós treballin, només el podrà gaudir un dels dos progenitors.

El permís de lactància és únic per a cada fill/filla, només un dels progenitors pot gaudir de la totalitat del permís i no és possible el gaudiment simultani o compartit. És un temps destinat a l’alimentació i cura del menor que es podrà gaudir a partir de la finalització del permís per maternitat, o una vegada que, des del naixement del menor, hagi transcorregut un temps equivalent al del permís de maternitat.

Si la persona beneficiària sol·licita compactar la reducció de jornada i la lactància, primer gaudirà de la compactació de la reducció de jornada i després de la lactància. Si coincideix en la mateixa persona el dret a gaudir del permís de paternitat i del permís de la lactància, no varia la data d’inici del còmput de la lactància que es manté en tot cas a partir del finiment del permís de maternitat.

La distribució de les hores diàries de gaudiment d’aquest permís està condicionada a les necessitats del servei.

Retribucions: 100%

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes