Cobrament del juliol. NOVETAT: La formació s’acredita presentant, fins al 31 de DESEMBRE de 2018 el document acreditatiu de la realització de la formació.(NO cal resguard d’inscripció)
Podeu consultar el nomenament de juliol al vostre ATRI

Aviat es publicarà una resolució que modificarà el que diu la normativa de gestió de Borsa, a l'apartat 2

Han penjat aquesta nota al web del Departament.

En resum el cobrament del juliol quedaria així:

-Tenen dret al nomenament de juliol aquells qui acabin el seu darrer nomenament del curs com a molt tard el 30 de juny sempre que hagin treballat 6 mesos o més durant el curs i almenys un dia dels mesos d’abril, maig o juny de 2018.

La dedicació del nomenament serà la que correspongui al major nombre de dies dels nomenaments que hagi tingut durant el curs 2017-2018. Si hi ha dues dedicacions amb el mateix nombre de dies el nomenament de juliol tindrà la dedicació major.

-El nomenament comporta l’obligació de participar durant el mes de juliol en les activitats de formació que formen part del Pla de formació permanent del Departament d’Ensenyament o en les reconegudes a l'empara de l'Ordre ENS/248/2012, tret que coincideixi amb la participació en una convocatòria d’oposicions per ingressar als cossos docents. Els cursos de formació han de tenir una durada mínima de 10 hores, i en total s’han d’acreditar 30 hores de formació.

NOVETAT: La formació s’acredita presentant, fins al 31 de DESEMBRE de 2018 el document acreditatiu de la realització de la formació. 

-Les persones que hagin participat en el procés selectiu per accedir a cossos docents de Catalunya no han d’acreditar res. Les persones que hagin participat en processos selectius d’altres comunitats autònomes han d’acreditar, abans del 30 de juny, aquesta participació amb el full d’inscripció a la convocatòria

NO podran ser nomenades.

-Les persones que l’1 de juliol estiguin en situació de maternitat, paternitat, adopció o acolliment i les que estiguin percebent el subsidi directe de la incapacitat temporal per l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

-Les persones que finalitzin aquesta situació abans del 31 de juliol han de sol·licitar ser nomenades des de la data d’alta i pels dies que resten del mes de juliol. Les persones de col·lectius específics que tenen nomenament fins al 15 de juliol de 2018 i que reuneixen els requisits establerts al paràgraf anterior seran nomenades des del 16 fins al 31 de juliol.

Informació sobre l'ús de galetes

Aquest lloc web utilitza galetes pròpies i de tercers amb finalitats estadístiques i perquè tinguis la millor experiència d'usuari/ària. Si continues navegant, estàs donant el teu consentiment per acceptar les esmentades galetes així com la nostra política de galetes